Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Các dịch vụ lưu trữ trực tuyến hiện nay mà được người dùng nhắc đến với cái tên “Điện toán đám mây” đã không còn xa lạ với những ai đã từng sử dụng 1 trong các dịch vụ này.

Google Drive, Skydrive của Microsoft, Dropbox, CloudDrive Amazon,…là những dịch vụ lưu trữ hiện nay đã khá quen thuộc với nhiều người dùng Internet, từ máy tính đến các thiết bị di động. Và nếu bạn đang sử dụng và sở hữu tất cả những dịch vụ này thì có khi nào bạn nghĩ đến trường hợp đồng bộ hóa dữ liệu trên máy tính với các dịch vụ này lại với nhau không?

Không phải dùng phần mềm từ hãng thứ 3, chỉ qua 1 số bước thủ thuật dưới đây, bạn có thể sao chép và di chuyển 1 số tập tin cần thiết vào 1 thư mục đặc biệt của tài khoản.

Bạn có thể lưu trữ tại thư mục My Documents hoặc nơi nào trên máy tính mà đang làm nhiệm vụ đồng bộ hóa của bạn. Đơn giản chỉ cần tạo ra 1 liên kết, 1 phím tắt cho 1 thư mục để đồng hộ hóa bất kỳ thư mục nào trên máy tính với các dịch vụ lưu trữ này mà không cần phải di chuyển nó.

Đồng bộ hóa thư mục đối với SkyDrive và Dropbox

Để thực hiện phần đồng bộ hóa cho SkyDrive hoặc Dropbox, người viết tạo ra 1 ví dụ để hướng dẫn các bước thực hiện cho độc giả xem quá trình thực hiện sẽ như thế nào. Bạn hãy xem hình bên dưới và bên trái là 1 thư mục tài khoản SkyDrive tại ổ D (của người viết) và 1 thư mục SkyDrive Test trong My Document.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Vì thế, tôi muốn đồng bộ hóa các thư mục trong SkyDrive Test vào thư mục tài khoản SkyDrive của tôi mà không cần phải di chuyển nó. Bạn cần phải sử dụng bảng lệnh CMD (vào Start/Run gõ lệnh CMD), và gõ lệnh như sau:

mklink /J “D:\SkyDrive\Test” “C:\Users\USERNAME\Documents\SkyDrive Test”

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Giải thích dòng lệnh trên như sau:

Người viết tạo ra 1 liên kết tượng trưng (sysmlink) bằng cách sử dụng lệnh mklink. Ở đây có 2 tham số, đầu tiên là vị trí của liên kết tượng trưng bạn muốn tạo ra và thứ 2 là thư mục nguồn.

Bạn có thể thấy rằng tôi không cần tạo thư mục thử nghiệm TEST trong thư mục SkyDrive mà lệnh mklink đã thực hiện đều đó, bạn có thể đặt tên nào tùy thích. Lệnh này đã khai báo cho Windows để tạo ra liên kết trong thư mục của thư mục SkyDrive và thư mục nguồn là thư mục thử nghiệm. Sau khi liên kết được tạo ra, bạn sẽ thấy bên trong thư mục SkyDrive có 1 biểu tượng Shortcut.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Nếu bạn mở thư mục đó, đường dẫn sẽ hiển thị như được lưu trữ trong D:\SkyDrive, nhưng thực chất là nó được nằm tại thư mục SkyDrive Test trong My Documents. Vì vậy, bạn có thể thêm các tập tin và thư mục từ 1 vị trí của 2 thư mục này và cả 2 đều có nội dung tương tự vì kết quả đó chỉ là 1 thư mục chứ không phải 2.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Ví dụ trên người viết thực hiện cho SkyDrive, và cách thực hiện cho Dropbox cũng như trình tự trên.

Đồng bộ hóa thư mục đối với Google Drive

Đối với dịch vụ lưu trữ của Google thì hơi khác so với 2 dịch vụ trên, nó không hỗ trợ các thư mục liên kết tượng trưng vì nếu bạn tạo ra 1 liên kết nào đó thì sẽ không thể đồng bộ hóa lên dịch vụ lưu trữ của nó được. Tuy nhiên, ta vẫn có thể sử dụng liên kết tương trưng, nhưng hơi khác và trái ngược với cách trên. Người viết sẽ đưa ra 1 ví dụ tham khảo sau đây.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Ở đây người viết có 1 thư mục của Google Drive ở bên trái và 1 thư mục tùy chọn lấy ở ổ D là Album Picture, mà tôi muốn đồng bộ hóa thư mục đó với Google Drive. Để thực hiện điều này, đầu tiên ta hãy di chuyển thư mục đã chọn là Album Picture vào thư mục của Google Drive. Và thư mục đó sẽ được đồng bộ hóa như bình thường. Vậy ta có thể thực hiện đồng bộ hóa bằng cách sử dụng giao diện dòng liên như trên.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Bây giờ người viết sẽ tạo ra 1 liên kết tượng trưng với thư mục AlbumPicture001 trong ổ D và trỏ đến thư mục AlbumPicture trong thư mục của ổ Google. Điều này trái ngược với những gì mà người viết đã thực hiện ở trên với SkyDrive. Truy cập vào bảng lệnh CMD, và nhập dòng lệnh sau:

mklink /D D:\AlbumPicture001 “C:\Users\USERNAME\Google Drive\AlbumPicture”

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Bây giờ người viết đã tạo ra 1 liên kết tượng trưng là thư mục AlbumPicture001 tại ổ D, nơi lưu các dữ liệu của thư mục nguồn tại ổ Google. Ngoài ra bạn có thể đặt tên bất kỳ cho thư mục liên kết tượng trưng này, không cần thiết phải giống thư mục nguồn mặc dù nó vẫn là 1 Shortcut.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Ở hình trên bạn có thể thấy thư mục AlbumPicture001 được tạo ra như 1 liên kết tượng trưng sẽ được chỉ đến thư mục nguồn trong Google Drive. Nó là 1 biểu tượng Shortcut, vì thế bạn có thể xác định đó là 1 thư mục liên kết tượng trưng. Khi bạn mở thư mục liên kết này thi thực sự nó được mở từ thư mục nguồn của Google. Và kể từ đây, khi bạn thêm bất cứ dữ liệu nào vào thư mục này đều sẽ được đồng bộ hóa với Google Drive.

Đồng hộ hóa thư mục trên máy tính với Google Drive, Skydrive và Dropbox

Như vậy, với 2 ví dụ trên có thể giúp bạn đồng bộ hóa bất cứ thư mục nào trên máy tính của bạn với 3 dịch vụ lưu trữ trực tuyến này.

Thứ Tư, 26/09/2012 08:18
3,73 👨 30.984
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ OneDrive