Hostname là gì?

Hostname là nhãn được gán cho thiết bị (gọi là host) trên mạng và được sử dụng để phân biệt thiết bị này với thiết bị khác trên mạng cụ thể hoặc qua Internet.

Hostname cho một máy tính trên mạng gia đình có thể là một cái gì đó chẳng hạn như new laptop, Guest-Desktop hoặc FamilyPC.

Hostname cũng được sử dụng bởi các DNS server để bạn có thể truy cập trang web bằng một tên phổ biến, dễ nhớ, tránh việc phải “vật lộn” với một chuỗi số (địa chỉ IP) chỉ để mở trang web.

Thay vào đó, hostname của máy tính có thể được gọi là tên máy tính, tên trang web hoặc tên node. Hostname còn có một cách viết khác là host name.

Ví dụ về hostname

Mỗi dòng trong trong số những trường hợp được liệt kê sau đây là một ví dụ về Fully Qualified Domain Name (FQDN) với hostname được viết ở bên cạnh:

  • pcsupport.lifewire.com: pcsupport
  • www.google.com: www
  • images.google.com: images
  • products.office.com: products
  • www.microsoft.com: www

Như bạn có thể thấy, hostname (chẳng hạn như pcsupport) chỉ đơn giản là phần văn bản đứng trước tên miền (ví dụ: lifewire). Tất nhiên, đó là văn bản đi trước domain cấp cao nhất (top-level domain - .com).

Cách tìm hostname trong Windows

Tìm hostname từ Command Prompt cho đến nay là cách dễ nhất để hiển thị hostname của máy tính mà bạn đang làm việc.

Mẹo: Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng Command Prompt trước đây, hãy xem bài viết: Hướng dẫn sử dụng Command Prompt để biết thêm chi tiết. Phương pháp này hoạt động trong một cửa sổ terminal trong những hệ điều hành khác, như macOS và Linux.

Sử dụng lệnh ipconfig để thực thi ipconfig /all là một phương pháp khác, nhưng kết quả thu được chi tiết hơn rất nhiều và bao gồm nhiều thông tin (ngoài hostname) mà bạn có thể không quan tâm.

Lệnh net view, một trong rất nhiều lệnh net, là một cách khác để xem không chỉ hostname của bạn mà còn cả hostname của các thiết bị và máy tính khác trên mạng.

Cách thay đổi hostname trong Windows

Một cách dễ dàng khác để xem hostname của máy tính bạn đang sử dụng là thông qua System Properties, phần cho phép bạn thay đổi hostname.

Cách thay đổi hostname trong Windows

System Properties có thể được truy cập từ liên kết Advanced system settings bên trong System applet thuộc Control Panel. Chỉ cần nhấn Win+R sau đó nhập control sysdm.cpl để chuyển đến màn hình chính xác.

Một số thông tin khác về hostname

Hostname không thể chứa một khoảng trắng vì chúng chỉ có thể được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái hoặc chữ số. Dấu gạch nối là biểu tượng được phép duy nhất.

Phần www của URL thực sự chỉ ra một domain phụ của trang web, tương tự như pcsupport là một domain phụ của lifewire.comimages là một trong những domain phụ của Google.com.

Để truy cập phần PC Support của lifewire.com, bạn phải chỉ định hostname pcsupport trong URL. Tương tự, hostname www luôn được yêu cầu trừ khi có một domain phụ cụ thể theo sau (như images hay pcsupport).

Ví dụ, về mặt kỹ thuật, bạn luôn được yêu cầu phải nhập www.lifewire.com thay vì chỉ lifewire.com. Đây là lý do tại sao một số trang web không thể truy cập được trừ khi bạn nhập phần www trước tên miền.

Tuy nhiên, hầu hết các trang web bạn truy cập vẫn sẽ mở mà không cần chỉ định hostname www - vì trình duyệt web sẽ làm điều đó cho bạn hoặc trang web biết bạn đang muốn điều gì.

Thứ Bảy, 10/08/2019 10:01
52 👨 7.357
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản