So sánh tốc độ iPhone 3GS, iPhone 3G, Palm Pre và T-Mobile G1

Theo kết quả đánh giá của Anandtech, iPhone 3GS có tốc độ duyệt web trung bình qua mạng WiFi nhanh hơn 122% so với phiên bản iPhone 3G và 22,6% so với Palm Pre (sử dụng cùng dòng VXL Cortex A8).

Tuy tốc độ VXL của iPhone 3GS (600Mhz) chỉ nhanh hơn 45% so với tốc độ iPhone 3G (412Mhz) nhưng nhờ kiến trúc VXL ARM Cortex A8 tiên tiến hơn ARM11, tốc độ iPhone 3GS được cải thiện đáng kể.

1. So sánh VXL iPhone 3G S và iPhone 3G

2. So sánh tốc độ duyệt web qua WiFi của iPhone 3G S, iPhone 3G, Palm Pre và T-Mobile G1

3. So sánh tốc độ mở ứng dụng

Thứ Hai, 22/06/2009 10:56
22 👨 2.768
0 Bình luận
Sắp xếp theo