Làm thế nào để xóa thư mục Windows.old trên Windows 10?

Chiếm dụng không gian khá lớn trên ổ cứng

Khi bạn nâng cấp từ Windows 7 hoặc Windows 8.1 lên Windows 10, trên hệ thống của bạn sẽ có thư mục có tên Windows.old. Các thư mục Windows.old này chiếm gần 15 GB trên ổ cứng, tỷ lệ chiếm dụng không gian lưu trữ là khá đáng kể. Tuy nhiên bạn có thể xóa thư mục Windows.old này mà không có bất kỳ vấn đề gì.

Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn cách xóa thư mục này trên máy tính chạy hệ điều hành Windows 10 của bạn.

windows old

Xóa thư mục Windows.old bằng Disk Cleanup

Để xóa thư mục Windows.old trong Windows 10, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Bước 1:

 nhập từ khóa Free up disk space

Trên khung Search Windows, bạn nhập từ khóa Free up disk space.

Bước 2:

chọn shortcut Free up disk space...

Click chọn shortcut Free up disk space...

Bước 3:

Chọn OK

Click chọn OK.

Bước 4:

 chọn Clean up system files

Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ Disk Cleanup. Trong cửa sổ này bạn chọn Clean up system files.

Bước 5:

Chọn OK

Chọn OK.

Bước 6:

chọn Previews Windows installations

Khi cửa sổ Disk Cleanup xuất hiện một lần nữa, bạn đánh dấu tích chọn tùy chọn Previews Windows installations, sau đó chọn OK.

Bước 7:

Chọn Delete Files

Chọn Delete Files để xóa các file.

Bước 8:

Chọn yes

Chọn Yes để đồng ý xóa các file.

Quá trình xóa

Quá trình xóa thư mục Windows.old trên Windows 10 sẽ mất khoảng từ 30 giây đến vài phút.

Xóa thư mục Windows.old trong Command Prompt với quyền admin

1. Mở Command Prompt với quyền admin.

2. Sao chép và dán lần lượt các lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter sau mỗi lệnh.

Lưu ý: Nếu bạn có một thư mục windows.old.(1) khác cũng muốn xóa, thì bạn có thể lặp lại các lệnh này (thay thế tên đó cho windows.old để xóa).

takeown /F "C:\Windows.old" /A /R /D Y
icacls "C:\Windows.old" /grant *S-1-5-32-544:F /T /C /Q
RD /S /Q "C:\Windows.old"

3. Khi hoàn tất, bạn có thể Command Prompt nếu muốn.

Xóa thư mục Windows.old trong Command Prompt với quyền admin
Xóa thư mục Windows.old trong Command Prompt với quyền admin

Xóa thư mục Windows.old trong Command Prompt khi boot

1. Khởi động vào Command Prompt khi boot.

2. Để xác minh ký tự ổ Windows 10 khi boot:

Lưu ý: Ký tự ổ Windows 10 có thể không phải lúc nào cũng là C: khi boot, giống như khi Windows khởi động, vì vậy hãy đảm bảo xác minh ký tự ổ trước khi thực thi lệnh ở bước 3 bên dưới để cách này có tác dụng.

A) Nhập diskpart vào Command Prompt và nhấn Enter.

B) Nhập list volume vào Command Prompt và nhấn Enter.

C) Từ các ổ được liệt kê, hãy tìm và xác minh ký tự của ổ Windows 10.

D) Trong Command Prompt, nhập exit và nhấn Enter.

Xác minh ký tự ổ Windows 10 khi boot
Xác minh ký tự ổ Windows 10 khi boot

3. Để xóa thư mục Windows.old:

A) Nhập lệnh bên dưới vào Command Prompt và nhấn Enter.

RD /S /Q "D:\Windows.old"

Đảm bảo thay thế D trong lệnh dưới đây bằng ký tự thực của ổ cứng Windows như được hiển thị từ bước 2 ở trên. Nếu bạn có thư mục windows.old.(1) khác cũng muốn xóa, thì bạn có thể lặp lại lệnh này (thay thế tên thư mục đó cho Windows.old để xóa).

B) Đóng Command Prompt.

Xóa thư mục Windows.old
Xóa thư mục Windows.old

4. Nhấp vào nút Continue để khởi động lại máy tính và tiếp tục sử dụng Windows 10.

Xóa các thư mục Windows.old và $Windows.~ BT trong cài đặt Storage

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Storage ở phía bên trái và nhấn vào Temporary files trong ổ Local Disk C: trong Storage ở phía bên phải.

Nếu bạn không thấy Temporary files, hãy nhấp vào liên kết Show more categories để xem.

Nhấn vào Temporary files trong ổ Local Disk C: trong Storage ở phía bên phải
Nhấn vào Temporary files trong ổ Local Disk C: trong Storage ở phía bên phải

3. Chọn hộp Previous Windows installation(s), bỏ chọn bất kỳ thứ gì bạn không muốn xóa và nhấp vào nút Remove files khi sẵn sàng.

Chọn hộp Previous Windows installation(s)
Chọn hộp Previous Windows installation(s)

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Xóa các thư mục Windows.old và $Windows.~ BT trong cài đặt Storage Sense

Tùy chọn này chỉ khả dụng bắt đầu với Windows 10 build 16226.

1. Mở Settings và nhấp vào biểu tượng System.

2. Nhấp vào Storage ở phía bên trái và nhấn vào liên kết Configure Storage Sense or run it now trong Storage ở bên phải.

3. Chọn hộp Delete previous versions of Windows ở dưới cùng, bỏ chọn bất kỳ thứ gì bạn không muốn xóa và nhấp vào nút Clean now.

Chọn hộp Delete previous versions of Windows ở dưới cùng
Chọn hộp Delete previous versions of Windows ở dưới cùng

4. Khi hoàn tất, bạn có thể đóng Settings nếu muốn.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Hai, 24/08/2020 14:07
54 👨 49.884
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 10