Code Shindo Life Roblox mới nhất và cách nhập

Shindo Life Roblox cũng là một tựa game lấy cảm hứng từ anime. Trong Shindo Life, bạn sẽ được vào vai các nhân vật theo phong cách của Naruto.

Cũng như nhiều tựa game Roblox khác lấy cảm hứng là anime như King Legacy, Blox Fruits, Grand Piece Online, Nok Piece... Shindo Life cũng hỗ trợ người chơi những code game bằng những phần thưởng là những lượt Spin.

Với những lượt spin đó, người chơi có thể sử dụng để quay ra Bloodline Slot. Hãy thử danh sách code Shindo dưới đây và nhận lượt spin của mình nhé.

Tổng hợp code Shindo Roblox

Code Shindo Roblox khả dụng

Dưới đây là những mã code còn khả dụng của game mà bạn có thể dùng.

 • 2ndYearSL2hyp3! - 60k RELL Coins
 • 2ndYearSL2hype! - 500 Spins và 100k RELL Coins
 • bigmanRELLman! - Spins và RELL Coins
 • AprreciateDeLittletings! - 30 Spins và 3k RELL Coins
 • MinakazeTentaci0n! - 50k RELL coins
 • 6hindoi5lif35! - 200 Spins
 • rayK3r3d4! - 100 Spins và 10k RELL coins
 • b4tmonBigm4n! - Spins
 • ss5Shindo55! - 5k RELL Coins

Code Shindo Roblox hết hạn

Ngoài những mã code khả dụng thì Shindo còn có những mã code đã hết hạn, người chơi cần lưu ý để tránh mất thời gian nhập những mã code này.

