Cách tạo hệ thống file ẩn trong Linux bằng Shufflecake

Shufflecake là một tiện ích mã hóa hệ thống file đơn giản nhưng rất mạnh mẽ dành cho Linux. Không giống như các scheme mã hóa ổ đĩa truyền thống, Shufflecake hoạt động bằng cách không chỉ mã hóa dữ liệu bên trong hệ thống file mà còn ẩn dữ liệu đó khỏi chính hệ thống. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Shufflecake trên Ubuntu để tạo và duy trì hệ thống file ẩn và mã hóa trong Linux.

Cài đặt Shufflecake

Bước đầu tiên để có được Shufflecake là cài đặt các dependency của nó vào hệ thống của bạn. Để làm điều đó, hãy chạy lệnh sau:

sudo apt install linux-headers-$(uname -r) libdevmapper-dev libgcrypt-dev make gcc

Tải bản phát hành tarball mới nhất từ trang Codeberg của dự án.

Tải xuống tarball cho Shufflecake trên trang Codeberg của nhà phát triển.
Tải xuống tarball cho Shufflecake trên trang Codeberg của nhà phát triển.

Điều hướng đến thư mục Downloads trên máy tính của bạn, sau đó giải nén kho lưu trữ phát hành bằng Tar:

tar xzf ./Downloads/v0.4.4.tar.gz

Mở thư mục chứa mã nguồn Shufflecake, sau đó chạy lệnh sau để biên dịch mã nhị phân của nó trên hệ thống của bạn:

cd ./Downloads/shufflecake-c
make

Lưu ý: Quá trình biên dịch Shufflecake có thể mất từ 2 đến 5 phút tùy thuộc vào tài nguyên hệ thống máy tính của bạn.

Sao chép Shufflecake từ thư mục phát hành vào đường dẫn nhị phân trên máy tính của bạn:

cp ./shufflecake /usr/bin/

Kiểm tra xem máy của bạn có thể chạy Shufflecake đúng cách từ đường dẫn hệ thống của bạn hay không:

shufflecake --help

Tạo dummy volume cho Shufflecake

Phần lớn, Shufflecake có thể hoạt động trên mọi loại thiết bị lưu trữ block. Điều này bao gồm các đĩa vật lý cũng như những phân vùng logic. Điều này giúp ích cho việc tạo ổ đĩa ngoài có hệ thống file được mã hóa trong khi vẫn có thể truy cập được như một thiết bị thông thường.

Để tạo một dummy volume, hãy mở tiện ích Gnome Disks từ trình khởi chạy ứng dụng của bạn, sau đó chọn ổ đĩa bạn muốn format.

Ổ đĩa ngoài chứa các volume Shufflecake ẩn
Ổ đĩa ngoài chứa các volume Shufflecake ẩn

Nhấp vào nút chấm ở góc trên bên phải của cửa sổ, sau đó chọn Format Disk…

Tùy chọn "Format Disk…" trên tiện ích Gnome Disks
Tùy chọn "Format Disk…" trên tiện ích Gnome Disks

Bấm vào danh sách drop-down bên cạnh nhãn Erase:, sau đó chọn Overwrite existing data with zeroes (Slow).

Tùy chọn "Overwrite existing data with zeroes" trên tiện ích Gnome Disks.
Tùy chọn "Overwrite existing data with zeroes" trên tiện ích Gnome Disks.

Chọn Format… để bắt đầu quá trình định dạng.

Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào biểu tượng + để tạo phân vùng mới trên ổ đĩa của bạn.

Biểu tượng "+" để thêm phân vùng mới vào ổ đĩa.
Biểu tượng "+" để thêm phân vùng mới vào ổ đĩa.

Cung cấp kích thước phân vùng bằng một phần tư tổng dung lượng ổ đĩa của bạn. Đây sẽ đóng vai trò là không gian không được mã hóa trên ổ đĩa mà bạn có thể truy cập mà không cần Shufflecake.

Thanh trượt kích thước phân vùng cho ổ đĩa ngoài trong tiện ích Gnome Disks.
Thanh trượt kích thước phân vùng cho ổ đĩa ngoài trong tiện ích Gnome Disks.

Chọn khối Free Space còn lại trên tiện ích Disks, sau đó nhấn vào dấu + để tạo phân vùng mới.

Dung lượng ổ đĩa trống còn lại trên ổ đĩa ngoài.
Dung lượng ổ đĩa trống còn lại trên ổ đĩa ngoài.

Cấp phát toàn bộ dung lượng ổ đĩa trống cho phân vùng dummy của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn tạo nhiều volume ẩn bên trong ổ đĩa Shufflecake của mình.

Thiết lập ban đầu volume Shufflecake ẩn

Tại thời điểm này, bạn đã có Shufflecake trong thư mục nhị phân của hệ thống và một phân vùng ổ đĩa dummy. Để tạo hệ thống file được mã hóa từ nó, bạn cần thiết lập ban đầu cho nó trong Shufflecake.

Điều hướng đến thư mục phát hành của bạn, sau đó load mô-đun kernel Shufflecake trên máy tính của bạn:

cd ./Downloads/shufflecake-c
sudo insmod dm-sflc.ko

Chạy lsblk để tìm tên ổ đĩa mà bạn muốn cài đặt Shufflecake. Trong trường hợp này, ví dụ sẽ tạo một volume ẩn bên trong phân vùng dummy “/dev/sda2”.

Phân vùng dummy sda2 trong lsblk.
Phân vùng dummy sda2 trong lsblk.

Chạy lệnh sau để thiết lập ban đầu Shufflecake cho phân vùng dummy của bạn:

sudo shufflecake init /dev/sda2

Lưu ý: Shufflecake sẽ chỉ hoạt động trên các ổ đĩa không thuộc hệ thống. Chạy Shufflecake trên ổ đĩa chính sẽ khiến hệ điều hành của bạn không thể boot được.

Thao tác này sẽ chạy một wizard prompt trong đó Shufflecake sẽ hỏi bạn chi tiết về volume ẩn của bạn. Gõ “5”, sau đó nhấn Enter để tạo 5 volume ẩn.

Cung cấp mật khẩu cho từng volume ẩn của bạn, sau đó nhấn Enter. Đảm bảo rằng bạn đang ở một vị trí riêng tư trước khi nhập vì trình hướng dẫn Shufflecake sẽ không ẩn nội dung nhập của bạn.

Các mật khẩu bí mật khác nhau cho từng volume ẩn được khởi tạo trong Shufflecake.
Các mật khẩu bí mật khác nhau cho từng volume ẩn được khởi tạo trong Shufflecake.

Lưu ý: Quá trình khởi tạo có thể mất từ 5 đến 10 phút tùy thuộc vào kích thước phân vùng của bạn.

Tạo một hệ thống file cho volume ẩn của bạn

Sau khi hoàn tất, hãy tạo hệ thống file cho các volume ẩn của bạn. Để thực hiện việc này, hãy mở volume ẩn mà bạn muốn định dạng bằng lệnh sau:

sudo shufflecake open /dev/sda2

Việc này sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu của volume mà bạn muốn mở.

Mật khẩu bí mật cho "Volume 2" ẩn cũng như thông báo xác nhận rằng nó được mount vào hệ thống.
Mật khẩu bí mật cho "Volume 2" ẩn cũng như thông báo xác nhận rằng nó được mount vào hệ thống.

Xác nhận rằng Shufflecake đã load đúng volume ẩn của bạn bằng cách chạy lsblk.

Đường dẫn thiết bị cho "Volume 2" ẩn trong hệ thống.
Đường dẫn thiết bị cho "Volume 2" ẩn trong hệ thống.

Tạo hệ thống file mà bạn muốn cài đặt trên volume ẩn của mình. Ví dụ, chạy mkfs.fat sẽ tạo hệ thống file FAT bên trong “Volume 2”:

sudo mkfs.fat -F 32 /dev/mapper/sflc_0_2

Lưu ý: Volume Shufflecake hoạt động như thiết bị ảo bên trong máy tính của bạn. Như vậy, bạn sẽ luôn tìm thấy các volume ẩn của nó trong “/dev/mapper/sflc_0_n” thay vì “/dev” thông thường.

Sau đó, Ubuntu sẽ tự động mount volume ẩn mới vào phiên hiện tại của bạn. Để truy cập nó, hãy nhấp vào biểu tượng Drive trên thanh bên trái của màn hình.

"Volume 2" ẩn mới được định dạng.
"Volume 2" ẩn mới được định dạng.

Kiểm tra xem hệ thống file của bạn có hoạt động bình thường hay không bằng cách tạo file hoặc thư mục bên trong nó.

Bỏ mount và chuyển đổi các volume ẩn

Không giống như các ổ đĩa thông thường, việc ngắt kết một volume Shufflecake yêu cầu bạn phải bỏ mount ổ đĩa ảo và đóng kết nối Shufflecake của nó. Để thực hiện việc này, nhấn Right Click vào biểu tượng ổ đĩa trên thanh tác vụ Ubuntu, sau đó chọn Unmount.

Tùy chọn Unmount trên "Volume 2" ẩn mới được định dạng.
Tùy chọn Unmount trên "Volume 2" ẩn mới được định dạng.

Mở một terminal mới, sau đó chạy lệnh sau cho ổ đĩa của bạn:

sudo shufflecake close /dev/sda2

Bạn cũng có thể chuyển sang một phần khác của ổ đĩa Shufflecake bằng cách chạy lại sudo shufflecake open /dev/sda2, sau đó cung cấp mật khẩu thích hợp cho volume ẩn của bạn.

Thay đổi mật khẩu cho các volume ẩn

Ngoài việc tạo và load các volume ẩn, tiện ích Shufflecake còn cho phép bạn sửa đổi mật khẩu của những volume hiện có. Để thực hiện việc này, hãy mở một terminal mới rồi chạy lệnh sau:

sudo shufflecake changepwd /dev/sda2

Việc thực hiện này sẽ khởi động một trình hướng dẫn sẽ hỏi bạn mật khẩu của volume ẩn mà bạn muốn sửa đổi. Cung cấp mật khẩu, sau đó nhấn Enter.

Sau đó trình hướng dẫn sẽ nhắc bạn nhập mật khẩu mới cho volume ẩn của bạn. Viết mật khẩu mới, sau đó nhấn Enter để áp dụng những thay đổi mới.

Mật khẩu bí mật mới cho "Volume 2" bị ẩn
Mật khẩu bí mật mới cho "Volume 2" bị ẩn

Cuối cùng, hãy kiểm tra xem mật khẩu mới cho ổ đĩa của bạn có hoạt động chính xác hay không bằng cách chạy lệnh phụ testpwd:

sudo shufflecake testpwd /dev/sda2
Lệnh testpwd chạy thành công trên mật khẩu "Volume 2" mới.
Lệnh testpwd chạy thành công trên mật khẩu "Volume 2" mới.
Thứ Hai, 26/02/2024 08:16
55 👨 105
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux