Cách thay đổi shell mặc định trong Windows Terminal

Thông thường, khi bạn mở Windows Terminal, PowerShell sẽ khởi chạy dưới dạng shell mặc định. Tuy nhiên, nếu muốn, bạn cũng hoàn toàn có thể tùy ý thay đổi shell mặc định này thành một công cụ nào đó theo ý thích của mình, chẳng hạn như Command Prompt hoặc Ubuntu (Linux) chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Thay đổi shell mặc định trong Windows Terminal

Có thể bạn không biết nhưng có một đoạn code nằm trong tệp cài đặt của Windows Terminal giữ vai trò quyết định xem shell nào sẽ được mở đầu tiên (shell mặc định). Như vậy, bằng cách tùy chỉnh đoạn code này, bạn có thể thay đổi shell mặc đính trên Windows Terminal, bao gồm Command Prompt, Ubuntu (Linux) hay Azure Cloud Shell.

Để bắt đầu, hãy mở menu “Start”, tìm kiếm “Windows Terminal” và nhấp vào ứng dụng tương ứng trong kết quả trả về.

Mở Windows Terminal

Tiếp theo, bạn nhấp vào biểu tượng mũi tên trỏ xuống ở đầu cửa sổ Windows Terminal, sau đó chọn “Settings”.

Chọn “Settings”

Windows sẽ hỏi bạn muốn mở tệp cài đặt bằng ứng dụng nào. Bạn có thể chọn bất kỳ trình chỉnh sửa mã (hoặc văn bản thuần) nào trong danh sách, nhưng chúng tôi khuyên bạn sử dụng Notepad vì cho đơn giản. Hãy nhấp vào “Notepad” trong danh sách và nhấn “OK”.

“Notepad”

Khi tệp cài đặt mở trong Notepad, hãy cuộn đến phần shell mà bạn muốn đặt làm mặc định. Có một tiêu đề ở đầu mỗi phần cho biết từng shell cụ thể được dùng để làm gì.

Ví dụ: phần của PowerShell có nội dung “Make changes here to the powershell.exe profile”. Tương tự, phần của Command Prompt có nội dung “Make changes here to the cmd.exe profile”. Phần của Ubuntu có từ khóa “Ubuntu” ở bên phải của “name”.

Bây giờ, hãy sao chép đoạn văn bản bên cạnh “guid” trong phần shell mà bạn muốn chọn. Bạn không cần phải sao chép cả các dấu ngoặc kép. Chỉ cần sao chép phần văn bản bên trong dấu ngoặc kép, như hình minh họa dưới đây:

Sao chép phần văn bản này

Tiếp theo, bạn cuộn lên đầu tệp cài đặt và tìm trường văn bản “defaultProfile”. Xóa phần văn bản bên cạnh trường này và dán đoạn văn bản mà bạn đã sao chép phía trên vào đây bằng cách nhấn Ctrl + V.

Dán đèn phần văn bản đã chọn

Bây giờ, hãy nhấp vào File > Save trong Notepad để lưu lại các thay đổi.

Nhấp vào File > Save

Shell mà bạn chọn bây giờ đã trở thành shell mặc định trong Windows Terminal.

Chủ Nhật, 23/05/2021 23:43
31 👨 371
0 Bình luận
Sắp xếp theo