Cách thay đổi cài đặt Maximum processor frequency trong Windows 10

Tần số bộ xử lý chỉ định tần số hoạt động của (các) lõi trong CPU, tính bằng MHz. Tần số CPU càng cao, bộ xử lý càng nhanh.

Bạn có thể chỉ định tần số tối đa gần đúng (tính bằng MHz) của bộ xử lý trong Windows 10 để giới hạn tần suất nếu cần, ví dụ, để tiết kiệm năng lượng hoặc CPU đang chạy quá nóng ở tần số cao. Theo mặc định, tần số bộ xử lý tối đa được đặt thành 0 (không giới hạn), cho phép bộ xử lý chạy ở công suất tối đa.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi cài đặt tần số bộ xử lý tối đa (Maximum processor frequency) trong Windows 10.

Lưu ý: Mọi thay đổi đối với cài đặt tần số bộ xử lý tối đa sẽ ảnh hưởng đến tất cả người dùng trên PC sử dụng cùng một power plan.

Thay đổi cài đặt "Maximum processor frequency" trong Power Options

1. Nếu chưa có, trước tiên bạn cần thêm cài đặt "Maximum processor frequency" vào Power Options.

2. Mở cài đặt nguồn nâng cao cho power plan hiện tại.

3. Mở rộng mở cài đặt Processor power management, đặt Maximum processor frequency thành số MHz bạn muốn và nhấp OK.

Thay đổi cài đặt "Maximum processor frequency" trong Power Options
Thay đổi cài đặt "Maximum processor frequency" trong Power Options

Thay đổi cài đặt "Maximum processor frequency" trong Command Prompt

1. Mở Command Prompt.

2. Nhập (các) lệnh bên dưới bạn muốn sử dụng vào Command Prompt và nhấn Enter. Bạn có thể đóng Command Prompt khi kết thúc.

(Nếu dùng pin)

powercfg -setdcvalueindex SCHEME_CURRENT 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100 <MHz>

(Nếu cắm sạc)

powercfg -setacvalueindex SCHEME_CURRENT 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100 <MHz>

Thay thế <MHz> trong các lệnh trên với tần số bộ xử lý tối đa bạn muốn.

Ví dụ:

powercfg -setdcvalueindex SCHEME_CURRENT 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100 0
powercfg -setacvalueindex SCHEME_CURRENT 54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00 75b0ae3f-bce0-45a7-8c89-c9611c25e100 0
Thay đổi cài đặt "Maximum processor frequency" trong Command Prompt
Thay đổi cài đặt "Maximum processor frequency" trong Command Prompt
Thứ Hai, 11/05/2020 11:15
4,29 👨 4.922
0 Bình luận
Sắp xếp theo