Danh sách Bloatware có thể gỡ cài đặt hoặc xóa an toàn khỏi thiết bị Android do Androidsage tổng hợp

Trang tin tức Androidsage đã tổng hợp danh sách Bloatware an toàn nhằm giúp người dùng có thể tránh các trường hợp lỗi hệ thống khi thực hiện gỡ bỏ ứng dụng Android mặc định bằng ADB.

Lưu ý: Trước khi tiến hành gỡ bỏ bloatware với ADB bằng các lệnh phía dưới, các bạn cần tham khảo trước bài viết “Cách gỡ Bloatware trên Android không cần truy cập root” để biết cách thực hiện và tải về một số công cụ hỗ trợ cho máy tính.

Danh sách Bloatware an toàn

Samsung Bloatware (an toàn):

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.svoice.sync
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.watchmanager
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.drivelink.stub
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.svoice
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.widgetapp.yahooedge.finance
pm uninstall -k --user 0 com.android.dreams.phototable
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.widgetapp.yahooedge.sport
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.spdfnote
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.widgetapp.samsungapps
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.email.provider
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.ledcoverdream
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.cover.ledcover
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.desktoplauncher
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.withtv
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.memo
pm uninstall -k --user 0 com.sec.spp.push
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.shealth
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.spay
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.voicewakeup
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.voiceserviceplatform
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.sidesync30
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.hmt.vrsvc
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.vrsetupwizardstub
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.hmt.vrshell
pm uninstall -k --user 0 com.android.exchange
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.groupcast
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.service.health
pm uninstall -k --user 0 com.sec.kidsplat.installer
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.widgetapp.diotek.smemo
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.provider.snote
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.translator
pm uninstall -k --user 0 com.vlingo.midas
pm uninstall -k --user 0 com.sec.readershub
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.gamehub
pm uninstall -k --user 0 com.sec.everglades.update
pm uninstall -k --user 0 com.sec.everglades
pm uninstall -k --user 0 tv.peel.samsung.app
pm uninstall -k --user 0 com.sec.yosemite.phone
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.episodes
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.storyalbumwidget
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.tripwidget
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.service.travel
pm uninstall -k --user 0 com.tripadvisor.tripadvisor
pm uninstall -k --user 0 com.android.email
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.ocr

Samsung Bloatware (cần tìm hiểu trước khi gỡ bỏ):

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.sample.acquirechannels
pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.service.socket
pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.server
pm uninstall -k --user 0 com.dsi.ant.plugins.antplus
pm uninstall -k --user 0 flipboard.boxer.app
pm uninstall -k --user 0 com.cnn.mobile.android.phone.edgepanel
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.easyonehand
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.widgetapp.yahooedge.finance
pm uninstall -k --user 0 com.android.dreams.phototable
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.printservice.recommendation
pm uninstall -k --user 0 com.android.printspooler
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.widgetapp.yahooedge.sport
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.spdfnote
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.daemonapp
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.weather
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.reminder
pm uninstall -k --user 0 com.hancom.office.editor.hidden
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.keyguardwallpaperupdator
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.news
pm uninstall -k --user 0 com.android.egg
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.widgetapp.samsungapps

Samsung Game Launcher:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.game.gamehome
pm uninstall -k --user 0 com.enhance.gameservice
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.game.gametools

Samsung Browser:

Mã:
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.sbrowser
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.sbrowseredge

Samsung Email:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.email.provider
pm uninstall -k --user 0 com.wsomacp

VR (thực tế ảo):

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.hmt.vrsvc
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.vrsetupwizardstub
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.hmt.vrshell
pm uninstall -k --user 0 com.google.vr.vrcore

Samsung LED Cover

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.samsung.android.app.ledcoverdream
pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.cover.ledcover

Samsung DEX:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.desktoplauncher

Samsung TV

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.sec.android.app.withtv

Google Bloatware:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.google.android.googlequicksearchbox
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.gm
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.tachyon
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.music
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.docs
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.maps
pm uninstall -k --user 0 com.android.chrome
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.photos
pm uninstall -k --user 0 com.google.vr.vrcore
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.youtube
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.videos
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.talk
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.books
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.magazines
pm uninstall -k --user 0 com.google.android.apps.plus

Microsoft Bloatware:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.skydrive
pm uninstall -k --user 0 com.skype.raider
pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.office.excel
pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.office.word
pm uninstall -k --user 0 com.microsoft.office.powerpoint

Verizon Bloatware:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.vcast.mediamanager
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.vmmhux
pm uninstall -k --user 0 com.vzw.hss.myverizon
pm uninstall -k --user 0 com.asurion.android.verizon.vms
pm uninstall -k --user 0 com.motricity.verizon.ssodownloadable
pm uninstall -k --user 0 com.vzw.hs.android.modlite
pm uninstall -k --user 0 com.samsung.vvm
pm uninstall -k --user 0 com.vznavigator.[model máy]

T-Mobile Bloatware:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.mobitv.client.tmobiletvhd
pm uninstall -k --user 0 us.com.dt.iq.appsource.tmobile

Facebook Bloatware:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.facebook.katana
pm uninstall -k --user 0 com.facebook.system
pm uninstall -k --user 0 com.facebook.appmanager
pm uninstall -k --user 0 com.facebook.services

Amazon Bloatware:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 com.amazon.mShop.android
pm uninstall -k --user 0 com.amazon.fv
pm uninstall -k --user 0 com.amazon.kindle
pm uninstall -k --user 0 com.amazon.mp3
pm uninstall -k --user 0 com.amazon.venezia

Một số bloatware khác nếu có:

Mã:

pm uninstall -k --user 0 flipboard.boxer.app
pm uninstall -k --user 0 flipboard.app
pm uninstall -k --user 0 com.hancom.office.editor.hidden
pm uninstall -k --user 0 com.audible.application
pm uninstall -k --user 0 com.blurb.checkout
pm uninstall -k --user 0 com.cequint.ecid
pm uninstall -k --user 0 com.imdb.mobile
pm uninstall -k --user 0 com.gotv.nflgamecenter.us.lite
pm uninstall -k --user 0 com.infraware.polarisoffice5
pm uninstall -k --user 0 com.nuance.swype.input

Ngoài ra, người dùng có thể sử dụng một trong hai cách dưới đây để tìm tên ứng dụng cần gỡ bỏ:

1. Truy cập vào mục Quản lý ứng dụng trong Cài đặt hệ thống (đối với các thiết bị hỗ trợ).

2. Sử dụng một số ứng dụng hỗ trợ tìm tên package như:

Xem thêm:

Thứ Tư, 05/09/2018 08:44
32 👨 1.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo