Cách tạo file ZIP trên Android

Định dạng file ZIP cho phép bạn nén các file và thư mục lớn thành một file nhỏ hơn. Sau đó, bạn có thể giải nén các file này bất cứ khi nào bạn cần sử dụng chúng. Tạo file ZIP thật dễ dàng và bạn có thể thực hiện việc đó trên bất kỳ thiết bị nào bạn có - bao gồm cả điện thoại Android.

Dưới đây là cách nén file của bạn thành file ZIP trên Android.

Cách tạo file ZIP bằng ZArchiver

Sau khi bạn tải xuống ZArchiver, hãy làm theo các bước sau để tạo file ZIP trên điện thoại của bạn:

 1. Sắp xếp các file và thư mục bạn muốn nén vào một thư mục bằng trình quản lý file.
 2. Khởi chạy ZArchiver, tìm thư mục đã sắp xếp và nhấn và giữ nó.
 3. Nhấn vào Compress to *.zip để bắt đầu nén file.
 4. Theo dõi thanh trạng thái xuất hiện cho đến khi đạt 100%.
 5. File ZIP của bạn phải sẵn sàng và bạn có thể định vị file đó ở cùng vị trí với thư mục gốc trong trình quản lý file của mình.
Nén file trong Zarchiver
Nén file trong Zarchiver

Cách tạo file ZIP trên WinZip

Trước khi bắt đầu, bạn cần đưa tất cả các file bạn muốn nén vào một thư mục trong bộ nhớ điện thoại của mình. Khi thư mục đã sẵn sàng, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở WinZip và tìm thư mục bạn muốn nén.
 2. Nhấn vào menu ba chấm trên thư mục và nhấn Zip here nếu bạn muốn lưu file nén ở cùng vị trí với thư mục gốc. Đặt tên cho file mới và nhấn OK.
  1. Thay vào đó, hãy nhấn Zip to... nếu bạn muốn lưu file vào một thư mục cụ thể mà bạn chọn.
  2. Zip and share sẽ cho phép bạn gửi file ngay khi được nén.
 3. Sử dụng trình quản lý file của bạn để định vị file nén bất kỳ lúc nào bạn cần.
Nén file bằng ứng dụng WinZip
Nén file bằng ứng dụng WinZip

Nén file bằng RAR trên Android

Tải RAR

Điều chúng tôi yêu thích ở ứng dụng RAR là nó cung cấp cho bạn tùy chọn xóa các file gốc sau khi nén. Để tạo file ZIP bằng RAR trên Android:

 1. Đặt tất cả các mục bạn muốn nén vào một thư mục rồi khởi chạy RAR.
 2. Xác định vị trí thư mục bạn muốn nén, chọn nó và nhấn vào nút lưu trữ có biểu tượng dấu cộng.
 3. Đặt tên file của bạn phù hợp và chọn ZIP từ các tùy chọn định dạng có sẵn.
 4. Nhấn vào SET PASSWORD nếu bạn muốn mã hóa file ZIP của mình. Bạn sẽ cần nhập mật khẩu trước khi giải nén file sau này.
 5. Chọn Delete files after archiving nếu bạn muốn loại bỏ các file gốc sau khi quá trình nén hoàn tất.
 6. Nhấn OK để lưu file ZIP đã tạo - file này sẽ được lưu ở cùng vị trí với file gốc.
Nén file Zip trên ứng dụng RAR
Nén file Zip trên ứng dụng RAR
Thứ Năm, 05/10/2023 08:13
52 👨 505
0 Bình luận
Sắp xếp theo