Code Bee Swarm Simulator mới nhất và cách nhập

Bee Swarm Simulator code là nội dung mà người chơi Roblox quan tâm bên cạnh nội dung của trò chơi. Giúp bạn có Bees, Jelly Beans, Bamboo và nhiều vật phẩm khác trong game.

Nếu bạn chưa tưởng tượng ra việc nhập code Bee Swarm Simulator thì có thể xem qua cách nhập code của nhiều tựa game Roblox như: code Noob Army Tycoon, code Shindo Life, code Ro Ghoul, code Anime Run, code King Legacy... Phần thưởng của Bee Swarm Simulator mới nhất nằm dưới đây và phần thưởng của code sẽ chỉ cách bạn vài thao tác nhập code theo hướng dẫn dưới đây.

Code Bee Swarm Simulator mới nhất

Dưới đây là những code mới nhất mà Quantrimang thu thập và tổng hợp lại được.

 • frozenbugreboot - Nhận 5 Wealth Clock Boosts, 1 Loaded Dice, 4 Pepper Patch Boosts, 4 Stump Field Boosts, 4 Mountain Top Field Boosts, 4 Coconut Field Boosts, và 4 Clover Field Boosts.
 • 5MFavorites - Nhận 2 ngày miễn phí Double Pollen (Phải là thành viên của Bee Swarm Simulator Club
 • DarzethDoodads - Nhận được 1 Marshmallow Bee, 1 Tropical Drink, 1 Jelly Beans, 1 Stinger, 3 Ticket, 1 Red Balloon, 30 phút Clover Field Code Buffvà 30 phút Coconut Field Code Buff.
 • ThnxCyasToyBox - Nhận 1 Marshmallow Bee, 1 Smooth Dice,1 Jelly Beans, 1 Micro-Converter, 1 Cloud Vial, 1 Whirligig, 10 Honeysuckles, 1 Pink Balloon, 3 Pumpkin Patch Boost, Pumpkin Patch Code Buff
 • walmarttoys - Nhận 1 Marshmallow Bee, 1 Field Dice, 3 Micro-Converters, Pineapple Patch Boost, Pineapple Patch Winds, Super Smoothie và Wealth Clock.
 • FourYearFiesta - Nhận Atomic Treat, Marshmallow Bee, Loaded Dice, Pink Balloon, White Balloon, Hard Wax, Topical Drink, Neonberry, 4 Micro-converters, 4 Ticket, 4 Honsuckles, 4 Strawberries, 4 Blueberries, 4 Pineapples, 4 Sunflower Seeds, 4 Bitterberries, 4 Moon Charms, 5x Wealth Clock, 4x Cactus Field Boost, 4x Sunflower Field Boost, 15x Cactus Field Winds, 15x Sunflower Field Winds, Super Smoothie, 10x Haste, 10x Red Boost, 10x White Boost, 10x Blue Boost, and 10x Precision.
 • 500mil - Nhận Science Bear Morph, 2 Stump Field Boost, 60 phút Conversion Boost, 5 Wealth Clock, 5 Gumdrops, 5 Field Dice, 3 Bamboo Field Boost
 • PlushFriday - Nhận vật phẩm miễn phí
 • Roof - 5 Ticket
 • 38217 - 5 Ticket
 • Cubly - 1 Bumble Bee Jelly, 10 Bitterberries, 1 Micro-Converter, Capacity Code
 • Marshmallow - 60 phút Conversion Boost, Marshmallow Bee
 • SecretProfileCode - Ant Pass, Shocked Bee Jelly, Oil, Glue Buff, Enzymes Buff
 • Sure - Dandelion Field Boost (x3), 30 phút Conversion Boost, 2,500 Honey
 • Teespring - Bamboo Field Boost (x3), Bamboo Field Winds (x3), Marshmallow Bee
 • Wax - 5x Ticket, 5000 Honey
 • Wink - Dandelion Field Boost (×7), 5x Ticket, 5000 Honey, Haste+, Black Bear Morph
 • Buzz - 5000 Honey
 • Nectar - 5000 Honey
 • Bopmaster - 5 Ticket
 • Cog - 5 Ticket
 • Connoisseur - 5 Ticket
 • Crawlers - 5 Ticket
 • CarmensAnDiego - Nhận vật phẩm miễn phí (Ready Player Two Code)
 • Luther - Nhận vật phẩm miễn phí (Ready Player Two Code)
 • Dysentery - Nhận vật phẩm miễn phí (Ready Player Two Code)
 • Jumpstart - Nhận vật phẩm miễn phí (Ready Player Two Code)
 • Troggles - Nhận vật phẩm miễn phí (Ready Player Two Code)
 • 10mMembers - Nhận vật phẩm miễn phí
 • Banned - Nhận Stubborn Bee Jelly và Buff
 • 1MLikes - Nhận vật phẩm miễn phí
 • WordFactory - Nhận vật phẩm miễn phí (Ready Player Two Code)
 • Millie - Nhận vật phẩm miễn phí (Ready Player Two Code)
 • Troggles - Nhận vật phẩm miễn phí (Ready Player Two Code)
 • BeesBuzz123 - 1x Cloud Vial, 5x Gumdrops, 3x Jelly Beans
 • ClubBean - Magic Bean, Pineapple Patch Boost (x2)
 • ClubConverters - 10x Micro-Converters
 • GumdropsForScience - 15x Gumdrops

Code Bee Swarm Simulator hết hạn

Những mã code của Bee Swarm Simulator sẽ chỉ khả dụng trong thời gian nhất định. Dưới đây là những mã code đã hết hạn sử dụng, tuy nhiên bạn cũng có thể thử xem chúng có còn tác dụng với mình không nhé.

