3 cách để loại bỏ máy tính Windows 10 khỏi một domain không còn tồn tại

Làm cách nào để xóa máy tính khỏi một domain không còn tồn tại, hoặc hủy gia nhập (unjoin) và gia nhập (join) lại domain mà không phải reset lại profile người dùng? Trong hướng dẫn này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn 3 phương pháp để loại bỏ máy tính Windows 10 khỏi một domain.

Lưu ý: Trước khi bắt đầu, bạn cần đăng nhập vào Windows 10 bằng tài khoản admin cục bộ thay vì tài khoản domain.

Phương pháp 1: Loại bỏ máy tính Windows 10 khỏi domain bằng System Properties

1. Nhấn phím Win+R trên bàn phím, sau đó nhập sysdm.cpl vào hộp Run và nhấn Enter.

2. Khi cửa sổ System Properties mở ra, nhấp vào nút Change ở dưới cùng của tab Computer Name.

Nhấp vào nút Change ở dưới cùng của tab Computer Name
Nhấp vào nút Change ở dưới cùng của tab Computer Name

3. Chọn Workgroup, nhập tên nhóm làm việc bạn muốn trở thành thành viên sau khi hủy gia nhập domain. Nhấn OK.

Chọn Workgroup
Chọn Workgroup

4. Nhấn OK khi được nhắc.

Bạn sẽ được yêu cầu khởi động lại máy tính để những thay đổi có thể được áp dụng.

Phương pháp 2: Loại bỏ máy tính Windows 10 khỏi domain bằng ứng dụng Settings

1. Mở ứng dụng Settings và điều hướng đến Accounts > Access work or school. Ở bên phải, nhấp vào biểu tượng có nhãn Connected to (domain của bạn) AD domain, sau đó bấm Disconnect.

Nhấp vào biểu tượng có nhãn Connected to (domain của bạn) AD domain, sau đó bấm Disconnect
Nhấp vào biểu tượng có nhãn Connected to (domain của bạn) AD domain, sau đó bấm Disconnect

2. Nhấp vào Yes để xác nhận.

3. Khi lời nhắc Disconnect from the organization xuất hiện, nhấp vào Disconnect.

Khi lời nhắc Disconnect from the organization xuất hiện, nhấp vào Disconnect
Khi lời nhắc Disconnect from the organization xuất hiện, nhấp vào Disconnect

4. Sau khi khởi động lại, máy tính Windows 10 sẽ được hủy gia nhập domain Active Directory.

Phương pháp 3: Loại bỏ máy tính Windows 10 khỏi domain bằng PowerShell

1. Mở Windows PowerShell với quyền admin, nhập lệnh sau để hủy gia nhập domain.

Remove-Computer -UnjoinDomaincredential Domain_Name\Administrator -PassThru -Verbose -Restart -Force
Nhập mật khẩu admin domain khi được nhắc
Nhập mật khẩu admin domain khi được nhắc

Nhập mật khẩu admin domain khi được nhắc và bấm OK.

2. Bạn sẽ thấy một cảnh báo: After you leave the domain you will need to know the password of the local administrator account to log onto this computer. (Sau khi bạn rời khỏi domain, bạn sẽ cần biết mật khẩu tài khoản admin cục bộ để đăng nhập vào máy tính này). Gõ Y để tiếp tục.

Gõ Y để tiếp tục
Gõ Y để tiếp tục

3. Khởi động lại máy tính để hoàn thành quá trình hủy gia nhập này.

Thứ Sáu, 01/05/2020 12:19
4,34 👨 20.228
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10