Cách hiển thị hoặc ẩn số dòng trong Vim

Vim là một trình soạn thảo dòng lệnh mạnh mẽ và có cấu hình cao được cài đặt trên hầu hết các hệ điều hành Linux. Nó cung cấp nhiều tính năng hữu ích để chỉnh sửa và cấu hình các file. Tuy nhiên, một số tính năng hữu ích của Vim bị tắt theo mặc định. Một trong số đó là tính năng đánh số dòng.

Với tính năng đánh số dòng Vim, bạn có thể hiển thị số dòng ở đầu mỗi dòng, điều này rất hữu ích khi sửa đổi văn bản. Số dòng cũng hữu ích trong việc gỡ lỗi script, đánh giá code và file cấu hình. Theo mặc định, tính năng đánh số dòng bị tắt.

Vim có 3 chế độ đánh số dòng sau:

  • Số dòng tuyệt đối
  • Số dòng tương đối
  • Số dòng kết hợp

Bài viết này giải thích cách hiển thị hoặc ẩn số dòng trong trình chỉnh sửa Vim ở cả 3 chế độ.

Ghi chú:

  • Sử dụng phím tắt Ctrl + Alt + T để mở dòng lệnh Terminal.
  • Bài viết đã thử nghiệm các lệnh và quy trình trên hệ điều hành Ubuntu 22.04 LTS. Các lệnh và thủ tục giống nhau đều hợp lệ cho bất kỳ bản phân phối Linux nào.

Hiển thị số dòng tuyệt đối trong Vim Editor

Đây là chế độ đánh số dòng tiêu chuẩn hiển thị số dòng ở đầu mỗi dòng trong file.

Để hiển thị số dòng tuyệt đối, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển sang chế độ Normal bằng cách nhấn phím Esc.

2. Sau đó nhấn : và gõ lệnh dưới đây, rồi nhấn Enter.

set number

Hoặc bạn có thể sử dụng chữ viết tắt dưới đây sau khi nhấn phím “:”:

set nu

Bây giờ, bạn sẽ thấy số dòng tuyệt đối ở đầu mỗi dòng.

Hiển thị số dòng trong Vim Editor
Hiển thị số dòng trong Vim Editor

Ẩn số dòng tuyệt đối

Để ẩn tính năng đánh số dòng tuyệt đối, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển sang chế độ Normal bằng cách nhấn phím Esc.

2. Sau đó nhấn : và gõ lệnh dưới đây, rồi nhấn Enter.

set nonumber

Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây sau khi nhấn phím “:” và nhấn Enter:

set number!

Bạn cũng có thể sử dụng dạng viết tắt của các lệnh trên là set nonu hoặc set nu! sau khi nhấn : để ẩn số dòng tuyệt đối.

Hiển thị số dòng tương đối trong Vim Editor

Trong chế độ đánh số dòng tương đối, dòng hiện tại được đánh dấu là 0 trong khi tất cả các dòng trên và dưới được đánh số tăng dần (1,2,3,…) so với dòng hiện tại.

Để hiển thị số dòng tương đối, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển sang chế độ Normal bằng cách nhấn phím Esc.

2. Sau đó nhấn : và gõ lệnh dưới đây, rồi nhấn Enter.

set relativenumber

Hoặc bạn có thể sử dụng chữ viết tắt dưới đây sau khi nhấn phím “:”:

set rnu

Bây giờ, bạn sẽ thấy số dòng hiện tại được đánh dấu là 0 và nếu bạn di chuyển con trỏ lên hoặc xuống, bạn sẽ thấy các số được đánh dấu là 1,2 3,…

Hiển thị số dòng tương đối trong Vim
Hiển thị số dòng tương đối trong Vim

Ẩn số dòng tương đối

Để ẩn đánh số dòng tuyệt đối, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển sang chế độ Normal. Nhấn phím Esc để làm như vậy:

2. Sau đó nhấn : và gõ lệnh dưới đây, rồi nhấn Enter:

set norelativenumber

Hoặc bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây sau khi nhấn phím “:” và nhấn Enter:

set relativenumber!

Bạn cũng có thể sử dụng dạng viết tắt của các lệnh trên là set nornu hoặc set rnu! sau khi nhấn : để ẩn số dòng tương đối.

Hiển thị số dòng kết hợp trong Vim

Đánh số dòng kết hợp cho phép cả đánh số dòng tuyệt đối và tương đối. Nó tương tự như cách đánh số dòng tương đối ngoại trừ dòng hiện tại hiển thị số tuyệt đối thay vì 0.

Để hiển thị số dòng tương đối, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển sang chế độ Normal bằng cách nhấn phím Esc.

2. Sau đó nhấn : và gõ lệnh dưới đây, rồi nhấn Enter.

set number relativenumber

Hoặc gõ lần lượt các lệnh dưới đây sau khi nhấn phím “:” một lần:

set number
set relativenumber
Hiển thị số dòng kết hợp trong Vim
Hiển thị số dòng kết hợp trong Vim

Ẩn số dòng kết hợp

Để ẩn đánh số dòng kết hợp, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển sang chế độ Normal bằng cách nhấn vào phím Esc.

2. Sau đó nhấn : và gõ lệnh dưới đây, rồi nhấn Enter:

set nonumber norelativenumber

Hoặc gõ lần lượt các lệnh dưới đây sau khi nhấn phím “:” một lần:

set number!
set relativenumber!

Bạn cũng có thể sử dụng dạng viết tắt của các lệnh trên là set nonu nornu hoặc set nu! set rnu!(one by one) để ẩn số dòng kết hợp.

Kích hoạt đánh số file trong Vim vĩnh viễn

Phương pháp đã thảo luận ở trên chỉ cho phép đánh số dòng cho file hiện đang mở. Để bật tính năng đánh số dòng cho tất cả các file mở trong Vim, hãy làm theo quy trình dưới đây:

1. Chỉnh sửa file cấu hình .vimrc bằng lệnh dưới đây trong Terminal:

$ vim ~/.vimrc

2. Sau đó, trong chế độ Insert, sử dụng các lệnh sau:

Để kích hoạt chế độ đánh số dòng tuyệt đối, lệnh cần nhập sẽ là:

set number

Để bật chế độ đánh số dòng tương đối, lệnh cần nhập sẽ là:

set relativenumber

Để bật chế độ đánh số dòng kết hợp, lệnh cần nhập sẽ là:

set number relativenumber
Vim Editor
Vim Editor

Sau đó, nhấn Esc và gõ :wq để lưu và thoát file.

Bằng cách làm theo các quy trình được thảo luận trong bài viết này, bạn có thể hiển thị hoặc ẩn số dòng trong Vim. Bạn đã học về các chế độ đánh số dòng khác nhau và cách kích hoạt chúng cho file hiện tại hoặc vĩnh viễn cho tất cả các file.

Thứ Bảy, 03/09/2022 10:11
514 👨 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo