Cách mở Apple Pages file trên Windows 11

Định dạng Pages file là trình xử lý văn bản chính của Apple cho phép bạn tạo tài liệu. Thật không may, không có bất kỳ phương pháp trực tiếp nào để mở Pages file trên Windows. Bạn sẽ phải chuyển đổi tài liệu sang định dạng tương thích với Word để mở nó trên Windows.

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ chia sẻ cách mở Pages file trên Windows 11.

Cách mở Pages file trên Windows 11 bằng iCloud

iCloud là phiên bản Google Drive của Apple. Nó lưu trữ an toàn các tài liệu quan trọng và cho phép bạn truy cập chúng trên mọi thiết bị.

Tin tốt là bạn có thể mở Pages file trên PC Windows bằng tài khoản iCloud của mình. Đây là cách thực hiện:

1. Mở trình duyệt và truy cập iCloud.com.

2. Nhập thông tin đăng nhập của bạn để đăng nhập bằng Apple ID.

3. Chọn Pages từ màn hình chính. Ứng dụng web Pages sẽ mở trong một tab mới.

Chọn Pages từ trang chủ iCloud
Chọn Pages từ trang chủ iCloud

4. Nếu Pages file có trên máy tính của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Upload, chọn file và nhấp vào Open. File sẽ được upload lên iCloud Pages.

Biểu tượng upload trong iCloud Pages
Biểu tượng upload trong iCloud Pages

5. Nhấp vào ba dấu chấm ở góc dưới cùng bên phải của file.

6. Chọn Download a copy từ menu ngữ cảnh.

Tùy chọn Download a copy trong iCloud Pages
Tùy chọn Download a copy trong iCloud Pages

7. Chọn PDF hoặc Word từ cửa sổ xuất hiện.

Các định dạng file khác nhau trong iCloud Pages
Các định dạng file khác nhau trong iCloud Pages

Pages file sẽ được tải xuống máy tính của bạn ở định dạng đã chọn.

Cách mở Pages file trên Windows 11 bằng Google Drive

Google Drive có công cụ chuyển đổi file tích hợp được gọi là CloudConvert để chuyển đổi Pages file sang các định dạng tương thích với Windows. Để sử dụng trình chuyển đổi này, trước tiên bạn sẽ phải upload Pages file lên Google Drive. Đây là cách để làm điều đó:

1. Mở Google Drive và nhấp vào tùy chọn New trên bảng điều khiển bên trái của màn hình.

2. Chọn File upload từ menu ngữ cảnh.

Tùy chọn File upload của Google Drive
Tùy chọn File upload của Google Drive

3. Chọn Pages file và nhấp vào Open.

Sau khi file được upload lên Google Drive thành công, đã đến lúc chuyển đổi file. Để làm điều đó, hãy làm theo các hướng dẫn dưới đây:

1. Trong tài khoản Google Drive, nhấp chuột phải vào Pages file đã upload, di chuyển con trỏ đến tùy chọn Open with và chọn CloudConvert từ menu ngữ cảnh.

Tùy chọn CloudConvert của Google Drive
Tùy chọn CloudConvert của Google Drive

2. Nếu bạn chưa sử dụng CloudConvert trước đây, bạn sẽ phải tạo một tài khoản mới trên đó.

3. Sau khi tạo tài khoản, bạn sẽ được dẫn đến trang chủ CloudConvert. Pages file đã chọn sẽ hiện diện trên trang chủ.

4. Nếu file không có sẵn, hãy nhấp vào tùy chọn Select File, chọn Pages file và nhấp vào Open.

5. Nhấp vào biểu tượng drop-down bên cạnh Convert to và chọn bất kỳ định dạng nào có sẵn.

Các định dạng khác nhau trong trang chủ CloudConvert
Các định dạng khác nhau trong trang chủ CloudConvert

6. Bạn có thể bỏ chọn hộp Save output files to Google Drive nếu không muốn lưu bản sao đã chuyển đổi vào Google Drive.

7. Nhấp vào Convert. Chờ cho đến khi file được chuyển đổi.

Tùy chọn chuyển đổi của CloudConvert
Tùy chọn chuyển đổi của CloudConvert

8. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào nút Download.

Pages file sẽ được tải xuống máy tính của bạn.

Cách mở Pages file trên Windows 11 bằng cách thay đổi phần mở rộng

Một cách khác để truy cập Pages file trên PC Windows là thay đổi phần mở rộng của nó. Thật không may, phương pháp này chỉ cho phép bạn xem trước file trên máy tính của mình. Nếu muốn chỉnh sửa file, bạn sẽ cần sử dụng các phương pháp khác trong hướng dẫn này.

