Ngày đẹp khai trương đầu năm 2023, ngày đẹp mở hàng đầu năm 2023 theo tuổi

Ngày khai trương, mở hàng đầu năm là một việc vô cùng quan trọng đối với người kinh doanh, buôn bán. Dưới đây là danh sách ngày đẹp khai trương, mở hàng đầu năm Quý Mão 2023 cho 12 con giáp, theo tuổi mời các bạn tham khảo để giúp công việc làm ăn suôn sẻ, phát tài và gặp nhiều may mắn trong cả năm.

Ngày đẹp mở cửa hàng đầu năm

Ngày đẹp khai trương năm 2023 cho tuổi Tý

Gia chủ tuổi Tý có thể tham khảo tham khảo những ngày tốt đầu năm dưới đây để khai trương, mở hàng.

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2023 CHO TUỔI TÝ
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
3/122/1/2022 – Tân Sửu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
7/116/12/2022 – Ất Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/128/12/2022 – Đinh Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/11/1/2023 – Canh Thìn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/19/1/2023 – Mậu Tý23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày đẹp, giờ đẹp khai trương mở hàng năm 2023 cho tuổi Sửu

NGÀY KHAI TRƯƠNG NĂM 2023 CHO TUỔI SỬU
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
3/122/1/2022 – Tân Sửu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
7/116/12/2022 – Ất Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/124/12/2022 – Quý Dậu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/128/12/2022 – Đinh Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
30/19/1/2023 – Mậu Tý23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt mở hàng buôn bán năm 2023 cho tuổi Dần

NGÀY KHAI TRƯƠNG NĂM 2023 CHO TUỔI DẦN
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
3/122/1/2022 – Tân Sửu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
7/116/12/2022 – Ất Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/124/12/2022 – Quý Dậu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/128/12/2022 – Đinh Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/11/1/2023 – Canh Thìn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/19/1/2023 – Mậu Tý23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt khai trương mở cửa hàng 2023 người tuổi Mão

NGÀY KHAI TRƯƠNG NĂM 2023 CHO TUỔI MÃO
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
7/116/12/2022 – Ất Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/128/12/2022 – Đinh Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/11/1/2023 – Canh Thìn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Ngày tốt, giờ tốt khai trương mở, cửa hàng năm 2023 cho người tuổi Thìn

NGÀY KHAI TRƯƠNG NĂM 2023 CHO TUỔI THÌN
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
3/122/1/2022 – Tân Sửu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
15/124/12/2022 – Quý Dậu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
30/19/1/2023 – Mậu Tý23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt khai trương mở cửa hàng năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tỵ

NGÀY KHAI TRƯƠNG NĂM 2023 CHO TUỔI TỴ
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
3/122/1/2022 – Tân Sửu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
7/116/12/2022 – Ất Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/124/12/2022 – Quý Dậu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
19/128/12/2022 – Đinh Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/11/1/2023 – Canh Thìn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/19/1/2023 – Mậu Tý23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày tốt đi làm đầu năm 2023 cho người tuổi Ngọ

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG NĂM 2023 CHO TUỔI NGỌ
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
3/122/1/2022 – Tân Sửu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
7/116/12/2022 – Ất Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/128/12/2022 – Đinh Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/11/1/2023 – Canh Thìn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Ngày tốt khai trương mở cửa hàng đầu năm mới cho người tuổi Mùi

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2023 CHO TUỔI MÙI
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
3/122/1/2022 – Tân Sửu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
15/124/12/2022 – Quý Dậu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
30/19/1/2023 – Mậu Tý23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày đẹp, giờ đẹp khai trương mở cửa hàng năm 2023 cho người tuổi Thân

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2023 CHO TUỔI THÂN
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
3/122/1/2022 – Tân Sửu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
7/116/12/2022 – Ất Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/124/12/2022 – Quý Dậu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/128/12/2022 – Đinh Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/11/1/2023 – Canh Thìn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/19/1/2023 – Mậu Tý23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày đẹp, giờ tốt khai trương, mở cửa hàng cho người tuổi Dậu đầu năm mới

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2023 CHO TUỔI DẬU
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
7/116/12/2022 – Ất Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
19/128/12/2022 – Đinh Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
22/11/1/2023 – Canh Thìn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h

Ngày tốt, giờ tốt khai trương, mở cửa hàng cho người tuổi Tuất năm 2023

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2023 CHO TUỔI TUẤT
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
17/126/12/2022 – Ất Hợi1-3h, 7-9h, 11-13h, 13-15h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
30/19/1/2023 – Mậu Tý23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Ngày đẹp khai trương, mở cửa hàng đầu năm 2023 cho người tuổi Hợi

NGÀY TỐT KHAI TRƯƠNG ĐẦU NĂM 2023 CHO TUỔI HỢI
Lịch dươngLịch âmGiờ hoàng đạo
3/122/1/2022 – Tân Sửu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
7/116/12/2022 – Ất Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
15/124/12/2022 – Quý Dậu23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
19/128/12/2022 – Đinh Sửu3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h
21/130/12/2022 – Kỷ Mão23-1h, 3-5h, 5-7h, 11-13h, 13-15h, 17-19h
22/11/1/2023 – Canh Thìn3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h
30/19/1/2023 – Mậu Tý23-1h, 1-3h, 5-7h, 11-13h, 15-17h, 17-19h

Nếu bạn đang kinh doanh, buôn bán thì hãy chọn ngày đẹp, giờ đẹp hợp với tuổi để khai trương, mở cửa hàng đầu năm mới 2023 nhé.

Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Thứ Năm, 26/01/2023 07:47
3,36 👨 50.617
0 Bình luận
Sắp xếp theo