Cách sử dụng Apple Watch với điện thoại Android

Apple Watch và điện thoại Android có thể hoạt động cùng nhau không? Nếu bạn hỏi Apple, câu trả lời chính thức là đồng hồ của công ty này chỉ tương thích với các model iPhone.

Nếu bạn dũng cảm để thử nghiệm, thì có một cách để sử dụng hai thiết bị này với nhau.

Cần những gì để bắt đầu với dự án này?

Quy trình để Apple Watch hoạt động với điện thoại thông minh Android sẽ có những yêu cầu như sau:

  • Một chiếc Apple Watch đã được unlock với LTE
  • Điện thoại thông minh Android đã unlock
  • iPhone 6 trở lên đã unlock
  • Một công cụ lấy thẻ SIM.

Lưu ý: Nếu không chắc chắn các thiết bị Apple bạn đang sử dụng có được unlock hay không, bạn có thể liên hệ với Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin. Nếu không chắc chắn về thiết bị Android của mình, bạn cũng nên liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Bạn cũng cần phải ở trên một mạng di động hỗ trợ sử dụng Apple Watch.

Cách kết nối Apple Watch và điện thoại Android

Hãy đảm bảo rằng Apple Watch được thiết lập và cấu hình chính xác với thiết bị iPhone đã chọn.

Thật không may, bạn sẽ cần bắt đầu với iPhone để thiết lập Apple Watch và kết nối nó với mạng LTE của nhà cung cấp dịch vụ.

Kết nối Apple Watch và điện thoại Android
Kết nối Apple Watch và điện thoại Android

Khi Apple Watch đã sẵn sàng, hãy tiến hành các bước bên dưới.

1. Tắt iPhone, điện thoại Android và Apple Watch.

2. Sử dụng công cụ lấy thẻ SIM (hoặc một cái gì đó phù hợp, như kẹp giấy chẳng hạn) để lấy thẻ SIM khỏi iPhone.

3. Lắp thẻ SIM iPhone vào điện thoại Android và sau đó bật nó lên.

4. Khi điện thoại Android được bật nguồn và được kết nối với mạng của nhà cung cấp dịch vụ di động, hãy bật nguồn Apple Watch.

5. Bây giờ, bạn sẽ thấy thiết bị Android của mình được kết nối với nhà mạng như bình thường và Apple Watch cũng được kết nối.

6. Giờ đây, bạn có thể bắt đầu nhận cuộc gọi, v.v... trên Apple Watch, trong khi dùng điện thoại Android làm thiết bị chính.

Thứ Sáu, 16/07/2021 22:38
44 👨 15.260
0 Bình luận
Sắp xếp theo