Cách thay đổi giá trị HungAppTimeout trong Windows 10

Nếu ứng dụng (tác vụ) không tự động kết thúc (đóng) khi bạn khởi động lại, tắt hoặc đăng xuất khỏi Windows 10, hệ thống sẽ chờ 5 giây (HungAppTimeout) theo mặc định trước khi hộp thoại End Task xuất hiện, yêu cầu bạn hủy hoặc đóng các ứng dụng được liệt kê và khởi động lại, tắt hoặc đăng xuất bằng mọi giá.

Nếu bạn không đưa ra lựa chọn trong hộp thoại End Task trước khi hết thời gian 1 phút, Windows 10 sẽ tự động hủy việc khởi động lại, tắt máy hoặc đăng xuất theo mặc định.

HungAppTimeout cũng chỉ định thời gian (5 giây theo mặc định) hệ thống chờ tiến trình người dùng kết thúc, sau khi người dùng nhấp vào nút tác vụ End Task trong Task Manager. Nếu vượt quá ngưỡng này, hộp thoại End Task sẽ xuất hiện, cho biết quá trình không phản hồi.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách chỉ định giá trị HungAppTimeout, để cho biết hệ thống sẽ chờ bao lâu trước khi hộp thoại End Task xuất hiện trong Windows 10.

Thay đổi giá trị HungAppTimeout chỉ cho người dùng hiện tại

1. Nhấn các phím Win+R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến key bên dưới trong bảng điều khiển bên trái của Registry Editor.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
Điều hướng đến key trong Registry Editor
Điều hướng đến key trong Registry Editor

3. Trong bảng điều khiển bên phải của key Desktop, nhấp đúp vào giá trị chuỗi HungAppTimeout để sửa đổi nó.

Nếu bạn không có giá trị chuỗi HungAppTimeout, hãy nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ một khoảng trống trong bảng điều khiển bên phải của key Desktop, nhấp vào New, nhấn vào String Value, nhập HungAppTimeout vào phần tên và nhấn Enter.

4. Nhập số mili giây bạn muốn cho giá trị HungAppTimeout và nhấn OK.

Nhập số mili giây bạn muốn cho giá trị HungAppTimeout
Nhập số mili giây bạn muốn cho giá trị HungAppTimeout

Lưu ý:

  • Giá trị mặc định là 5000 mili giây (5 giây). Bạn cũng có thể xóa giá trị chuỗi HungAppTimeout để mặc định sử dụng 5000 mili giây.
  • Không nên đặt giá trị dưới 1000 mili giây (1 giây).

5. Đăng xuất và đăng nhập lại để áp dụng thay đổi.

Thay đổi giá trị HungAppTimeout cho tất cả người dùng

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để có thể thực hiện tùy chọn này.

Phần này sẽ ghi đè lên tùy chọn ở trên.

1. Nhấn các phím Win+R để mở Run, nhập regedit vào Run và nhấn OK để mở Registry Editor.

2. Điều hướng đến key phía dưới ở bên trái của Registry Editor.

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop
Điều hướng đến key ở bên trái của Registry Editor
Điều hướng đến key ở bên trái của Registry Editor

3. Trong bảng điều khiển bên phải của key Desktop, nhấp đúp vào giá trị chuỗi.

Nếu bạn không có giá trị chuỗi HungAppTimeout, hãy tạo giá trị mới như trong bước 3 ở trên.

4. Nhập số mili giây bạn muốn cho giá trị HungAppTimeout và nhấn OK.

Lưu ý:

  • Giá trị mặc định là 5000 mili giây (5 giây).
  • Không nên đặt giá trị dưới 1000 mili giây (1 giây).

5. Đăng xuất và đăng nhập lại để áp dụng thay đổi.

Thứ Năm, 28/05/2020 11:46
51 👨 629
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10