Hướng dẫn gỡ bỏ cài đặt ứng dụng Modern trên Windows 10/8.1/8

Để giải phóng không gian lưu trữ

Trên Windows 10 và Windows 8, Microsoft tích hợp một số ứng dụng Modern cài đặt sẵn trên hệ thống. Tuy nhiên thường thì người dùng ít và hầu như là không sử dụng các ứng dụng này mà thường tải các ứng dụng khác về máy cài đặt và sử dụng.

Do đó nếu không sử dụng các ứng dụng được tích hợp sẵn trên hệ thống bạn có thể gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng này đi để giải phóng không gian lưu trữ. Trong bài viết dưới đây Quản trị mạng sẽ hướng dẫn bạn 3 cách đơn giản để gỡ bỏ ứng dụng Modern trên Windows 10/8.1/8.

Ứng dụng Modern

Một số lưu ý khi gỡ bỏ ứng dụng Modern trên Windows 10 và Windows 8:

 1. Thuật ngữ Installed Apps ở đây đề cập đến tất cả các ứng dụng được cài đặt bởi người dùng (user).
 2. Thuật ngữ Built-in Apps (ứng dụng được tích hợp) ở đây là tất cả các ứng dụng được cài đặt sẵn từ trước trên hệ điều hành Windows 10, Windows 8.1 và Windows 8. Các ứng dụng này có thể là ứng dụng Default (mặc định), Provisioned (ứng dụng cấp phép) hoặc ứng dụng Universal.
 3. Khi gỡ bỏ cài đặt một ứng dụng được cài đặt có thể thông qua Windows GUI hoặc sử dụng CCleaner, và ứng dụng sẽ chỉ được gỡ bỏ (hủy đăng ký) trên tài khoản người dùng hiện tại mà thôi.
 4. Khi sử dụng CCleaner để gỡ bỏ ứng dụng được cài đặt sẵn trên hệ thống, ứng dụng sẽ được gỡ bỏ trên tất cả tài khoản người dùng. CCleaner là giải pháp an toàn nhất để loại bỏ các ứng dụng được tích hợp sẵn và giải pháp này chỉ hoạt động trên Windows 10.
 5. Nếu muốn gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng được cài đặt sẵn trên tất cả các tài khoản người dùng, bạn có thể sử dụng lệnh PowerShell.
 6. Nếu muốn gỡ bỏ hoàn toàn các ứng dụng được tích hợp trên hệ thống cùng một lúc trên Windows 10, Windows 8.1 và Windows 8 bạn có thể tham khảo các bước thực hiện tại đây.

1. Gỡ bỏ cài đặt ứng dụng thông qua GUI

Khi sử dụng giải pháp này bạn chỉ có thể gỡ bỏ ứng dụng được cài đặt trên tài khoản người dùng hiện tại mà thôi.

Lưu ý:

1. Nếu muốn gỡ bỏ cài đặt ứng dụng mặc định (được cài đặt sẵn) trên Windows Store, bạn có thể tham khảo giải pháp 2 và 3 dưới đây.

- Trên Windows 8, 8.1:

Để gỡ bỏ ứng dụng trên Windows 8, 8.1:

1. Kích chuột phải vào ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ cài đặt, chọn Uninstall.

Chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ sau đó chọn Uninstall

- Trên Windows 10:

1. Click chọn nút Start => Settings.

Settings

2. Trên cửa sổ Settings, tìm và click chọn System.

System

3. Ở khung bên trái, tìm và click chọn Apps & features.

Apps & features

4. Ở khung bên phải, tìm ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ rồi click chọn Uninstall.

Tìm các ứng dụng muốn gỡ bỏ sau đó chọn Uninstall

Lưu ý:

Nếu ứng dụng mà bạn lựa chọn trong danh sách App không thể gỡ bỏ được, nút Uninstall chuyển qua màu xám thì đồng nghĩa với việc ứng dụng mà bạn chọn gỡ bỏ là ứng dụng mặc định (default app) của Windows 10.

Theo mặc định ứng dụng mặc định của Windows 10 không thể gỡ bỏ thông qua Windows GUI được mà bạn phải sử dụng ứng dụng thứ 3 như CCleaner hoặc lệnh PowerShell để gỡ bỏ.

5. Click chọn tiếp Uninstall để xác nhận gỡ bỏ ứng dụng.

Uninstall để xác nhận gỡ bỏ ứng dụng

Nếu muốn cài đặt lại ứng dụng mà bạn đã gỡ bỏ, khi đó bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 1. Cài đặt lại các ứng dụng đã gỡ bỏ từ Windows Store.
 2. Để cài đặt lại các ứng dụng đã gỡ bỏ, bạn có thể sử dụng lệnh PowerShell.

2. Sử dụng CCleaner để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng trên Windows 10 (chỉ áp dụng trên Windows 10)

Giải pháp thứ 2 để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng Modern trên Windows 10 là sử dụng tiện ích CCleaner.

Để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng Windows 10 Store bằng CCleaner, bạn thực hiện theo các bước dưới đây:

1. Tải CCleaner về máy và cài đặt.

Tải CCleaner về máy và cài đặt tại đây.

2. Tiếp theo tiến hành chạy tiện ích CCleaner và chọn Tools ở khung bên trái.

Tải CCleaner về máy và cài đặt

3. Tại mục Uninstall, lựa chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ cài đặt khỏi Windows 10, sau đó click chọn nút Uninstall.

Tại mục Uninstall chọn ứng dụng mà muốn gỡ bỏ

4. Click chọn OK để hoàn tất quá trình gỡ bỏ cài đặt ứng dụng.

Chọn Ok để hoàn tất ứng dụng

Nếu muốn cài đặt lại ứng dụng mà bạn đã gỡ bỏ, khi đó bạn sẽ có 2 lựa chọn:

 1. Cài đặt lại các ứng dụng đã gỡ bỏ từ Windows Store.
 2. Để cài đặt lại các ứng dụng đã gỡ bỏ, bạn có thể sử dụng lệnh PowerShell.

3. Sử dụng PowerShell để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng

Bước 1: Mở PowerShell dưới quyền Admin

Đầu tiên bạn cần mở PowerShell dưới quyền Admin. Để làm được điều này:

1. Tại khung Search của Cortana, bạn nhập powershell vào đó.

Lưu ý:

Trên Windows 8 hoặc Windows 8.1, bạn nhấn tổ hợp phím Windows + S để mở khung Search, sau đó nhập powershell vào đó.

Nhập powershell

2. Trên danh sách kết quả tìm kiếm, kích chuột phải vào Windows PowerShell rồi chọn Run as administrator.

Kích chuột vào Windows PowerShell rồi chọn Run as administrator

Bước 2: Tìm tên ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ cài đặt

1. Để tìm tên ứng dụng được cài đặt trên hệ thống, nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ PowerShell rồi nhấn Enter:

 • Get-AppxPackage | Select Name, PackageFullName

Đầu ra của câu lệnh sẽ hiển thị danh sách tên các ứng dụng cài đặt trên hệ thống cùng tên đầy đủ của các gói cài đặt ứng dụng. Gói cài đặt ứng dụng là tập tin duy nhất có chứa tất cả các file cần thiết để cài đặt ứng dụng Modern.

Get-AppxPackage | Select Name, PackageFullName

2. Tìm ở cột đầu tiên (Name) và chú ý tên ứng dụng mà bạn muốn gỡ bỏ cài đặt. Tên ứng dụng hiển thị sau dấu chấm (.).

Ví dụ: Để gỡ bỏ cài đặt ứng dụng Phone Companion, trong trường hợp này tên ứng dụng là "WindowsPhone".

Tên ứng dụng WindowsPhone

Bước 3: Gỡ bỏ ứng dụng trên PowerShell

- Để gỡ bỏ ứng dụng trên tài khoản hiện tại, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

 • Get-AppxPackage *PackageName* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ ứng dụng trên tất cả các tài khoản người dùng, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào rồi nhấn Enter:

 • Get-AppxPackage -allusers *PackageName* | Remove-AppxPackage

Lưu ý:

Trong câu lệnh trên thay thế PackageName bằng tên ứng dụng bạn muốn gỡ bỏ cài đặt.

Ví dụ: Để gỡ bỏ ứng dụng "Phone Companion" trên tài khoản người dùng hiện tại, bạn nhập câu lệnh dưới đây vào cửa sổ PowerShell:

 • Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage

Hình ảnh

Một số lênh để gỡ bỏ cài đặt các ứng dụng cụ thể trên PowerShell:

- Để gỡ bỏ cài đặt 3D Bulider:

 • Get-AppxPackage *3dbuilder* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ cài đặt Windows Alarms and Clock:

 • Get-AppxPackage *windowsalarms* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ cài đặt Calculator:

 • Get-AppxPackage *windowscalculator* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ cài đặt Mail & Calendar:

 • Get-AppxPackage *windowscommunicationsapps* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ cài đặt Camera:

 • Get-AppxPackage *windowscamera* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Microsoft Groove (Zune):

 • Get-AppxPackage *zunemusic* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Maps:

 • Get-AppxPackage *windowsmaps* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Movies & TV:

 • Get-AppxPackage *zunevideo* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ New:

 • Get-AppxPackage *bingnews* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ OneNote:

 • Get-AppxPackage *onenote* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ People:

 • Get-AppxPackage *people* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Phone:

 • Get-AppxPackage *CommsPhone* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Phone Companion:

 • Get-AppxPackage *windowsphone* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Photos:

 • Get-AppxPackage *photos* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Store:

 • Get-AppxPackage *windowsstore* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Voice Recorder:

 • Get-AppxPackage *soundrecorder* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Weather:

 • Get-AppxPackage *bingweather* | Remove-AppxPackage

- Để gỡ bỏ Xbox:

 • Get-AppxPackage *xboxapp* | Remove-AppxPackage

Tham khảo thêm một số bài viết dưới đây:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Ba, 15/11/2016 14:22
51 👨 1.135
0 Bình luận
Sắp xếp theo