Cách sử dụng hàm EXPAND trong Excel

Có rất nhiều tính năng được tích hợp trong Microsoft Excel để giúp bạn tận dụng tối đa dữ liệu trong bảng tính của mình. Sự đa dạng của các công cụ và hàm có sẵn có thể giải quyết vấn đề theo những cách sáng tạo mà bạn có thể không ngờ tới.

Một trong số đó là hàm EXPAND, có thể giúp bạn đính kèm dữ liệu mới vào mảng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đọc tiếp để tìm hiểu lý do tại sao hàm này có thể hữu ích và cách sử dụng nó trong bảng tính của bạn.

Hàm EXPAND trong Microsoft Excel là gì?

Mục đích chính của hàm EXPAND là sử dụng một giá trị dữ liệu để mở rộng hoặc thêm một mảng vào các tiêu chí (dimension) lớn hơn đã chỉ định. Điều này có thể hữu ích trong một số trường hợp, chẳng hạn như điền vào bảng tính cho mục đích trực quan hóa khi có dữ liệu không đầy đủ.

Nó cũng có thể được sử dụng để thêm thông tin bổ sung vào một mảng hiện có mà không cần phải nhấp và kéo hoặc nhập lại cùng một dữ liệu vào mọi ô có liên quan. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thêm một giá trị vào hàm EXPAND, vì vậy tính linh hoạt của nó bị hạn chế về mặt này.

Tìm hiểu cú pháp của hàm EXPAND trong Excel

Hàm EXPAND bao gồm 4 đối số:

=EXPAND(array, rows, [columns], [pad_with])

Đối số array xác định tập dữ liệu sẽ được sử dụng cho hàm. Đối số rows xác định mảng mới sẽ có bao nhiêu hàng. Tương tự như vậy, đối số columns chỉ định độ rộng của mảng mới sẽ là bao nhiêu cột.

Các kích thước được liệt kê bên trong những đối số  "rows""columns" phải lớn hơn kích thước của mảng ban đầu, nếu không sẽ xảy ra lỗi #VALUE!. Vì vậy, ví dụ, nếu tập dữ liệu ban đầu của bạn chứa 6 hàng và 3 cột, bạn có thể nhập "8" vào đối số "rows" và yêu cầu nó giải quyết chính xác chứ không phải "4".

Nếu các đối số "rows" hoặc "columns (hoặc cả hai) trống, thì công thức sẽ mặc định có kích thước của mảng ban đầu và sẽ không có hàng hoặc cột bổ sung nào được thêm vào đầu ra.

Đối số pad_with xác định giá trị mà các ô bổ sung sẽ chứa trong mảng mới. Đối số mặc định là "#N/A", nhưng bạn có thể thêm bất kỳ giá trị văn bản hoặc số nào.

Cách sử dụng hàm EXPAND trong Excel

Giả sử bạn có 3 bảng dữ liệu bán hàng được đưa vào từ mỗi bộ phận. Trưởng bộ phận bán hàng muốn xem tổng doanh số của mọi người từ tất cả các phòng ban, vì vậy bạn sẽ phải hợp nhất 3 bảng này lại với nhau thành một tập dữ liệu lớn.

(Trong thực tế, đây có thể là các file riêng biệt, nhưng để thuận tiện, hãy giả sử tất cả chúng đều ở cùng một nơi).

3 bảng tính riêng biệt ban đầu
3 bảng tính riêng biệt ban đầu

Hầu hết các cột trong bảng sẽ được chuyển trực tiếp, nhưng cũng có một cột "Department" mới cần điền vào. Có thể dễ dàng sử dụng hàm EXPAND để chuyển dữ liệu từ cả 3 bảng và thêm dữ liệu cho cột mới mà không cần nhập nhiều.

Hãy di chuyển dữ liệu từ bảng "Manufacturing" sang bằng cách nhập hoặc dán nội dung sau vào ô I3 và nhấn Enter.

=EXPAND(A3:F8,6,7,A1)

Công thức này yêu cầu hàm sử dụng tập dữ liệu dưới tiêu đề "Manufacturing" từ ô A3 đến F8 làm cơ sở. Có 6 hàng dữ liệu, vì vậy ví dụ đã nhập số đó vào đối số "rows". Ngoài ra, bạn có thể để trống đối số đó và nhận được kết quả tương tự.

Cũng có 6 cột, nhưng cần thêm một cột nữa cho "Department" trong bảng mới và để đối số đó chứa giá trị "7" thay thế. Nội dung cần điền vào cột mới là các tiêu đề phía trên những bảng riêng (tên bộ phận), vì vậy chỉ có thể tham chiếu các ô đó (trong trường hợp này là A1) làm giá trị cho đối số "pad_with" .

Bảng đầu tiên được chuyển sang
Bảng đầu tiên được chuyển sang

Bây giờ, bảng đầu tiên đã được chuyển sang. Tiếp theo, hãy sử dụng cùng một công thức, với một vài điều chỉnh đối với tham chiếu ô, để chuyển nốt hai bảng còn lại.

Đối với bảng thứ hai, "Developmen", hãy nhập hoặc sao chép và dán công thức sau vào ô I9 rồi nhấn Enter.

=EXPAND(A12:F15,4,7,A10)

Chỉ có 4 nhân viên trong bộ phận này, vì vậy đối số "rows" đã được thay đổi để phản ánh điều đó. Và đối với bảng "Services" thứ ba, hãy nhập hoặc sao chép và dán thông tin sau vào ô I13 rồi nhấn Enter.

=EXPAND(A19:F23,5,7,A17)

Tập dữ liệu mới đã hoàn thành sẽ trông giống như thế này:

3 bảng được hợp nhất hoàn tất
3 bảng được hợp nhất hoàn tất
Thứ Bảy, 12/08/2023 09:52
51 👨 378
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel