9 cách mở công cụ Apps & Features trên Windows 11

Bảng điều khiển Apps & Features là cài đặt tương đương với công cụ Programs and Features từ Control Panel. Giống như Control Panel, phiên bản Settings là tiện ích gỡ cài đặt chính của bạn, nơi bạn có thể xóa cả ứng dụng UWP (Microsoft Store) và phần mềm desktop. Công cụ này cũng bao gồm các tùy chọn khắc phục sự cố Reset and Repair cho các ứng dụng UWP.

Công cụ gỡ cài đặt Settings khá cần thiết vì bạn không thể gỡ bỏ các ứng dụng UWP bằng Programs and Features. Vì vậy, Apps & Features là một tiện ích quan trọng mà người dùng đôi khi sẽ cần phải mở. Dưới đây là 9 cách khác nhau để bạn có thể mở Apps & Features trong Windows 11.

1. Mở Apps & Features trong Settings

Phương pháp đầu tiên này là một trong những cách mở Apps & Features chậm, nhưng rất dễ hiểu. Nó liên quan đến việc điều hướng theo cách thủ công qua Settings để truy cập công cụ Apps & Features. Mặc dù không phải là phương pháp tốt nhất nhưng đây là cách bạn có thể mở Apps & Features trong Settings:

Nhấp vào nút Start và nhấn vào bánh răng ở phía bên trái của menu để mở Settings.

Nhấp vào tab Apps ở bên trái cửa sổ.

Tùy chọn Apps & Features
Tùy chọn Apps & Features

Chọn Apps & Features để hiển thị công cụ gỡ cài đặt đó.

Công cụ Apps & Features
Công cụ Apps & Features

2. Mở Apps & Features bằng công cụ tìm kiếm của Windows 11

Công cụ tìm kiếm của Windows 11 giống như một trình khởi chạy ứng dụng mà bạn có thể tìm và mở phần mềm, Settings và các công cụ Control Panel. Do đó, tiện ích này cung cấp cho chúng ta một cách trực tiếp hơn để mở Apps & Features. Bạn có thể mở Apps & Features bằng hộp tìm kiếm như sau:

Nhấn Win + S chuyên dụng để mở Windows Search.

Nhập Apps & Features bên trong hộp tìm kiếm để tìm công cụ gỡ cài đặt.

Kết quả tìm kiếm Apps & Features
Kết quả tìm kiếm Apps & Features

Nhấp vào kết quả Apps & Features trong tiện ích tìm kiếm.

3. Mở Apps & Features bằng Run

Bạn có thể mở nhiều trang Settings bằng cách nhập URI cho chúng trong hộp thoại Run. URI là Uniform Resource Identifier, giống như một lệnh đặc biệt mà mỗi trang Settings có. Đây là cách mở Apps & Features trong Run bằng URI của nó:

Để truy cập nhanh hộp thoại Run, hãy nhấn Win + R.

Nhập ms-settings: appsfeatures vào hộp Open.

Nhập lệnh vào Run
Nhập lệnh vào Run

Nhấp vào tùy chọn OK để xem Apps & Features trong Settings.

4. Mở Apps & Features trong File Explorer

File Explorer không kết hợp bất kỳ liên kết điều hướng nào mà bạn có thể chọn để hiển thị Apps & Features. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể mở công cụ gỡ cài đặt của Settings từ đó bằng thanh địa chỉ của Explorer theo các bước sau:

Nhấp vào shortcut trên taskbar của Explorer (biểu tượng thư viện thư mục) để hiển thị trình quản lý file.

Xóa đường dẫn hiện tại trong thanh địa chỉ của Explorer.

Nhập ms-settings:appsfeatures vào thanh địa chỉ đường dẫn thư mục.

Thanh đường dẫn thư mục của File Explorer
Thanh đường dẫn thư mục của File Explorer

Nhấn Enter để mở Apps & Features.

5. Mở Apps & Features bằng Windows Terminal

Windows có Command Prompt và PowerShell mà bạn có thể dùng để mở Apps & Features. Bạn có thể sử dụng cả hai công cụ dòng lệnh đó trong Windows Terminal. Đây là cách mở Apps & Features bằng PowerShell hoặc Command Prompt trong Windows Terminal:

Nhấn Win + X để mở menu Power User.

Chọn shortcut Windows Terminal.

Nhấn Ctrl + Shift + 1 cho tab PowerShell hoặc Ctrl + Shift + 2 để xem tab Command Prompt trong Windows Terminal.

Nhập lệnh này bên trong tab PowerShell hoặc Command Prompt:

start ms-settings: appsfeatures
Lệnh start ms-settings: appsfeatures
Lệnh start ms-settings: appsfeatures

Nhấn Enter để thực thi lệnh Apps & Features đang mở.

6. Mở Apps & Features bằng menu Power User

Menu Power User của Windows 11 bao gồm 15 shortcut tiện dụng, một trong số đó sẽ mở Apps & Features. Để truy cập menu đó, hãy nhấn phím tắt Win + X. Sau đó chọn tùy chọn Apps & Features trên menu đó.

Menu Power User
Menu Power User

7. Mở Apps & Features bằng shortcut trên desktop

Vì Apps & Features là một công cụ quan trọng, nên việc thêm một shortcut trên desktop để mở nó là rất hợp lý. Một shortcut ở đó sẽ giúp trang Settings đó có thể truy cập gần như ngay lập tức. Bạn có thể tạo shortcut Apps & Features trên desktop bằng URI của nó như sau:

Nhấp vào bất kỳ đâu trên khu vực Windows desktop bằng nút chuột phải và chọn New.

Chọn Shortcut để mở cửa sổ trình hướng dẫn.

Nhập explorer.exe ms-settings:appsfeatures vào hộp vị trí mục của trình hướng dẫn Create Shortcut và nhấp vào Next.

Trình hướng dẫn Create Shortcut
Trình hướng dẫn Create Shortcut

Xóa tiêu đề mặc định cho shortcut và nhập Apps & Features vào hộp văn bản.

Chọn Finish để thêm shortcut Apps & Features.

Nhấp đúp vào shortcut Apps & Features trên desktop để hiển thị công cụ trình gỡ cài đặt.

Shortcut Apps & Features sẽ có biểu tượng thư viện thư mục mặc định. Để chọn một giải pháp thay thế tốt hơn, hãy nhấp chuột phải vào shortcut Apps & Features trên desktop và chọn Properties > Change Icon. Nhập đường dẫn này vào hộp Look for icons và nhấn Return:

%SystemRoot%\System32\SHELL32.dll

Sau đó, bạn có thể chọn một biểu tượng khác từ nhiều lựa chọn thay thế. Chọn một biểu tượng ở đó và nhấp vào nút OK. Nhấp vào Apply để lưu biểu tượng mới.

Nhấp vào Apply để lưu biểu tượng mới
Nhấp vào Apply để lưu biểu tượng mới

8. Mở Apps & Features bằng shortcut trên thanh Taskbar và menu Start

Taskbar thích hợp hơn cho các shortcut quan trọng vì nó vẫn hiển thị khi các cửa sổ mở trên desktop. Bạn cũng có thể mở Apps & Features từ thanh tác vụ bằng cách thêm shortcut vào đó. Tạo shortcut trên desktop như được đề cập trong phương pháp thứ 7. Sau đó, nhấp chuột phải vào shortcut đó để chọn Show more options > Pin to taskbar.

Mở Apps & Features bằng shortcut trên thanh Taskbar và menu Start
Mở Apps & Features bằng shortcut trên thanh Taskbar và menu Start

Bạn cũng sẽ nhận thấy tùy chọn Pin to Start trên menu cổ điển. Chọn Pin to Start menu nếu bạn muốn có shortcut Apps & Features ở đó. Sau đó, bạn có thể mở tiện ích đó bằng cách nhấp vào một shortcut được ghim cho nó ở phía trước menu.

9. Mở Apps & Features bằng hotkey

Phím tắt cho Apps & Features sẽ đặt công cụ gỡ cài đặt đó trong tầm tay bạn. Bạn có thể dễ dàng thiết lập hotkey tùy chỉnh để mở tiện ích đó mà không cần phần mềm bổ sung. Đây là các bước để thiết lập hotkey cho Apps & Features :

Thêm shortcut Apps & Features vào desktop như hướng dẫn trong phương pháp 7.

Nhấp chuột phải vào shortcut Apps & Features trên desktop và chọn tùy chọn menu ngữ cảnh Properties.

Bấm vào hộp Shortcut key để kích hoạt con trỏ văn bản.

Kích hoạt con trỏ văn bản
Kích hoạt con trỏ văn bản

Nhấn A (đối với ứng dụng) để thiết lập tổ hợp phím Ctrl + Shift + A.

Chọn Apply để lưu hotkey của bạn.

Bây giờ, nhấn Ctrl + Shift + A để mở Apps & Features bằng hotkey mới. Phím tắt đó sẽ luôn hoạt động miễn là bạn không xóa desktop shortcut của nó.

Apps & Features có thể là công cụ cài đặt quan trọng nhất để mở trong Windows 11. Bạn có thể truy cập trang đó theo nhiều cách với menu Run, Settings, Power User, tiện ích tìm kiếm, File Explorer, Windows Terminal và các phím tắt tùy chỉnh. Mở trang Apps & Features bằng phím tắt tùy chỉnh là cách trực tiếp nhất để hiển thị công cụ gỡ cài đặt đó. Hãy mở Apps & Features theo bất kỳ cách nào phù hợp với bạn nhất.

Thứ Bảy, 24/09/2022 08:07
522 👨 340
0 Bình luận
Sắp xếp theo