Phương thức tấn công mạng APT là gì?

APT - Advanced Persistent Threat là thuật ngữ dùng để mô tả một chiến dịch tấn công sử dụng kỹ thuật cao, tiên tiến nhất để đánh vào điểm yếu của hệ thống do một nhóm các kẻ tấn công thực hiện.

Mục tiêu của các cuộc tấn công này được lựa chọn cẩn thận và thường là các doanh nghiệp lớn, các cơ quan an ninh và cơ quan chính phủ. Các cuộc tấn công này để lại hậu quả nặng nề như tài sản trí tuệ bị đánh cắp, thông tin nhạy cảm bị xâm nhập, toàn bộ tên miền của tổ chức bị chiếm đoạt, cơ sở hạ tầng bị phá hủy…

Các cuộc tấn công APT cần nhiều tài nguyên hơn so với các cuộc tấn công ứng dụng web thông thường. Những kẻ tấn công có kinh nghiệm, được hỗ trợ tài chính lớn.

Infographic dưới đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về phương thức tấn công mạng APT vô cùng nguy hiểm này.

Phương thức tấn công mạng APT
Phương thức tấn công mạng APT 2
Phương thức tấn công mạng APT 3
Phương thức tấn công mạng APT 4
Phương thức tấn công mạng APT 5
Phương thức tấn công mạng APT 6

Thứ Bảy, 18/08/2018 08:45
4,25 👨 5.565
0 Bình luận
Sắp xếp theo