Cách sử dụng Log2RAM trên Raspberry Pi

Log2ram là một loạt các script được viết bởi azlux để ghi (offload) các file nhật ký trên Raspberry Pi vào RAM. Trong bài viết hôm nay, Quantrimang sẽ hướng dẫn bạn đọc cách sử dụng Log2RAM trên Raspberry Pi.

Sử dụng Log2RAM trên Raspberry Pi
Sử dụng Log2RAM trên Raspberry Pi

Chuẩn bị Raspberry Pi cho Log2RAM

Trước khi cài đặt Log2RAM và ghi nhật ký vào RAM thay vì bộ nhớ, bạn cần chuẩn bị hệ điều hành Raspberry Pi của mình.

1. Trước khi bắt đầu với Log2RAM, hãy cập nhật hệ điều hành.

Bạn có thể cập nhật hệ điều hành bằng cách sử dụng hai lệnh sau.

sudo apt update
sudo apt full-upgrade

2. Để service Log2RAM hoạt động tốt nhất trên Raspberry Pi, bạn nên cài đặt phần mềm rsync.

Rsync là một phần mềm được thiết kế để đồng bộ nội dung giữa thư mục nguồn và thư mục đích. Bạn có thể cài đặt rsync cho Pi của mình bằng cách chạy lệnh sau.

sudo apt install rsync

Cài đặt service Log2RAM trên Raspberry Pi

Thiết lập và cài đặt Log2RAM vào Raspberry Pi là một quá trình đơn giản vì các script được cung cấp sẽ xử lý mọi thứ.

3. Bây giờ, hãy tải xuống phiên bản mới nhất của script log2ram.

Có thể sử dụng wget để tải xuống kho lưu trữ code mới nhất có sẵn từ các dự án GitHub.

wget https://github.com/azlux/log2ram/archive/master.tar.gz -O log2ram.tar.gz

4. Với kho lưu trữ Log2RAM đã được tải xuống thiết bị, bạn cần giải nén nó.

Bạn có thể giải nén kho lưu trữ tar bằng cách sử dụng lệnh bên dưới.

tar xf log2ram.tar.gz

5. Hãy thay đổi thành thư mục vừa mới giải nén bằng chương trình tar.

Bạn có thể thay đổi thành thư mục đó bằng cách chạy lệnh dưới đây.

cd /home/pi/log2ram-master

6. Cuối cùng, bạn có thể chạy script cài đặt log2ram.

Script cài đặt này sao chép mọi thứ đến nơi chúng cần và cấu hình nó để bắt đầu khi khởi động.

sudo ./install.sh

Bạn cần chạy lệnh này với superuser để nó có quyền truy cập vào các vị trí hệ thống.

7. Mặc dù, bây giờ bạn đã cài đặt service log2ram cho Raspberry Pi của mình, nhưng service này hiện chưa hoạt động.

Do cách hoạt động của Log2RAM, bạn sẽ cần khởi động lại Raspberry Pi. Để khởi động lại thiết bị, bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới.

sudo reboot

Khi bạn khởi động lại Raspberry Pi, script Log2RAM sẽ tạo một điểm mount tại “/var/log” tồn tại trên RAM.

Mỗi khi chương trình ghi vào file nhật ký tại “/var/log”, nó sẽ được ghi vào RAM thay vì thẻ SD.

Script cũng sẽ tạo bản sao lưu các file nhật ký được lưu trữ tại “/var/hdd.log“. Bản sao lưu này sẽ được lưu vào hàng ngày và khi Raspberry Pi được tắt đúng cách.

Cấu hình Log2RAM trên Raspberry Pi

Bạn đã cài đặt service Log2RAM trên Raspberry Pi. Bây giờ, hãy cấu hình cài đặt cho nó.

1. File cấu hình cho Log2RAM được lưu trữ tại “/etc/log2ram.conf“.

Bạn có thể bắt đầu sửa đổi file này bằng trình soạn thảo nano bằng cách sử dụng lệnh sau.

sudo nano /etc/log2ram.conf

2. Trong file này, có hai tùy chọn mà bạn cần lưu ý.

Tùy chọn đầu tiên là "SIZE". Sử dụng tùy chọn này, bạn có thể chỉ định dung lượng RAM sẽ được phân bổ cho việc mount.

Thông thường, 40 megabyte sẽ đủ tốt cho hầu hết người dùng, vì các file văn bản thường không lớn. Tuy nhiên, nếu bạn đang chạy phần mềm tạo nhiều nhật ký, bạn có thể cân nhắc tăng con số này lên một lượng lớn hơn, chẳng hạn như 128M.

SIZE=40M

Tùy chọn khác mà bạn cần xem xét là tùy chọn “PATH_DISK”. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này để thêm các đường dẫn bổ sung mà bạn muốn mount vào RAM.

Để thêm các đường dẫn bổ sung vào ổ đĩa RAM, hãy phân tách ra bằng cách sử dụng dấu chấm phẩy (;). Đường dẫn không được bao gồm dấu gạch chéo (/) ở cuối.

PATH_DISK="/var/log"

3. Khi đã hoàn tất các thay đổi đối với file cấu hình, bạn sẽ cần phải lưu nó.

Để lưu file, bạn có thể nhấn CTRL + X, sau đó nhấn Y > ENTER.

4. Để những thay đổi này có hiệu lực, Raspberry Pi sẽ cần được khởi động lại.

Khởi động lại đảm bảo rằng nhật ký Raspberry Pi được lưu vào ổ đĩa và các thay đổi cài đặt của bạn có hiệu lực.

sudo reboot
Chủ Nhật, 28/02/2021 09:57
51 👨 364
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Raspberry Pi