Khắc phục lỗi "Unable to Join Network Failure (error -3)" trên iPhone

Thông báo lỗi "Unable to Join Network Failure (error -3)" xuất hiện trên iPhone khi không kết nối được với mạng Wi-Fi. Trên thực tế, các lý do cho vấn đề này cũng giống như đối với các máy tính không kết nối được với mạng gia đình hoặc điểm phát sóng không dây. Để giải quyết những vấn đề này, hãy làm như sau:

  • Kiểm tra cài đặt tên SSID trên iPhone để đảm bảo nó khớp với điểm truy cập Wi-Fi. SSID là trường hợp khá nhạy cảm.
  • Kiểm tra cấu hình bảo mật (thông số WEP hoặc WPA) trên iPhone để đảm bảo các giá trị (phím mã hóa hoặc mật khẩu) khớp với điểm truy cập. Các phím mã hóa không phân biệt chữ hoa chữ thường, nhưng mật khẩu thì có.
  • Nếu cả hai bước trên không khắc phục được sự cố, hãy khắc phục sự cố cài đặt bảo mật trên điểm truy cập Wi-Fi. Liên hệ với quản trị viên của điểm truy cập để được trợ giúp thêm nếu cần.

Lỗi Unable to join network failure trên iPhone

Xem thêm:

Thứ Hai, 21/05/2018 17:08
31 👨 444
0 Bình luận
Sắp xếp theo