Mẫu lịch trực cơ quan, tải mẫu lịch làm việc 2021 theo chỉ thị 16

Ngoài giấy đi đường thì hiện tại người dân cần phải xuất trình lịch trực cơ quan, lịch trực làm việc trong tuần tại các chốt kiểm dịch, kèm theo đó là các giấy tờ gồm Căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Dưới đây là một số mẫu lịch trực cơ quan để các cơ quan tham khảo sử dụng.

Mẫu lịch trực cơ quan số 1


CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN….                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số 01/08/2021                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày ….tháng ….năm 2021

PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TY

(ÁP DỤNG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 16 CỦA TT CHÍNH PHỦ)

Trực Lãnh đạo:

Ông Nguyễn Văn A – Chức vụ: Tổng Giám Đốc – SDT: 09xxxxxxxx

Ông Nguyễn Văn B – Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc – SDT: 09xxxxxxxx

Trực nhân viên:

Ngày Thời gianHọ và tênBộ phậnSố điện thoại
09/08/20218h00 - 12h00Nguyễn Văn AHành chính09xxxxxxxx

Nhiệm vụ của người trực

  • Người trực đảm bảo vệ sinh cơ quan sạch sẽ; bảo quản thiết bị tài sản cơ quan. Trong trường hợp xảy ra mất mát tài sản, cháy nỗ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  • Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.
  • Yêu câu trong thời gian trực cơ quan chấp hành nghiêm an toàn điện, không để xảy ra cháy nỗ, mắt cắp tài sản của đơn vị.
  • Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.
  • Trực lãnh đạo có nhiệm vụ đôn đốc, giám sát và cùng người trực xử lí các công việc liên quan đến tình hình của cơ quan trong thời gian trực.
  • Trong thời gian được phân công trực cơ quan, nếu nhân viên nào bỏ trực phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi có sự việc xảy ra.

CÔNG TY TNHH/CỔ PHẦN…………………

                                                                                                   TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Mẫu lịch trực cơ quan số 2

CÔNG TY………………….                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số.............................                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 2021

BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC CÔNG TY/CƠ QUAN

(Áp dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ)

NgàyThời gianHọ và tênBộ phậnSố điện thoại
09/08/20217h00 - 12h30Nguyễn Văn AHành chính09xxxxxxxx

Lưu ý:

1. Thời gian mỗi ca trực như sau:

Ca trực sáng: Bắt đầu từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút.

Ca trực chiều: Bắt đầu từ 12 giờ 30 phút đến 17 giờ.

Ca trực tối: Bắt đầu từ 17 giờ đến 7 giờ.

2. Nhiệm vụ của ca trực:

Người trực có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự cơ quan, giải quyết các nhiệm vụ liên quan đến công việc cơ quan trong thời gian trực. Trường hợp vượt quá khả năng nhiệm vụ quy định thì báo cáo với đồng chí trực lãnh đạo.

Yêu cầu trong thời gian trực cơ quan chấp hành nghiêm an toàn điện, không để xảy ra cháy nổ, mắt cắp tài sản của đơn vị.

Khi thay đổi ca trực phải bàn giao cụ thể hiện trạng cơ sở vật chất.

………, ngày … tháng … năm 2021

CÔNG TY…………………………….

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bạn tải mẫu lịch trực cơ quan theo link dưới đây

Tải mẫu lịch trực cơ quan

Mẫu lịch làm việc cơ quan

Mẫu lịch làm việc hiện nay là một trong những giấy tờ quan trọng, cần thiết cùng với giấy đi đường hay giấy lịch trực cơ quan kèm dấu xác minh để người dân xuất trình cùng CMND/CCCD qua các chốt kiểm dịch Covid-19 trong thành phố. Hiện tại công văn thông báo này đã được triển khai tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để lên kế hoạch làm giấy lịch làm việc cho nhân viên công ty. Dưới đây là mẫu lịch làm việc để bạn tải xuống và sử dụng.

CÔNG TY………………….                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số...............................                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày … tháng … năm 2021

THÔNG BÁO

Lịch làm việc của nhân viên

(Áp dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ)

- Căn cứ Bộ luật Lao động 2012.

- Căn cứ Thỏa ước lao động tập thể năm 20… - 20… của công ty.

- Căn cứ Nội quy lao động.

- Căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ,

Công ty TNHH/Cổ phần…………. ra thông báo phổ biến với tập thể công nhân viên trong công ty về lịch làm việc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 như sau:

Lịch làm việc vào thời gian ban ngày:

(Bao gồm các thông tin: Ngày trực, thời gian trực, họ và tên nhân viên, bộ phận/phòng ban, số điện thoại liên lạc của nhân viên trực)

Lịch làm việc ca đêm:

(Bao gồm các thông tin: Ngày trực, thời gian trực, họ và tên nhân viên, bộ phận/phòng ban, số điện thoại liên lạc của nhân viên trực)

Công nhân, nhân viên có nhu cầu làm bổ sung, làm ca đêm xin mời đăng ký với phòng nhân sự trước ngày … tháng … năm 20…

Lịch làm việc trên có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm 2021 đến hết ngày ... tháng ... năm 2021.

………, ngày … tháng .... năm 2021

CÔNG TY…………………………….

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bạn tải mẫu làm việc tại công ty theo link dưới đây:

Tải mẫu lịch làm việc công ty

Thứ Ba, 31/08/2021 11:24
37 👨 5.874
0 Bình luận
Sắp xếp theo