Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại

Về cơ bản, bạn có thể tìm thấy các công cụ chống phần mềm độc hại trong một số phần mềm diệt virus, nhưng không phải tất cả. Các công cụ loại bỏ phần mềm độc hại và phần mềm diệt virus bổ sung cho nhau và có thể hoạt động cùng nhau để đảm bảo mức độ bảo mật tối đa trên thiết bị của người dùng.

Chương trình diệt virus

Chương trình diệt virus
Chương trình diệt virus

Chương trình diệt virus (Antivirus) là một loại chương trình phần mềm giúp bảo vệ hệ thống máy tính khỏi virus. Nó phát hiện các virus trong hệ thống máy tính và tiêu diệt chúng. Về cơ bản, công cụ diệt virus bảo vệ hệ thống máy tính khỏi một phần mềm độc hại (malware) cụ thể.

Nó được sử dụng để bảo vệ hệ thống máy tính khỏi một số mối đe dọa truyền thống và đơn giản có thể gây hại. Chương trình diệt virus chủ yếu được sử dụng trong máy tính cá nhân vì mục đích an toàn.

Ví dụ về chương trình diệt virus: Avast, QuickHeal, AVG

Chương trình chống phần mềm độc hại

Chương trình chống phần mềm độc hại
Chương trình chống phần mềm độc hại

Chương trình chống phần mềm độc hại (Antimalware) cũng là một chương trình phần mềm nhưng nó bảo vệ hệ thống máy tính khỏi tất cả các loại phần mềm độc hại như virus, trojan, worm, v.v... Nó bảo vệ hệ thống máy tính khỏi tất cả các loại phần mềm độc hại.

Chương trình chống phần mềm độc hại được sử dụng để bảo vệ hệ thống máy tính khỏi một số mối đe dọa mới, tinh vi và nguy hiểm, có thể gây hại. Nó chủ yếu được sử dụng trong máy tính của tổ chức vì mục đích an toàn.

Ví dụ về chương trình chống phần mềm độc hại: MalwareBytes, SpyBot Search & Destroy

Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại

Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại
Sự khác biệt giữa chương trình diệt virus và chống phần mềm độc hại
Chương trình diệt virusChương trình chống phần mềm độc hại
Đây là một chương trình phần mềm bảo vệ hệ thống máy tính khỏi virus.Đây là một chương trình phần mềm bảo vệ hệ thống máy tính khỏi tất cả các phần mềm độc hại, bao gồm virus, trojan, worm, v.v...
Bảo vệ hệ thống khỏi virus truyền thống.Bảo vệ hệ thống khỏi tất cả các phần mềm độc hại, kể cả những phần mềm độc hại mới và phức tạp.
Không cập nhật các quy tắc thường xuyên.Cập nhật các quy tắc thường xuyên để dễ dàng phát hiện phần mềm độc hại.
Bảo vệ hệ thống khỏi những mối nguy hiểm có thể dự đoán được.Bảo vệ hệ thống khỏi những mối nguy hiểm khó lường.
Chủ yếu được sử dụng trong máy tính cá nhân.Chủ yếu được sử dụng trong máy tính của tổ chức.
Tương đối ít tốn kém.Tốn kém hơn so với dùng phần mềm diệt virus.
Chỉ phát hiện và tiêu diệt một loại phần mềm độc hại, đó là virus.Phát hiện và tiêu diệt tất cả phần mềm độc hại bao gồm cả virus.
Được sử dụng nhiều hơn vì nó có khả năng tương thích hệ thống.Ít được sử dụng hơn do đòi hỏi khả năng tương thích hệ thống cao.
Không đáng tin cậy về khả năng bảo vệ không gian mạng tổng thể của hệ thống máy tính.Đáng tin cậy với khả năng bảo vệ không gian mạng tổng thể của hệ thống máy tính.

Xem thêm:

Thứ Ba, 27/10/2020 10:17
52 👨 419
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giải pháp bảo mật