Cách host một website Angular bằng Netlify và GitHub

Khi host một website Angular trực tuyến, bạn có thể chọn giữa nhiều nền tảng có sẵn. Một trong số những nền tảng mà bạn có thể sử dụng miễn phí là Netlify.

Nếu bạn lưu trữ một bản sao mã nguồn trang web của mình trong kho lưu trữ GitHub, thì bạn có thể sử dụng Netlify để host trang web đó.

Netlify cũng tự động triển khai lại trang web của bạn khi bạn đẩy bất kỳ thay đổi mới nào vào nhánh kho lưu trữ mà bạn đang host.

Cách tạo một ứng dụng Angular ví dụ cơ bản

Bạn có thể tạo một ứng dụng Angular đơn giản bằng trình chỉnh sửa như Visual Studio Code. Sau đó, bạn có thể host trang web này bằng Netlify.

1. Tạo một ứng dụng Angular mới.

2. Tạo một trang chủ đơn giản. Thay thế code trong file app.component.html bằng nội dung landing page sau:

<div class="container-dark header">
 <h2>Our Business Website</h2>
</div>
<div class="container-white">
 <div class="content">
  <h2>Our Business Website</h2>
  <p>Learn how to design, develop, and maintain your professional website in no time.</p>
 </div>
</div>
<div class="container-orange">
 <div class="content">
  <h2>What We Do</h2>
  <p>We give you the tools to develop websites and unique solutions for your customers. We also provide training for
   maintenance and other website related topics.</p>
 </div>
</div>
<div class="container-white">
 <div class="content">
  <h2>About Us</h2>
  <p>We are a small business operating from Melbourne, Australia. Our spaces are uniquely crafted so clients can also
   visit us in person.</p>
 </div>
</div>
<div class="container-dark footer">
 <p>Copyright 2022</p>
</div>

3. Thêm một số phong cách cho ứng dụng Angular bằng cách thêm một số yếu tố CSS vào file app.component.css:

* {
 font-family: "Arial", sans-serif;
}
.header {
 padding: 30px 50px;
}
.footer {
 padding: 5px 50px;
 text-align: center;
}
.container-dark {
 background-color: #202C39;
 color: white;
 display: flex;
 align-items: center;
}
.container-orange {
 background-color: #FFD091;
 color: #202C39;
}
.container-white {
 background-color: whitesmoke;
 color: #202C39;
}
.content {
 padding: 100px 25%;
 display: flex;
 flex-direction: column;
 line-height: 2rem;
 font-size: 1.2em;
 align-items: center;
 text-align: center;
}

4. Thêm một số phong cách cho ứng dụng Angular tổng thể trong style.css:

body {
 margin: 0;
 padding: 0;
}

5. Để kiểm tra ứng dụng, hãy điều hướng đến thư mục root của ứng dụng bằng terminal hoặc dòng lệnh. Nhập lệnh ng serve:

ng serve

6. Đợi code của bạn biên dịch và truy cập http://localhost:4200/ trong trình duyệt web để xem ứng dụng của bạn.

Xem ứng dụng
Xem ứng dụng

7. Trong file .browserslistrc, hãy xóa iOS safari phiên bản 15.2-15.3. Điều này sẽ ngăn các lỗi tương thích hiển thị trong bảng điều khiển khi bạn xây dựng dự án.

last 1 Chrome version
last 1 Firefox version
last 2 Edge major versions
last 2 Safari major versions
last 2 iOS major versions
Firefox ESR
not ios_saf 15.2-15.3
not safari 15.2-15.3

8. Xây dựng code của bạn bằng cách sử dụng lệnh ng build trong terminal:

ng build

9. Trong file .gitignore, hãy xóa dòng /dist. Xóa nó sẽ đảm bảo thư mục dist nằm trong tập hợp các file mà bạn đẩy vào kho lưu trữ GitHub của mình.

# /dist
Xóa dòng /dist
Xóa dòng /dist

Cách đẩy code Angular lên GitHub

Bạn sẽ cần lưu trữ code của mình trong kho lưu trữ từ xa để Netlify truy cập mã nguồn.

Bạn có thể tạo một kho lưu trữ mới trên GitHub và đẩy code trang web của mình vào kho lưu trữ đó. Nếu không quen thuộc với GitHub, trước tiên bạn nên hiểu một số tính năng cơ bản của GitHub.

1. Tạo một kho lưu trữ mới trên GitHub. Bạn có thể làm điều này bằng cách đăng nhập vào GitHub và nhấp vào New.

Nhấp vào New
Nhấp vào New

2. Nhập thông tin chi tiết cho kho lưu trữ mới của bạn. Đặt cho nó một cái tên chẳng hạn như "netlify-app" và mô tả. Không khởi tạo kho lưu trữ bằng file README, file .gitignore hoặc giấy phép.

