Cách thêm file đính kèm vào sự kiện lịch trên iOS

Trong iOS 13, Apple đã thêm khả năng đính kèm file vào các sự kiện trong ứng dụng Lịch (Calendar). Đây là một tính năng hữu ích có sẵn bởi vì điều đó có nghĩa là, khi một sự kiện diễn ra, bạn sẽ có được bất kỳ tài liệu hoặc thông tin liên quan nào ngay lập tức.

Ví dụ, nếu bạn chuẩn bị có một kỳ nghỉ hoặc chuyến công tác trong thời gian sắp tới, bạn có thể đính kèm thời gian bay, đặt phòng khách sạn, email và các file có liên quan khác cần thiết cho chuyến đi, để chúng không biến mất đâu đó trong hộp thư đến.

Các bước bên dưới chỉ cho bạn cách đính kèm file vào những sự kiện trong ứng dụng Lịch.

1. Khởi chạy ứng dụng Lịch trên iPhone hoặc iPad, sau đó nhấn vào một sự kiện mà bạn muốn đính kèm file hoặc tạo một sự kiện mới. Trong ví dụ ở bài viết này, ta sẽ làm việc với một sự kiện hiện có.

2. Nhấn Sửa ở góc trên bên phải màn hình.

Nhấn Sửa (Edit) ở góc trên bên phải màn hình
Nhấn Sửa (Edit) ở góc trên bên phải màn hình

3. Cuộn xuống và nhấn Thêm tệp đính kèm...

4. Nhấn vào file bạn muốn đính kèm trong phần Gần đây hoặc chọn tab Duyệt để điều hướng đến một file, sau đó nhấn vào nó.

Nhấn vào file bạn muốn đính kèm
Nhấn vào file bạn muốn đính kèm

5. Nhấn Thêm tệp đính kèm... một lần nữa để đính kèm các file bổ sung nếu bạn muốn, rồi nhấn Xong ở góc trên bên phải màn hình khi bạn hoàn tất.

Nhấn Thêm tệp đính kèm (Add attachment) một lần nữa
Nhấn Thêm tệp đính kèm (Add attachment) một lần nữa

Đó là tất cả những gì cần thực hiện. Để mở file đính kèm của bạn bất cứ lúc nào, chỉ cần chọn sự kiện lịch và nhấn từng file đính kèm để mở chúng.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Tư, 26/02/2020 08:05
52 👨 344
0 Bình luận
Sắp xếp theo