Cách cài đặt Vim trên Raspberry Pi

Vim là một trình soạn thảo nổi tiếng trên Linux và cũng có thể được sử dụng trên Raspberry Pi thay cho Nano. Gói này có sẵn trong kho Raspberry Pi OS và việc cài đặt rất đơn giản.

Mặc dù cách sử dụng hơi phức tạp đối với người mới bắt đầu, nhưng đây là một công cụ rất mạnh mẽ.

Cài đặt Vim trên Raspberry Pi OS

Bài viết sẽ chỉ cho bạn cách cài đặt Vim trên Raspberry Pi OS. Ngoài ra, Vim còn có sẵn trên hầu hết các hệ điều hành (bao gồm cả Windows và macOS).

Lệnh cài đặt Vim

Nếu không có thêm rắc rối nào, lệnh cài đặt Vim từ Terminal chỉ đơn giản là:

sudo apt install vim
Lệnh cài đặt Vim
Lệnh cài đặt Vim

Nhấn Y hoặc Enter để tiếp tục. Sau vài giây, Vim đã sẵn sàng để sử dụng.

Nếu bạn đang ở trên desktop, bạn có thể tìm thấy nó trong công cụ Add/Remove Program và cài đặt như bình thường.

Mở file

Sau khi cài đặt, cú pháp để mở file là:

vim <filename>
vim <path>/<filename>

Đừng quên sử dụng sudo để chỉnh sửa file nếu bạn không có quyền.

Ví dụ:

sudo vim /var/log/syslog
Tính năng highlight cú pháp được kích hoạt trực tiếp
Tính năng highlight cú pháp được kích hoạt trực tiếp

Như bạn có thể thấy, tính năng highlight cú pháp được kích hoạt trực tiếp, vì vậy file rất dễ đọc.

Sửa chữa nhỏ

Như bạn có thể thấy trên ảnh chụp màn hình cuối cùng, theo mặc định, Vim sẽ thay thế chữ cái đầu tiên của file bằng “g”.

Đó không phải là một vấn đề lớn nếu bạn chỉ đọc các file nhật ký, nhưng khi bạn lưu một file cấu hình, nó cũng sẽ được lưu và phá vỡ service.

Cách khắc phục duy nhất là:

  • Tạo file .vimrc với công cụ tùy chọn của bạn (nano chẳng hạn):
nano ~/.vimrc
  • Dán các dòng sau:
set term=builtin_ansi
set mouse=r
syntax on
set background=dark
  • Lưu và thoát (CTRL + O, CTRL + X)

Sau đó khởi động lại Pi hoặc bắt đầu một phiên SSH mới.

Thứ Bảy, 01/08/2020 08:01
51 👨 343
0 Bình luận
Sắp xếp theo