Nhập file PST vào Exchange 2010

Quản Trị Mạng - Về mặt kỹ thuật, quá trình nhập file PST vào hệ thống Exchange 2010 đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều so với phiên bản 2007 dựa vào tính năng Role Based Access Control (RBAC). Và trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện quá trình này. Nhưng trước khi tiến hành, chúng ta cần đáp ứng một số yêu cầu như dưới đây:

- Phải cài đặt phiên bản x64 của Microsoft Office Outlook 2010 trên hệ thống Exchange Server đã được cài đặt mailbox role. Đây không cần thiết phải là server mailbox chứa toàn bộ mailbox của hệ thống. Lưu ý rằng, từ Exchange 2007 hoặc cũ hơn thì không hỗ trợ bất cứ phiên bản Outlook nào cài đặt trên Exchange Server, còn với Exchange 2007 hoặc 2010 thì vấn đề trên đã được giải quyết.

- Người dùng phải tự thiết lập hệ thống group hoặc user với Import Export Management Role
File PST được dùng để nhập phải có tên trùng với Exchange Alias của tài khoản sẽ được nhập
Phần Mailboxes sẽ được nhập file pst vào phải tồn tại

Để tiếp tục, chúng ta cần tải và cài đặt phiên bản Outlook 2010 tại đây.

Thiết lập Mailbox Import Export Management Role:

Theo khuyến cáo của nhiều người sử dụng có kinh nghiệm và các chuyên gia là nên thiết lập 1 nhóm – Group được dùng để gán role và sau đó sẽ thêm các tài khoản user vào group này. Trong trường hợp các bạn có tạo group thì đó phải là Universal Security Group, sau đó sử dụng lệnh dưới đây từ Exchange Management Shell:

New-ManagementRoleAssignment –Name “MailboxImportExport” –SecurityGroup “your_group_name" –Role “Mailbox Import Export”

Tại thời điểm này, chúng ta sẽ gán thêm tài khoản user được dùng để nhập file PST tới group vừa tạo, sau đó các bạn đóng phần Exchange Management Console/Shell, log – off và log – on trở lại để áp dụng thay đổi. Xét về mặt kỹ thuật, có vài cách để nhập file PST, có thể làm lần lượt hoặc tất cả. Theo khuyến cáo, các bạn nên làm theo cách đơn giản trước (lần lượt), sau khi mọi thứ đã ổn định và chắc chắn thì sẽ chuyển sang chế độ tất cả sau. Câu lệnh trên được dùng đối với cả Exchange 2007 và 2010.

Cấu trúc lệnh cơ bản để import hàng loạt:

Get-Mailbox | Import-Mailbox –PSTFolderPath x:\Full_Path_To_PST_Files

Lưu ý rằng tham số x:\Full_Path_To_PST_Files là đường dẫn đầy đủ của file PST.

Lệnh import lần lượt:

Import-Mailbox –Identity “Display_Name” – PSTFolderPath x:\Full_Path_To_PST_File.PST

Tham số –Identity ở đây có thể là tên hiển thị, địa chỉ email hoặc Exchange Alias, và tên file PST nên được chỉ định rõ ràng khi thực hiện lệnh.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 22/07/2011 14:05
31 👨 1.930
0 Bình luận
Sắp xếp theo