File GBR là gì?

Bài viết này mô tả ba định dạng sử dụng phần mở rộng file GBR, cùng với cách mở và chuyển đổi từng loại.

File GBR là gì?

File có phần mở rộng .GBR rất có thể là file Gerber lưu trữ các thiết kế bảng mạch in. Hầu hết các chương trình thiết kế PCB đều có thể xuất dữ liệu sang file Gerber.

Nếu đó không phải là file Gerber, file của bạn có thể là file brush được phần mềm chỉnh sửa ảnh GIMP sử dụng. Loại file này chứa một hình ảnh mà chương trình sử dụng để vẽ các nét lặp lại trên canvas.

Một cách sử dụng khác cho phần mở rộng GBR là dành cho các file Game Boy Tileset có thể được tích hợp vào Game Boy tiêu chuẩn cũng như Super Game Boy và Game Boy Color.

File GBR trong Windows 10
File GBR trong Windows 10

Cách mở file GBR

Bạn có thể mở file Gerber bằng một số chương trình, hầu hết đều miễn phí. Những trình xem Gerber miễn phí này bao gồm GraphiCode GC-Prevue, PentaLogix ViewMate và Gerbv. Một số trong đó hỗ trợ in và xem các phép đo. Bạn cũng có thể sử dụng Altium Designer để mở file Gerber nhưng nó không miễn phí.

Một cách khác để xem file GBR là dùng công cụ trực tuyến. Nhà sản xuất định dạng này, Ucamco, có Reference Gerber Viewer miễn phí cho phép bạn upload file lên trực tuyến để xem trong trình duyệt của mình.

Brush GBR được sử dụng với GIMP, hoạt động trên Windows, macOS và Linux.

Nếu file GBR của bạn ở định dạng Game Boy Tileset, bạn có thể mở file đó bằng Game Boy Tile Designer (GBTD).

Cách chuyển đổi file GBR

Việc chuyển đổi file yêu cầu bạn phải biết nó ở định dạng nào. Điều này rất quan trọng để bạn biết nên sử dụng chương trình chuyển đổi nào, vì ba định dạng được mô tả ở trên không liên quan gì đến nhau. Điều này có nghĩa là bạn không thể chuyển đổi, chẳng hạn như file brush GIMP sang định dạng file Gerber; nó không hoạt động theo cách đó.

Khi nói đến việc chuyển đổi file Gerber, rất có thể một số chương trình được đề cập ở trên không chỉ có khả năng mở mà còn lưu file sang định dạng file mới. Nếu không, GerbView có thể chuyển đổi các file Gerber sang DXF, PDF, DWG, TIFF, SVG và những định dạng file khác.

Online Gerber Viewer cũng có thể hoạt động để lưu file GBR sang định dạng hình ảnh PNG. FlatCAM có thể chuyển đổi file Gerber thành G-Code. Bạn cũng có thể dùng thử Cenon nếu các trình chuyển đổi khác không hoạt động.

Để lưu các file GIMP GBR thành ABR để sử dụng trong Adobe Photoshop, trước tiên bạn phải chuyển đổi nó thành PNG bằng một chương trình như XnView. Sau đó, mở file PNG trong Photoshop và chọn phần nào của hình ảnh sẽ được chuyển thành brush. Tạo brush thông qua menu Edit > Define Brush Preset.

Bạn có thể chuyển đổi các file Game Boy Tileset sang các định dạng file khác bằng chương trình Game Boy Tile Designer được liên kết ở trên. Nó hỗ trợ lưu vào Z80, OBJ, C, BIN và S, thông qua mục menu File > Export to.

Chủ Nhật, 19/02/2023 09:30
51 👨 361
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản