Cách phát video bằng ManyCam với Skype

ManyCam là một phần mềm trung gian, giúp giải quyết một số vấn đề với những phiên bản nhất định trong việc áp dụng các tính năng DirectShow của Skype. Phần mềm miễn phí này tạo ra một webcam ảo, sao chép nguồn video hiện được cài đặt. Sau đó, nó cho phép Skype truy cập stream video đó mà không có xung đột.

Lưu ý: Trước khi thực hiện các bước này, hãy đảm bảo rằng frame grabber (một thiết bị phần cứng được sử dụng để chuyển đổi một khung hình video thành một hình ảnh tĩnh duy nhất, vẫn còn bitmap) được kết nối cả với nguồn video và PC, đã bật nguồn. Sử dụng Epiphan Capture Tool để xác nhận rằng cáp video được kết nối đúng cách và video đang được quay.

Phần 1: Tải xuống và khởi động ứng dụng ManyCam

1. Tải ManyCam.

2. Khởi chạy file thực thi mà bạn đã tải xuống và làm theo hướng dẫn cài đặt.

3. Trong quá trình cài đặt, bạn sẽ được yêu cầu cài đặt phần cứng mới. Nhấp vào Continue anyway để tiếp tục.

4. Khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi chạy chương trình.

Tải xuống và khởi động ứng dụng ManyCam
Tải xuống và khởi động ứng dụng ManyCam

Phần 2: Sử dụng ManyCam và Skype

1. Trong cửa sổ ManyCam Sources, chọn nguồn video trong danh sách drop-down Cameras (thường là tên của frame grabber).

Chọn nguồn video trong danh sách drop-down Cameras
Chọn nguồn video trong danh sách drop-down Cameras

2. Mở Skype và chọn Tools > Options.

3. Chọn tab Video Settings. Sau đó, từ danh sách drop-down Select Webcam, chọn ManyCam Virtual Webcam làm webcam chính.

Chọn ManyCam Virtual Webcam làm webcam chính
Chọn ManyCam Virtual Webcam làm webcam chính

4. Bây giờ, thực hiện cuộc gọi video và phát video được ghi bởi frame grabber. Từ giờ trở đi khi bạn khởi động ứng dụng này, ManyCam sẽ tự động bắt đầu.

Thứ Hai, 13/04/2020 13:58
53 👨 2.714
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Skype