Cách gửi bản sao lưu các file Raspberry Pi đến email

Raspberry Pi là một điều kỳ diệu cho máy tính có kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp. Người dùng của Pi thường chạy các dự án quan trọng hoặc lưu trữ dữ liệu có giá trị trên thiết bị của họ. Tuy nhiên, giống như bất kỳ hệ thống máy tính nào khác, Raspberry Pi không tránh khỏi các lỗi phần cứng, mất dữ liệu và nhiều sự cố khác.

Do đó, tạo bản sao lưu thường xuyên là điều cần thiết để bảo vệ các file và dữ liệu của bạn. Nhưng sẽ thật tuyệt nếu bạn có thể tự động hóa quy trình này và thậm chí, gửi các bản sao lưu trực tiếp đến email của mình. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từ việc tạo bản sao lưu đến cài đặt và cấu hình phần mềm cần thiết, lập lịch tác vụ và cuối cùng là gửi email cùng với bản sao lưu.

Tất cả những gì bạn cần là một email client dòng lệnh và tất nhiên là một bo mạch Raspberry Pi.

Tạo bản sao lưu Raspberry Pi

Bước đầu tiên trong quy trình này là tạo bản sao lưu của các file bạn muốn bảo vệ. Trên Raspberry Pi, điều này có thể dễ dàng thực hiện bằng lệnh tar. Chẳng hạn, để sao lưu thư mục /home/pi/my_data, bạn sẽ sử dụng lệnh sau:

tar -zcvf /path/to/my_data_backup.tar.gz /home/pi/my_data

Cài đặt phần mềm cần thiết

Sau khi đã tạo bản sao lưu của mình, bạn sẽ cần một cách để gửi nó qua email. Để làm điều này, hãy sử dụng Mutt, một email client dòng lệnh. Để cài đặt Mutt trên Raspberry Pi của bạn, hãy nhập:

sudo apt-get install mutt

Cấu hình phần mềm Mutt

Sau khi cài đặt Mutt, bạn sẽ cần cấu hình nó để gửi email. Tạo file cấu hình cho Mutt tại ~/.muttrc với nội dung sau:

set from = "username@gmail.com" 
set realname = "First Last" 

# IMAP settings 
set imap_user = "username@gmail.com" 
set imap_pass = "<mailbox password>" 

# SMTP settings 
set smtp_url = "smtps://username@smtp.gmail.com" 
set smtp_pass = "<mailbox password>"

# Remote Gmail folders
set folder = "imaps://imap.gmail.com/"
set spoolfile = "+INBOX"

Lên lịch tác vụ sao lưu

Để đảm bảo các file được sao lưu thường xuyên, bạn có thể lên lịch để tác vụ sao lưu tự động chạy theo lịch trình đã đặt. Điều này có thể được thực hiện với cron, trình lập lịch tác vụ tích hợp sẵn trong Linux. Để mở trình chỉnh sửa cron, hãy sử dụng lệnh crontab -e. Thêm dòng sau để lên lịch tác vụ sao lưu chạy hàng ngày lúc 2 giờ sáng:

0 2 * * * tar -zcvf /path/to/my_data_backup.tar.gz /home/pi/my_data

Bạn có thể tìm hiểu cách xử lý loại biểu thức này tại Crontab Guru.

Gửi bản sao lưu qua email

Cuối cùng, bạn có thể sử dụng Mutt để gửi bản sao lưu qua email. Đây là lệnh bạn sẽ cần:

echo "Here is your daily backup" | mutt -a "/path/to/my_data_backup.tar.gz" -s "Daily Backup" -- "your-email@example.com"

Nhớ nhập đúng địa chỉ email của riêng bạn khi được chỉ định.

Tận hưởng quá trình tự động sao lưu

Đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn cho dữ liệu của bạn là rất quan trọng, đặc biệt là khi làm việc trên các dự án hoặc lưu trữ thông tin quan trọng trên Raspberry Pi. Mặc dù tạo bản sao lưu thường xuyên và thủ công là một thói quen tốt, nhưng việc tự động hóa quy trình này và gửi các bản sao lưu đó tới email không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn cung cấp cho bạn một lớp bảo mật bổ sung.

Mặc dù ban đầu có vẻ như đây là một quy trình phức tạp, nhưng chúng tôi đảm bảo với bạn rằng những lợi ích mang lại vượt xa nỗ lực ban đầu. Bạn không bao giờ có thể dự đoán khi nào sẽ xảy ra lỗi hệ thống hoặc sự cố mất dữ liệu, vì vậy việc tạo bản sao lưu thường xuyên và có thể truy cập là cứu cánh trong những trường hợp đó.

Thứ Bảy, 20/05/2023 11:27
51 👨 158
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Raspberry Pi