 • Mocito100T - Stingers, Gumdrops, Coconuts, Inspire, Coconut Field Boost, Coconut Field Capacity
 • RedMarket - Pepper Patch Boost, Pepper Patch Capacity, Pepper Patch Market Boost
 • MondoOutage - Nhận vật phẩm miễn phí
 • Discord100k - Marshmallow Bee Buff, Rose Field Boost (x3), Pine Tree Forest Boost (x3): 300% Pine Tree Forest Pollen, Spider Field Boost (x3), 3x Jelly Beans, 3x Gumdrops, 3x Moon Charm, 3x Tickets
 • RebootFriday - Nhận vật phẩm miễn phí
 • 3YearParty - Nhận vật phẩm miễn phí
 • WintersEnd - Nhận vật phẩm miễn phí
 • BigBag - Tăng thể tích túi trong thời gian giới han.
 • RebootXmas
 • Buoyant - 15 Blueberries, Blue Extract, Capacity Code, Blue Flower Field Boost, Blue Flower Field Capacity, Blue Flower Field Market Boost
 • BlackFriday - Nhận vật phẩm miễn phí
 • 5mMembers - 5 Bitterberries, 5 Strawberries, 5 Blueberries, 5 Sunflower Seeds, 5 Pineapples, 5 Moon Charms, Rose Field Boost, Rose Field Capacity, Pine Tree Forest Boost, Pine Tree Forest Capacity, Science Bear Morph, Conversion Boost
 • RebootPC - Nhận vật phẩm miễn phí
 • BillionVisits - 1 Atomic Treat, 10 Micro-Converters, Mountain Top Field Winds, Sunflower Field Winds, Honeday Event
 • Gumaden10T - Pepper Patch Boost (x1), Pepper Patch Winds (x3), Coconut Field Boost (x1), Coconut Field Winds (x3), Blue Flower Field Boost (x2), Blue Flower Field Winds (x3), 1x Cloud Vial, 15x Pineapple
 • SpaceReboot - 10 Moon Charms, 5 Micro-Converters, Wealth Clock, Mountain Top Field Boost và Capacity, Dandelion Field Boost và kích thước túi.
 • FuzzyFarewell - 3 Micro-Converters, 15 Pineapples, Sunflower Field Boost, Sunflower Field Capacity, Capacity Code
 • BlackBearMythic - Cactus Field Boost và Capacity, Clove Field Boost và Capacity, Capacity Code, Wealth Clock, và Black Bear Morph
 • Strawbeary - 1 Rad Bee Jelly, 10 Strawberries, Strawberry Field Boost, Strawberry Field Capacity, Mother Bear Morph
 • PineappleParty - 15 Pineapples, 1 Tropical Drink, Capacity Code, Pineapple Patch Boost, Pineapple Patch Capacity, Pineapple Patch Market Boost, Marshmallow Bee
 • FuzzyReboot - Spider Field Boost, Spider Field Winds, Spider Field Capacity, Capacity Code, Wealth Clock
 • Tornado - 1x Cloud Vial, 3x Jelly Beans, 1x Royal Jelly
 • Valentine - 25 Strawberries, Activates Baby Love and Red Extract Buffs, Rose Field Boost, Rose Field Capacity
 • ClubCloud - 1x Cloud Vial, 1x Jelly Beans, 1x Field Dice, 1x Micro-Converter
 • FestiveFrogs - 1x Box-o-Frogs, Bamboo Field Boost (x3), Bamboo Field Winds (x3)
 • JollyJelly - 1x Royal Jelly, 1x Jelly Beans, 1x Micro-Converter, Strawberry Field Boost (x3), Strawberry Field Winds (x3)
 • Leftovers - Pumpkin Patch Boost (x3), Pumpkin Patch Winds (x3), 10x Strawberries, 10x Blueberries, 10x Pineapples, 10x Gumdrops, 1 Jelly Bean
 • Market - 10 Bitterberries, Pollen Boost, Pineapple Patch Market Boost, Sunflower Field Market Boost
 • WikiHonor - Strawberry Field Boost (x3), 10x Gumdrops, 10x Pineapple, 1x Royal Jelly, 1x Stinger, 5x Inspire
 • WikiAwardClock - 5x Wealth Clock
 • 4MilMembers - Clover Field Boost (x1), Clover Field Winds (x4), 4x Field Dice, 1x Royal Jelly, 4x Micro-Converter, Mother Bear Morph

Cách nhập code Bee Swarm Simulator

bee swarm simulator code

Để nhập code trong Bee Swarm Simulator, bạn chỉ cần chọn biểu tượng cài đặt. Và trên phần Promo Code bạn hãy nhập code ở khung nhập code bên cạnh và chọn Redeem.

Xem thêm:

Thứ Sáu, 19/08/2022 11:28
4,610 👨 19.438
0 Bình luận
Sắp xếp theo