'Firefox chống lừa đảo trực tuyến tốt hơn IE7'

Mozilla đã nhờ hãng tư vấn độc lập SmartWare Consulting (Mỹ) kiểm tra hiệu quả của trình duyệt "Cáo lửa". Kết quả là Firefox chặn được 79% trang phishing, còn IE7 chỉ đạt 66%.

Đây được coi là động thái "trả đũa" của Mozilla sau khi Microsoft tuyên bố kết quả kiểm tra của hãng 3 Sharp LLC hồi tháng 9, cho biết IE7 lọc phishing tốt hơn các đối thủ, trong đó có sản phẩm của Mozilla, McAfee và EarthLink.

Nguồn: pc-magazin
Thử nghiệm trên 1.040 website lừa đảo, Firefox chặn được 820 trang khi chạy ở chế độ local, đạt độ chính xác 78,85%. Chế độ local kiểm tra danh sách các URL phishing đã biết được chứa ngay trên trình duyệt. Còn khi chạy trên Ask Google, hệ thống kiểm tra danh sách site lừa đảo được cập nhật trực tuyến, "Cáo lửa" chặn được 848 trang, đạt độ chính xác 81,5%.

IE7 khi tắt chế độ tự động kiểm tra trong bộ lọc chống phishing chỉ chặn được 16 trang (chính xác 1,54%). Khi bật chế độ này, IE7 chặn được 690 trang, chính xác 66,35%.

Trong đó có 243 trường hợp Firefox chặn được nhưng IE7 "bó tay" và 117 trường hợp IE thành công còn Firefox thất bại. Có 65 trường hợp cả hai trình duyệt đều bị trang lừa đảo qua mặt.

Cuộc kiểm tra đối chiếu giữa Firefox 2 và IE7 được thực hiện từ 19/10 tới 11/11 vừa qua, sử dụng danh sách site phishing của dịch vụ PhishTank. Các trang này được cập nhật nhờ một cộng đồng mạng kiểm tra và xác định. Bất kỳ URL lừa đảo nào mới cũng được đưa vào cơ sở dữ liệu kiểm tra.

Xem dữ liệu kiểm tra của Mozilla tại đây, phân tích hoạt động của IE7 mà Microsoft tiến hành tại đây.
Thứ Năm, 16/11/2006 13:37
31 👨 21
0 Bình luận
Sắp xếp theo