Cách khôi phục tài liệu Word 2016 bị lỗi hoặc bị mất

Không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm, ứng dụng thứ 3 nào cả

Đã bao giờ bạn gặp rắc rối trong việc mở các file Word .doc hay .docx hay chưa? Hoặc thậm chí là trong trường hợp bạn bị mất hoàn toàn file tài liệu. Trong những trường hợp này bạn cũng không cần phải lo lắng quá vì bạn vẫn có thể khôi phục lại các tài liệu này mà không cần phải cài đặt bất cứ phần mềm, ứng dụng thứ 3 nào.

Dưới đây là cách khôi phục tài liệu bị lỗi hoặc bị mất trên Word 2016.

Word 2016

1. Khôi phục dữ liệu từ file Word bị hỏng

Nếu tài liệu Word của bạn bị hỏng, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi nói rằng:

“Word experienced an error trying to open the file.

Try these suggestions.

* Check the file permissions for the document or drive.

* Make sure there is sufficient free memory and disk space.

* Open the file with the Text Recovery converter.”

Để khôi phục dữ liệu từ file Word bị hỏng, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

Đầu tiên mở Word trên máy tính của bạn lên, sau đó click chọn File => Open.

click chọn File => Open

Tiếp theo click chọn Browse.

click chọn Browse

Tại đây, tìm file Word bị hỏng mà bạn đang cố gắng mở. Sau khi đã chọn xong file, tại menu File Type, bạn chọn tùy chọn “Recover Text from Any File (*.*)”.

chọn “Recover Text from Any File (*.*)”

Cuối cùng click chọn Open và Word sẽ khôi phục lại dữ liệu cho bạn.

click chọn Open

2. "Buộc" Word sửa chữa các file bị lỗi

Nếu áp dụng cách trên màn không khắc phục được lỗi, khi đó bạn có thể nghĩ đến giải pháp là "buộc" Microsoft Word sửa chữa các file bị lỗi.

Đầu tiên mở Word lên, sau đó click chọn File trên thanh Ribbon, rồi click chọn Open.

click chọn File trên thanh Ribbon

chọn Open

Trên cửa sổ hộp thoại Open, click chuột vào file Word bạn muốn khôi phục dữ liệu.

 hộp thoại Open

Tại menu Open, click vào mũi tên hướng xuống dưới và chọn Open and Repair.

chọn Open and Repair

3. Khôi phục file Word bị mất

Nếu không tìm thấy filr Word của mình, bạn có thể tìm các file sao lưu mà Word đã lưu lại.

Mở Word 2016 lên, sau đó click chọn File => Open.

click chọn File => Open

Tiếp theo click chọn Browse.

click chọn Browse

Bước tiếp theo là tìm thư mục - nơi mà bạn lưu các file đã bị mất. Tại mục File of types, bạn click chọn All Files. Các file sao lưu thường có tên là Back up of và được đặt ở vị trí sau tên các file bị lỗi. Nhiệm vụ của bạn là click vào file sao lưu, sau đó click chọn Open.

click vào file sao lưu, sau đó click chọn Open

Trường hợp nếu không tìm thấy các file sao lưu, bạn có thể tìm kiếm các file Word sao lưu *.wbk.

 tìm kiếm các file Word sao lưu *.wbk

Tên các file này có thể không giống nhau, nhưng các file này đều được Word tạo tự động. Do đó nếu tìm thấy bất kỳ các file .wbk nào, mở các file đó lên và tìm cho đến khi thấy file mà bạn muốn khôi phục và lưu file lại.

4. Tìm và khôi phục các file autosave tạm thời

Nếu không tìm thấy bất kỳ các file sao lưu nào trong thư mục Document, khi đó bạn có thể tìm các file autosave 10 phút cuối khi bạn làm việc trên bất kỳ tài liệu Word nào đó. Các file này có thể xuất hiện ở các vị trí khác nhau, bao gồm:

  • “C:\ Documents and Settings\<username>\Application Data\Microsoft\Word”.
  • “C:\ Documents and Settings\<username>\Local Settings\Temp”

Trên Windows 7 và Windows Vista, bạn có thể tìm kiếm các file này tại vị trí:

  • “C:\Users\<username>\AppData\Local\Microsoft\Word”
  • “C:\Users\<username>\AppData\Local\Temp”

đường dẫn file autosave

Tìm kiếm các định dạng file dưới đây, trong đó "xxx" là một số bất kỳ:

- File tài liệu Word có dạng ~wrdxxxx.tmp.

- File tài liệu tạm thời có dạng ~wrfxxxx.tmp.

- File auto recovery có dạng ~wraxxxx.tmp hoặc có tên là “AutoRecovery save of . . .” kèm theo phần đuôi mở rộng là .asd.

- File auto recovery đã hoàn tất có phần đuôi mở rộng là .wbk.

Trong trường hợp nếu bạn gặp rắc rối trong việc tìm kiếm thư mục Temp files hoặc Autosave, khi đó cách nhanh nhất để tìm kiếm các file autosave là sử dụng tiện ích Search Everything để tìm kiếm các định dạng file như .asd hoặc các tiền tố file như wra.

Tải tiện ích Search Everything về máy và cài đặt tại đây.

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 15/12/2016 08:30
51 👨 31.213
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word