Khôi phục vị trí mặc định thư mục Game DVR Captures trong Windows 10

Game Bar là một tính năng Game DVR của ứng dụng Xbox, cho phép bạn ghi và chia sẻ các clip và ảnh chụp màn hình game trong Windows 10. Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng Game Bar để ghi lại, chụp ảnh màn hình và phát bất kỳ ứng dụng hay nào trong Windows 10.

(Chi tiết có trong bài viết: Hướng dẫn quay phim, chụp ảnh màn hình game trong Windows 10).

Các video đã quay được lưu dưới dạng file .mp4 và ảnh chụp màn hình được lưu dưới dạng file .png. Mỗi video và ảnh chụp màn hình được xác định bằng tiêu đề của game và siêu dữ liệu hiển thị khi hình ảnh được chụp.

Theo mặc định, các video đã quay được lưu vào thư mục C:\Users\<username>\Videos, trong một folder có tên là Captures. Nếu muốn, bạn có thể di chuyển thư mục Captures đến một vị trí khác, nếu bạn không muốn chúng được lưu vào ổ C:.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khôi phục vị trí mặc định của thư mục Xbox Game DVR Captures trong Windows 10.

Cách khôi phục vị trí mặc định thư mục Game DVR Captures trên Windows 10 trong Properties

Đây là cách thực hiện:

1. Mở Settings và nhấn vào biểu tượng Gaming.

2. Nhấp vào Captures ở phía bên trái và nhấn vào nút Open folder ở phía bên phải để mở thư mục Captures ở vị trí hiện tại của nó.

Nhấp vào Captures ở phía bên trái và nhấn vào nút Open folder
Nhấp vào Captures ở phía bên trái và nhấn vào nút Open folder

3. Nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào một khoảng trống trong thư mục Captures và nhấn vào Properties.

Nhấp chuột phải vào thư mục Captures và chọn Properties
Nhấp chuột phải vào thư mục Captures và chọn Properties

4. Nhấp vào tab Location và nhấn vào nút Restore Default.

Nhấn vào nút Restore Default
Nhấn vào nút Restore Default

5. Nhấn OK.

Nhấn OK
Nhấn OK

6. Nếu thư mục "Captures" không tồn tại, hãy nhấp vào Yes để tạo nó.

Nhấp vào Yes để tạo thư mục Captures
Nhấp vào Yes để tạo thư mục Captures

7. Nhấp vào Yes để di chuyển tất cả các file từ vị trí cũ sang vị trí mới.

Nhấp vào Yes để di chuyển tất cả các file từ vị trí cũ sang vị trí mới
Nhấp vào Yes để di chuyển tất cả các file từ vị trí cũ sang vị trí mới

8. Sau một lúc, thư mục Captures của bạn sẽ được khôi phục về vị trí mặc định (ví dụ: "C:\Users\Brink\Videos\Captures").

Cách khôi phục vị trí mặc định thư mục Game DVR Captures trên Windows 10 bằng file BAT

Nếu muốn khôi phục vị trí mặc định thư mục Game DVR Captures trên Windows 10 nhưng thấy việc truy cấp qua nhiều phần như trong cách 1 hơi phức tạp, bạn có thể tiết kiệm chút thời gian bằng cách làm theo cách thứ hai: Tải xuống một file .bat giúp bạn thực hiện công việc.

Cách làm như sau:

1. Tải xuống file BAT Restore_Captures_Default_Location.bat để khôi phục vị trí mặc định thư mục Game DVR Captures trên Windows 10

Nội dung của file .bat để tham khảo:

Code:

taskkill /f /im explorer.exe
timeout /t 2 /nobreak >nul
if not exist "%UserProfile%\Videos\Captures" mkdir "%UserProfile%\Videos\Captures"
reg add "HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders" /v "{EDC0FE71-98D8-4F4A-B920-C8DC133CB165}" /t REG_EXPAND_SZ /d %%USERPROFILE%%"\Videos\Captures" /f
attrib +r -s -h "%USERPROFILE%\Videos\Captures" /S /D
timeout /t 1 /nobreak >nul
start explorer.exe

2. Lưu file .bat vừa tải vào màn hình desktop hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn.

Lưu file .bat vừa tải vào màn hình desktop
Lưu file .bat vừa tải vào màn hình desktop

3. Bỏ chặn file .bat và chạy nó.

4. Bây giờ bạn sẽ nhận thấy màn hình của mình tạm thời chuyển sang màu đen khi Command Prompt mở ra và đóng lại. Đó là do explorer được khởi động lại để áp dụng các thay đổi registry.

5. Sao chép bất kỳ file nào bạn muốn từ vị trí thư mục Captures không chính xác vào vị trí thư mục C:\Users\<username>\Videos\Captures mặc định đã được khôi phục.

6. Nếu muốn, bây giờ, bạn có thể xóa thư mục Captures không chính xác (lưu ý đừng xóa nhầm thư mục mặc định được khôi phục).

7. Khi hoàn tất mọi công việc, bạn có thể xóa file .bat đã tải xuống nếu muốn.

Để biết cách khôi phục vị trí mặc định của một số thư mục khác, vui lòng tham khảo bài viết: Cách khôi phục vị trí mặc định của thư mục cá nhân trên Windows 10.

Trên đây là 2 cách để khôi phục vị trí mặc định thư mục Game DVR Captures trong Windows 10 mà Quantrimang muốn chia sẻ với bạn đọc. Hy vọng bạn thấy chúng hữu ích!

Chúc bạn thực hiện thành công!

Thứ Sáu, 11/12/2020 11:58
55 👨 1.312
0 Bình luận
Sắp xếp theo