Tạo chi tiết repo GitHub mới
Tạo chi tiết repo GitHub mới

3. Trong một terminal trên máy tính của bạn, hãy điều hướng đến thư mục mà bạn đã lưu trữ ứng dụng Angular của mình. Chạy các lệnh sau để khởi tạo thư mục của bạn dưới dạng kho lưu trữ git:

git init
git add .
git commit -m "first commit"
Các lệnh repo Git bash init
Các lệnh repo Git bash init

4. Đẩy code bên trong thư mục này vào kho lưu trữ từ xa mới mà bạn đã tạo trên GitHub. Thực hiện theo các lệnh git remote add original, git branch và git push do GitHub cung cấp trên trang kho lưu trữ từ xa của bạn:

git remote add original <Link GitHub repo của bạn>
git branch -M main
git push -u origin main
GitHub đẩy tới các lệnh repo từ xa
GitHub đẩy tới các lệnh repo từ xa

5. Bạn có thể xác nhận rằng code ứng dụng Angular của bạn hiện có trong kho lưu trữ GitHub từ xa bằng cách refresh trang kho lưu trữ GitHub.

Trang kho lưu trữ từ xa cho trang web trên GitHub
Trang kho lưu trữ từ xa cho trang web trên GitHub

Cách sử dụng Netlify để host code

Để host code bằng Netlify, bạn cần cấp cho code đó quyền truy cập vào mã nguồn GitHub của mình. Sau đó, Netlify sẽ sử dụng thư mục dist trong dự án Angular của bạn để xuất bản phiên bản code đã xây dựng của bạn.

Bạn có thể cấu hình tất cả các cài đặt này bằng cách thực hiện theo những bước cấu hình khi tạo một trang web mới:

1. Đăng nhập hoặc đăng ký Netlify. Bạn có thể làm như vậy bằng thông tin đăng nhập GitHub của mình.

Chào mừng đến với trang Netlify trong trình duyệt
Chào mừng đến với trang Netlify trong trình duyệt

2. Từ bảng điều khiển chính và trang danh sách site, hãy mở rộng Add new site và chọn Import an existing project.

Nhập dự án hiện có trên Netlify
Nhập dự án hiện có trên Netlify

3. Chọn GitHub.

Nhập repo Git và các tùy chọn khác trên Netlify
Nhập repo Git và các tùy chọn khác trên Netlify

4. Nhấp vào Configure Netlify trên GitHub.

Nhấp vào Configure Netlify
Nhấp vào Configure Netlify

5. Nhấp vào Install.

Cài đặt Netlify cho trang GitHub
Cài đặt Netlify cho trang GitHub

6 .Netlify sẽ hiển thị danh sách các kho GitHub của bạn. Chọn một cái mà bạn muốn host. Ví dụ, nếu bạn đã đặt tên cho kho lưu trữ của mình là "netlify-app", thì hãy chọn "netlify-app" từ danh sách.

Danh sách các kho lưu trữ GitHub hiện có mà bạn có thể host
Danh sách các kho lưu trữ GitHub hiện có mà bạn có thể host

7. Trong màn hình cấu hình, hãy để các trường Owner, Branch to deployBase directory ở các giá trị mặc định của chúng. Nếu bạn đang xuất bản một nhánh cụ thể, chẳng hạn như nhánh "Production" riêng biệt, bạn có thể thêm nhánh đó vào trường Branch để triển khai. Thay đổi trường Build command thành "ng build".

Cài đặt và triển khai trang web trên Netlify
Cài đặt và triển khai trang web trên Netlify

Đối với trường Publish directory, hãy nhập dist/<tên dự án của bạn>. Nếu bạn không biết tên dự án là gì, bạn có thể điều hướng đến thư mục dist của dự án để tìm nó ở đó. Ví dụ, "dist/netlify-app".

Thư mục dist trên trang lưu trữ GitHub
Thư mục dist trên trang lưu trữ GitHub

8. Nhấp vào Deploy site.

9. Đợi quá trình triển khai hoàn tất. Quá trình này có thể mất vài phút và bạn có thể cần refresh trang. Nếu mọi việc suôn sẻ, bạn sẽ có thể thấy việc triển khai thành công trong danh sách. Nhấp vào triển khai đã xuất bản của bạn, ví dụ, Production: main@HEAD.

Trang chi tiết trang web trên Netlify
Trang chi tiết trang web trên Netlify

10. Nhấp vào nút Open production deploy.

Trang chi tiết website trên Netlify
Trang chi tiết website trên Netlify

11. Giờ đây, bạn có thể xem trang web của mình trong một tab khác, sử dụng URL ở định dạng <generated-subdomain>.netlify.app. Nếu bạn đang host một trang web có nhiều lần chuyển hướng, bạn không thể chuyển hướng đến các trang khác. Trong trường hợp này, có một cách để khắc phục lỗi chuyển hướng trên Netlify. Nếu muốn, bạn cũng có thể sửa đổi tên miền miễn phí của mình.

Trang web được host trên Netlify trong trình duyệt
Trang web được host trên Netlify trong trình duyệt

Hy vọng rằng giờ đây bạn có thể host thành công một website bằng GitHub và Netlify. Bạn có thể thiết lập triển khai tự động cho các nhánh nhất định của kho lưu trữ GitHub. Bằng cách này, bạn có thể tự động hóa và hợp lý hóa việc triển khai trang web của mình.

Nhưng Netlify không phải là cách duy nhất bạn có thể triển khai ứng dụng Angular trực tuyến. Bạn cũng có thể sử dụng các nền tảng khác như GitHub Pages.

Thứ Ba, 22/11/2022 16:17
51 👨 1.181
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ AngularJS