FQDN có nghĩa là gì?

FQDN hoặc Fully Qualified Domain Name, được viết bằng hostname và tên miền, bao gồm tên miền cấp cao nhất (top-level domain), theo thứ tự: [host name].[domain].[tld].

Trong trường hợp này, "qualified" (đủ điều kiện) có nghĩa là "specified" (được xác định) do toàn bộ vị trí của domain được xác định trong tên. FQDN xác định vị trí chính xác của host trong DNS. Nếu tên này không được xác định, nó được gọi là một Partially Qualified Domain Name hay PQDN. Thông tin thêm về PQDN sẽ được đề cập ở cuối trang này.

Một FQDN cũng có thể được gọi là một tên miền tuyệt đối, vì nó cung cấp đường dẫn tuyệt đối của host.

Ví dụ về FQDN

Một FQDN luôn được viết theo định dạng này: [host name].[domain].[tld]. Ví dụ, một mail server trên domain example.com có ​​thể sử dụng FQDN mail.example.com.

Ví dụ về FQDN

Dưới đây là một số ví dụ khác về FQDN:

  • www.microsoft.com
  • en.wikipedia.org
  • p301srv03.timandtombreadco.us

Các tên miền không "hoàn toàn đủ điều kiện" sẽ luôn tồn tại một yếu tố mơ hồ. Ví dụ, p301srv03 không thể là FQDN vì bất kỳ số lượng domain nào cũng có thể có máy chủ với tên đó. “p301srv03.wikipedia.com”“p301srv03.microsoft.com” là hai ví dụ khác - chỉ biết hostname không giúp ích được gì nhiều cho bạn.

Tiếp theo, microsoft.com cũng không hoàn toàn đủ điều kiện vì ta không biết chắc chắn hostname là gì, ngay cả khi hầu hết các trình duyệt tự động cho rằng đó là www.

Những tên miền không hoàn toàn đủ điều kiện được gọi là Partially Qualified Domain Name (thông tin chi tiết có trong phần tiếp theo).

Các FQDN thực sự yêu cầu một dấu chấm ở cuối, nghĩa là www.microsoft.com. sẽ là cách nhập FQDN được chấp nhận. Tuy nhiên, hầu hết các hệ thống sẽ bao hàm luôn dấu chấm đó, ngay cả khi bạn không cung cấp một cách rõ ràng. Một số trình duyệt web thậm chí có thể cho phép bạn nhập một dấu chấm ở cuối URL nhưng không bắt buộc.

Partially Qualified Domain Name (PQDN)

Một thuật ngữ khác tương tự FQDN là PQDN hay Partially Qualified Domain Name. Đây chỉ là một tên miền không được xác định đầy đủ. Ví dụ p301srv03 ở trên là PQDN, vì mặc dù biết hostname, nhưng bạn không biết nó thuộc về domain nào.

PQDN được sử dụng để thuận tiện, nhưng chỉ trong một số bối cảnh nhất định. Chúng dành cho các tình huống đặc biệt khi việc tham chiếu hostname dễ dàng hơn mà không cần tham khảo toàn bộ FQDN. Điều này là có thể, bởi vì trong các bối cảnh đó, domain đã được biết đến ở nơi khác và do đó chỉ cần hostname cho một tác vụ cụ thể.

Partially Qualified Domain Name (PQDN) là gì?

Ví dụ, trong các bản ghi DNS, admin có thể tham khảo một FQDN như en.wikipedia.org hoặc chỉ cần rút ngắn nó và sử dụng hostname en. Nếu nó được rút ngắn, phần còn lại của hệ thống sẽ hiểu rằng trong bối cảnh cụ thể đó, en thực sự đang đề cập đến en.wikipedia.org.

Tuy nhiên, bạn nên hiểu rằng FQDN và PQDN chắc chắn không giống nhau. Một FQDN cung cấp đường dẫn tuyệt đối đầy đủ của host, trong khi PQDN chỉ cung cấp tên tương đối, một phần nhỏ của tên miền đầy đủ.

Thứ Bảy, 10/08/2019 10:00
4,36 👨 5.738
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản