Hướng dẫn đánh số thứ tự trong bảng Word

Không có sẵn tính năng đánh số thứ tự trong Excel tự động, khi muốn đánh số thứ tự trong bảng Word thì bạn cần sử dụng tới tính năng đánh số thứ tự trong Word, kèm theo đó là một vài chỉnh sửa để có thể đánh số thứ tự trong bảng Word. Dưới đây là hướng dẫn đánh số thứ tự trong bảng Word, với nhiều trường hợp khác nhau.

Cách đánh số thứ tự bảng Word trong 1 cột

Bước 1:

Tại bảng Word cần đánh số thứ tự, chúng ta đặt trỏ chuột tại ô đầu của cột muốn đánh số thứ tự rồi nhấn vào Numbering và nhấn tiếp vào Define New Numbering Format.

Chọn đánh số thứ tự trong cột Word

Bước 2:

Hiển thị giao diện chỉnh định dạng đánh số thứ tự trong cột. Lúc này bạn sẽ thấy có các mục để chỉnh số thứ tự trong 1 cột.

  • Number stype: Sử dụng kiểu số để đánh số thứ tự.
  • Number format: Định dạng cho số thứ tự trong cột.
  • Alignment: Có 3 vị trí để hiển thị số thứ tự là Left, Centered, Right. Để chỉnh số thứ tự ở giữa ô thì bạn chọn Centered.

Chọn xong kiểu số thứ tự thì nhấn OK để lưu lại.

Chọn định dạng số thứ tự trong cột Word

Bước 3:

Tiếp đến bạn bôi đen cột đánh số thứ tự rồi nhấn vào Numbering chọn đúng kiểu định dạng số thứ tự mà bạn đã tạo bên trên.

Chọn kiểu số thứ tự trong cột Word

Kết quả chúng có được số thứ tự trong cột như hình dưới đây.

Số thứ tự trong cột Word

Cách đánh số thứ tự bảng Word từ số bất kỳ

Bước 1:

Đầu tiên chúng ta cần đánh số thứ tự bắt đầu từ 1 tại cột cần đánh số.

Chỉnh số thứ tự cột đầu tiên Word

Bước 2:

Để thay đổi số thứ tự bắt đầu trong cột, bạn nhấn chuột phải vào một số bất kỳ trong cột để toàn bộ cột được bôi đen. Tiếp tục nhấn chuột phải chọn vào mục Set Numbering Value,...

Chỉnh giá trị số thứ tự trong cột Word

Bước 3:

Tại giao diện mới, ở mục Set value to bạn nhập số bắt đầu mà bạn muốn đánh rồi nhấn OK để lưu thay đổi.

Nhập số thứ tự bắt đầu trong cột Word

Kết quả số thứ tự trong cột đã được thay đổi với số bắt đầu mà bạn đã nhập.

Số thứ tự bất kỳ trong cột Word

Cách đánh số thứ tự bảng Word nối tiếp các cột

Bước 1:

Đầu tiên bạn cần đánh số thứ tự của cột 1 trong bảng Word với thao tác như trên. Tiếp đến bôi đen cột thứ 2 rồi nhấn vào Numbering rồi chọn định dạng số thứ tự đã tạo ở cột 1.

Chọn kiểu số thứ tự cột Word

Bước 2:

Số thứ tự bắt đầu ở cột 2 sẽ là 1, bạn cần nhấn chuột phải vào một số bất kỳ trong cột thứ 2 rồi chọn tiếp Set Numbering Value.

Chỉnh định dạng số thứ tự trong cột Word

Bước 3:

Lúc này người dùng cần nhập số thứ tự tiếp theo ở cột 2 rồi nhấn OK.

Nhập số thứ tự tiếp theo trong cột Word

Kết quả chúng ta đã đánh số thứ tự ở 2 cột như hình dưới đây. Với những cột khác bạn thực hiện tiếp tục thao tác đánh số thứ tự liên tiếp như trên.

Đánh số thư tự liên tiếp trong cột Word

Thứ Tư, 18/10/2023 21:06
31 👨 848
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Word