Registry Hive là gì?

Registry hive trong Windows Registry là tên được đặt cho một phần chính của registry có chứa registry key, registry subkey (khoá con registry) và registry value (giá trị registry).

Tất cả các key được coi là hive bắt đầu bằng "HKEY" và nằm ở thư mục root hoặc trên cùng của hệ thống phân cấp trong registry, đó là lý do tại sao đôi khi chúng còn được gọi là key gốc hoặc các hive hệ thống cốt lõi.

Registry hive nằm ở đâu?

Trong Registry Editor, hive là tập hợp các registry key xuất hiện dưới dạng các thư mục ở phía bên trái màn hình, khi tất cả các key khác đã được thu nhỏ.

Dưới đây là danh sách các registry hive phổ biến trong Windows:

  • HKEY_CLASSES_ROOT
  • HKEY_CURRENT_USER
  • HKEY_LOCAL_MACHINE
  • HKEY_USERS
  • HKEY_CURRENT_CONFIG

Danh sách các registry hive phổ biến trong Windows

HKEY_DYN_DATA là một registry hive đã được sử dụng trong Windows ME, 98 và 95. Hầu hết thông tin được lưu trong hive đó được lưu trữ trong HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE ở các phiên bản sau của Windows.

Tại sao không thể thấy bất kỳ registry hive nào?

Đôi khi, lúc mở Registry Editor, bạn sẽ thấy rất nhiều thư mục ở bên trái và thậm chí có thể có các giá trị registry ở phía bên phải, nhưng không có bất kỳ registry hive nào. Điều này có nghĩa là registry hive không nằm trong khu vực xem bình thường.

Để xem tất cả các registry hive cùng một lúc, hãy cuộn lên phía trên cùng bên trái của Registry Editor và thu gọn tất cả các hive, bằng cách nhấn hoặc nhấp vào mũi tên xuống hoặc chọn Collapse từ menu chuột phải.

Dù bằng cách nào, điều này sẽ thu gọn tất cả các key và subkey (khóa và khóa con) để bạn chỉ cần xem một số registry hive được liệt kê ở trên.

Mẹo: Một lý do khác khiến một số registry hive không hiển thị là khi bạn đang xem registry từ xa trên một máy tính khác. Tham khảo bài viết: Cách kết nối với registry từ xa để biết thêm thông tin về lý do tại sao Windows Registry không giống như bình thường trong hoàn cảnh đó.

Registry hive và registry key khác gì nhau?

Registry hive là một thư mục trong Windows Registry, và registry key cũng vậy. Vậy chính xác sự khác biệt giữa registry hive và registry key là gì?

Sự khác biệt duy nhất giữa hai khái niệm này là: Registry hive là thư mục đầu tiên trong registry và nó chứa các registry key, còn các registry key là thư mục bên trong hive, có chứa các giá trị registry và những registry key khác.

Việc đặt tên một thư mục trong registry là "registry hive" chỉ được thực hiện để phân loại thêm những gì ta đang nói đến. Thay vì gọi mọi thư mục trong registry là registry hive hoặc registry key, ta gọi thư mục chính, đầu tiên là hive nhưng sử dụng key làm tên cho mọi thư mục khác bên trong hive và dùng registry subkey (khoá con registry) làm thuật ngữ để chỉ các key tồn tại trong những key khác.

Registry hive và registry key khác gì nhau?

Registry hive trong ngữ cảnh

Đây là một cách dễ dàng để hiểu registry hive thuộc về nơi nào trong Windows Registry:

HIVE\KEY\SUBKEY\SUBKEY\...\...\VALUE

Như bạn thấy trong ví dụ bên dưới, trong khi có thể có nhiều registry subkey trong một hive, thì luôn chỉ có một registry hive trong mỗi vị trí.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\Colors\Menu
  • HIVE: HKEY_CURRENT_USER
  • KEY: Control Panel
  • SUBKEY: Desktop
  • SUBKEY: Colors
  • VALUE: Menu

Chỉnh sửa và xóa registry hive

Registry hive, không giống như các registry key và registry value, không thể được tạo, xóa hoặc đổi tên. Registry Editor sẽ không cho phép bạn làm điều đó (nghĩa là bạn thậm chí không thể vô tình chỉnh sửa registry).

Việc không thể xóa registry hive không phải là vì Microsoft muốn ngăn bạn làm điều gì đó tuyệt vời với máy tính của mình, mà đơn giản là không có lý do gì để bạn thực hiện điều đó. Các key và value, bao gồm tất cả các registry hive, là nơi đặt giá trị thực của Windows Registry.

Sao lưu registry hive

Tuy nhiên, bạn có thể sao lưu registry hive, giống như bạn làm với registry key. Sao lưu toàn bộ hive lưu tất cả các key và giá trị trong hive đó dưới dạng file REG, sau đó có thể được nhập trở lại vào Windows Registry.

Tham khảo bài viết: Sao lưu và phục hồi Windows Registry thật đơn giản để biết thêm chi tiết.

Thứ Sáu, 09/08/2019 16:31
52 👨 807
0 Bình luận
Sắp xếp theo