Cách thêm Recycle Bin vào khay hệ thống Windows 11

Recycle Bin lưu trữ tất cả các file bạn đã xóa trong Windows. Và mặc dù shortcut mặc định trên desktop là một công cụ hữu ích, nhưng Windows 11 không cho phép bạn thêm biểu tượng Recycle Bin vào khay hệ thống.

Tuy nhiên, nếu thực sự mong muốn thực hiện việc này, bạn sẽ không phải thất vọng. Bằng cách tải xuống và cài đặt chương trình của bên thứ ba, bạn có thể thêm Recycle Bin vào khay hệ thống để dễ dàng truy cập bất kể bạn đã mở bao nhiêu cửa sổ. Dưới đây là cách thêm biểu tượng Recycle Bin vào khay hệ thống Windows 11 bằng cách sử dụng TrayBin và MiniBin.

Cách thêm biểu tượng Recycle Bin vào khay hệ thống bằng TrayBin

TrayBin là một chương trình phần mềm miễn phí mà bạn có thể sử dụng trên Windows 11/10/8/7. Điều tốt về TrayBin là nó bao gồm nhiều tùy chọn theme cho biểu tượng khay hệ thống Recycle Bin. Để thêm biểu tượng Recycle Bin trên khay hệ thống bằng chương trình TrayBin, bạn sẽ cần tải xuống và giải nén file lưu trữ ZIP của nó như sau.

1. Mở trang Softpedia của TrayBin trong cửa sổ trình duyệt.

2. Nhấp vào nút Download Now trên trang này để lưu file nén ZIP của TrayBin vào một thư mục.

3. Nhấp đúp vào file ZIP TrayBin để mở nó trong File Explorer.

4. Nhấp vào Extract all trên thanh lệnh.

Nút Extract all
Nút Extract all

5. Chọn Browse để chọn đường dẫn giải nén cho kho lưu trữ ZIP.

6. Tích vào hộp kiểm Show extracted files when complete.

Cửa sổ giải nén thư mục
Cửa sổ giải nén thư mục

7. Chọn Extract để giải nén các file của kho lưu trữ.

8. Sau đó nhấp vào TrayBin trong thư mục được giải nén để thêm biểu tượng khay hệ thống Recycle Bin được hiển thị ngay bên dưới.

Biểu tượng Recycle Bin TrayBin
Biểu tượng Recycle Bin TrayBin

Bây giờ bạn đã có một biểu tượng Recycle Bin tiện dụng trên khay hệ thống.

Cách thêm biểu tượng Recycle Bin vào khay hệ thống với MiniBin

MiniBin là một chương trình rất giống với TrayBin, nó cũng thêm biểu tượng Recycle Bin vào khu vực khay hệ thống theo cách tương tự. Giống như TrayBin, đây là một ứng dụng có sẵn miễn phí. Bạn có thể tải xuống và cài đặt MiniBin như sau.

1. Mở trang Softpedia cho MiniBin.

2. Chọn tùy chọn Download Now tại đó để lưu MiniBin vào một thư mục.

3. Sau đó giải nén kho lưu trữ MiniBin ZIP như được nêu trong các bước từ 3 đến 8 trong hướng dẫn TrayBin ở trên.

4. Nhấp đúp vào MiniBin-6.6.0.0-Setup trong thư mục được giải nén và bấm Yes trên lời nhắc UAC.

5. Sau đó chọn các tùy chọn NextI Agree.

6. Nhấp vào Next một lần nữa để truy cập vào các tùy chọn vị trí cài đặt.

Cửa sổ thiết lập MiniBin
Cửa sổ thiết lập MiniBin

7. Chọn Browse để chọn thư mục cài đặt.

8. Nhấn nút Install.

9. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ thấy biểu tượng Recycle Bin trên thanh tác vụ của mình. Biểu tượng đó thay đổi khi thùng rác đầy lên (có thể tùy chỉnh cho thùng rỗng, đầy 100%, 25%, 50% và 75%).

Biểu tượng khay hệ thống MiniBin Recycle Bin
Biểu tượng khay hệ thống MiniBin Recycle Bin

Với MiniBin hoặc TrayBin, bạn không còn cần biểu tượng thùng rác trên desktop Windows 11 nữa. Mỗi khi cần kiểm tra các mục đã xóa, bạn có thể nhanh chóng mở nó dù có bao nhiêu cửa sổ đang mở trên màn hình.

Thứ Năm, 07/04/2022 15:51
51 👨 791
0 Bình luận
Sắp xếp theo