Đây là cách mở Pages file bằng cách thay đổi phần mở rộng:

1. Mở File Explorer và nhấp vào ba dấu chấm ở thanh trên cùng.

2. Chọn Options.

3. Chuyển sang tab View.

4. Bỏ chọn tùy chọn Hide extensions for known file types.

Tùy chọn ẩn phần mở rộng cho các loại file đã biết trong File Explorer
Tùy chọn ẩn phần mở rộng cho các loại file đã biết trong File Explorer

5. Nhấp vào Apply > OK.

6. Bây giờ, nhấp chuột phải vào Pages file và chọn biểu tượng Rename.

7. Thay thế phần mở rộng .pages bằng .zip và nhấn Enter.

Thay đổi phần mở rộng trong File Explorer
Thay đổi phần mở rộng trong File Explorer

8. Nhấp vào Yes để hộp xác nhận xuất hiện.

Bây giờ, giải nén file ZIP trên máy tính của bạn. Mở file preview để xem Pages file.

Cách mở Pages file trên Windows 11 bằng máy tính Mac

Nếu có máy Mac, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Pages file thành Word và chia sẻ nó với PC Windows của mình. Để làm điều đó, hãy thực hiện như sau:

1. Giữ phím Control khi bấm vào tài liệu Pages bạn muốn chuyển đổi, di chuyển con trỏ đến Open With và chọn Pages từ menu. Tài liệu bây giờ sẽ được mở trong ứng dụng Pages.

Tùy chọn Open with trong Mac
Tùy chọn Open with trong Mac

2. Nhấp vào File ở thanh trên cùng, di chuyển con trỏ đến Export to và chọn Word.

Tùy chọn Export to trong Mac
Tùy chọn Export to trong Mac

3. Nhấn Next.

4. Đặt tên riêng cho file và chọn vị trí bạn muốn lưu file.

5. Nhấp vào Export.

Tài liệu Pages sẽ được xuất sang vị trí đã chọn. Tiếp theo, hãy chia sẻ tài liệu từ máy Mac sang máy tính Windows.

Cách mở Page file trên Windows 11 bằng iPhone hoặc iPad

Bạn có thể sử dụng iPhone hoặc iPad để mở Pages file trên PC Windows của mình. Đây là cách thực hiện:

1. Mở ứng dụng Pages trên iPhone hoặc iPad.

2. Mở tài liệu Pages mà bạn muốn xem trên Windows.

3. Nhấp vào ba dấu chấm ở góc trên cùng bên phải của màn hình.

4. Chọn Export.

5. Chọn định dạng Word.

Chọn định dạng Word
Chọn định dạng Word

6. Chọn cách bạn muốn chia sẻ tài liệu Pages của mình.

Sau khi chia sẻ tài liệu, trên máy tính Windows của bạn, hãy mở nền tảng mà bạn đã chia sẻ tài liệu và tải nó xuống máy tính.

Sử dụng trang web của bên thứ ba để chuyển đổi Pages file sang định dạng tương thích với Word

Có rất nhiều trang web của bên thứ ba mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi Pages file thành tài liệu Word. Một số trang web trong số này là Zamzar, FreeConvert và Online Convert.

Đây là cách chuyển đổi Pages file sang định dạng Word bằng FreeConvert.

1. Mở FreeConvert trên trình duyệt.

2. Nhấp vào biểu tượng drop-down bên cạnh Choose Files và chọn nền tảng nơi file được lưu trữ.

3. Chọn Pages file và nhấp vào Open.

4. Nhấp vào biểu tượng drop-down bên cạnh Output và chọn Word. Bạn cũng có thể chọn bất kỳ định dạng nào khác nếu bạn muốn.

Chọn Word
Chọn Word

5. Nhấp vào tùy chọn Convert to Word.

Chờ cho đến khi file được chuyển đổi. Sau khi hoàn tất, hãy nhấp vào Download DOCX để lưu file trên máy tính của bạn. Bạn cũng có thể nhấp vào biểu tượng drop-down bên cạnh nút download để chọn bất kỳ vị trí tải xuống nào khác.

Từ bây giờ, bạn có thể mở Pages file trên Windows 11. Bạn có thể sử dụng các phương pháp trên để chuyển đổi Pages file thành định dạng tương thích với Windows.

Thứ Sáu, 14/10/2022 10:33
54 👨 583
0 Bình luận
Sắp xếp theo