 • theRELLhasR3turn3d! - 4k RELL Coins
 • R3LLhardW0rkd! - 3k RELL Coins
 • shindorengo! - Spins
 • RELLhardWorkmyGuy! - RELL Coins và Spins
 • Gr1nDinH4rd! - 3k Rell Coins và Spins
 • k1nGhasR3turned! - RELL Coins và Spins
 • RamenGuyShindai! - 30k RC
 • RamenShindai! - 99 Spins
 • ShoyuBoyu! - RELL Coins và Spins
 • verryHungry! - RELL Coins và Spins
 • muyHungerb0i! - RELL Coins và Spins
 • Ragnat! - 100k RELL Coins và 500 Spins
 • Ragnarr! - 100k RELL Coins và 500 Spins
 • Ragnaarr! - 100k RELL Coins và 500 Spins
 • rahwomen! - Free spins
 • onlyTeemWeelTeel! - RELL Coins và Spins
 • Shindotwo2! - 25 Spins và 2,500 RELL Coins
 • ShinobiKenobi! - RELL Coins
 • fansAppreciatioN! - 15k RELL Coins
 • c0434dE! - RELL Coins
 • ShinobiLife3! - RELL Coins và Spins
 • RyujiMomesHot! - Spins
 • RELLYrellcoins! - RELL Coins và Spins
 • onehunnet! - RELL Coins và Spins
 • ccH0w! - 10k RELL Coins và Spins
 • zangAkma! - RELL Coins và Spins
 • BoruShiki! - RELL Coins và Spins
 • BoruGaiden! - RELL Coins và Spins
 • CCwh3Re! - RELL Coins và Spins
 • ZangetsuWu! - RELL Coins và Spins
 • ZanAkumaNs! - RELL Coins và Spins
 • RELL123SeA! - RELL Coins và Spins
 • ccWeaR! - RELL Coins và Spins
 • HeyBudniceCode! - Spins
 • BruceKenny! - RELL Coins và Spins
 • KennyBruce! - RELL Coins và Spins
 • RuneKoncho! - RELL Coins và Spins
 • VeryStrange! - RELL Coins và Spins
 • BeastTitan3! - Coins và Spins
 • GenThreeYesson! - Coins và Spins
 • PieceSeaLLeR!
 • GenGen3Apol! - Coins và Spins
 • ApoLspirT! - 200k RELL Coins
 • Erenshiki! - Spins và RELL Coins
 • Johnsuki! - Spins và RELL Coins
 • farmsJins! - Spins và RELL Coins
 • SeaARELL! - Spins và RELL Coins
 • 0aCbeHUHwhat! - Spins và RELL Coins
 • J1nSHEEkeys! - Spins
 • Dr1vingYEAGER! - Spins và RELL Coins
 • j1NyErGAr! - Spins và RELL Coins
 • OACBlols! - Spins và RELL Coins
 • rellCoyn! - 20K RELL Coins
 • BiGGemups! - Spins và 5K RELL Coins
 • RELLseesBEEs! - Spins và 2.5K RELL Coins
 • Gen3When! - Spins
 • ShUpDoodE! - Spins
 • SoUwUndKen! - Spins & RELL Coins
 • k3Ns0uND! - Spins & RELL Coins
 • BigOleSOUND! - Spins & RELL Coins
 • BorumakE! - Spins và RELL Coins
 • VenGeanc3! - RELL Coins
 • VenGeance! - Spins
 • G00DHPg00dLife! - 60 Spins & 6k RELL Coins
 • SEnpieBenKai! - 30 Spins và 3k RELL Coins
 • renGOkuuu! - Free Spins
 • rENgunK0! - Free Spins
 • BigRenGokuMon! - Free Spins
 • drMorbiusmon! - 200 free spins
 • TENgunK0! - 60 free spins
 • BigTenGokuMon! - 30 free spins
 • TenGOkuuu! - 120 free spins
 • akumaSinferno! - 127 free spins và 12k Coins
 • tomspidermon! - 60 free spins và 6k Coins
 • OlePonymon! - 30 spins và 3k Coins
 • niceTwiceEXpd! - 2x XP
 • penguins! - 60 Spins và 6000 Rell Coins
 • Er3NYEaRgear! - 30 Spins và 3000 Rell Coins
 • 58xp! - 5M XP
 • MorMor! - lots of free Spins
 • BusBius! - lots of free Spins
 • MorbiTing! - lots of Coins
 • TensaSengoku! - free Spins
 • TenSen! - free Spins
 • NewBeginnings! - 200 Spins
 • 2022isHERE! - 200 Spins
 • REELdivine! - 5K RELL Coins
 • moreechpee! - 5M XP
 • RELL2020Year! - 15K Rell Coins và 100 Spins
 • RELLsup! - 100 Spins
 • BeenSomeTimeBoi! - 6 Million Ryo
 • 2YrsDev! - 100 Spins
 • Spooderman! - Stat Point Reset
 • HappyNewYear! - 100 Spins
 • Shindo2022! - 100 Spin + 10k RELL Coins
 • AlphiramaAkuma! - 150 Spins
 • REELsantar! - 500 Spins và 90k RC
 • REELclaus! - 500 Spins
 • REELcookies! - 500 Spins
 • REELlicks! - 200 Spins
 • REELworked! - 100 Spins và 10k RC
 • AlphiramaShizen! - 150 Spins
 • UpdateIsHERE! - 16,000 RELLCoins
 • Subscribe2CaribBros! - 15K RELL Coins
 • FannyPacked! - 40 Spins
 • Cowabunging! - Redeem 5K RELLCoins
 • DEEBLEexPE! - 1 Hour x2 XP
 • BIGmonLEEKS! - 200 Spins
 • Pray4Update! - 200 Spins
 • UpdateIsHERE! - 20,000 RELL Coins
 • de2001! - 500 Spins
 • de2002! - 500 Spins
 • de2003! - 500 Spins
 • de2004! - 500 Spins
 • de2005! - 74 Spins
 • bossMonRELL! - 90 Spins
 • bigjobMON! - 30 Spins
 • IeatChiken! - 200 Spins
 • ShindoBlickyHittingMilly! - 150 Spins và 10K RELL Coins
 • giftFOEdayZ! - 5 Million EXP
 • BankaiZenDokei! - 500 Spins
 • bigthickcodeMon! - 90 Spins
 • J0eStar! - 30 Spins
 • chillenBuildenMon! - 30 Spins
 • howToSleepMon! - 5K RELL Coins và 50 Spins
 • BankaiDokei! - 25K RELL Coins và 250 Spins
 • berryCoolMon! - 30 Spins
 • bigExperienceMon! - 1 Hour Double EXP
 • BigRELLmonCode! - 5K RELL Coins và 50 Spins
 • checkmateMon! - 30 Spins
 • bigBeardMon! - 5 Million EXP
 • tingsMonTings! - 1 Hour Double XP
 • RunningfromDeMon! - 200 spins
 • deTingBigMon! - 5K RELL Coins và 50 Spins
 • halfChikenMon! - 90 Spins
 • fellaDeRELLa! - 30 Spins
 • RELLniceCode! - 7K RELL Coins và 70 Spins
 • useDeBrainMon! - 90 Spins
 • CleanAnimsMON! - 30 Spins
 • 150kayRC! - 150K RELL Coins
 • FiredUpMon! - 30 Spins
 • PetdeDogMon! - 90 Spins
 • EpicGRAPHICS! - 30K RELL Coins
 • poopENhoopyEn! - 2K RELL Coins và 25 Spins
 • R3LLPATCHY! - 5K RELL Coins và 50 Spins
 • VerifiedTwitter! - 75 Spins và 5K Coins
 • FlippingWokMon! - 90 Spins
 • HardWokMon! - 90 Spins
 • LetDeMonWok! - 90 Spins
 • NewEFFECTS! - 500 Spins
 • ShindoGraphics! - 500 Spins
 • BETTERgraphics! - 250 Spins
 • BacktoWok! - 90 Spins
 • bigUPyup! - Reward
 • ShootingSTarS! - Reward
 • beDaSauceMon! - 90 Spins
 • biggerShOOs! - 25 Spins
 • chadSanGiGA! - Double XP
 • DaBoatWEELfloat! - 5k RELLcoins
 • chapEmUp! - Spins
 • TaiMister! - Spins
 • RELLpieceW! - 500 Spins
 • iLLoutWORKanyone! - 25 Spins
 • grindOFaGOD! - 25 Spins
 • ENERGYofAGOD! - 25 Spins
 • GOATofaBOATfloat! - 25 Spins
 • GEToutMYwayNOOB! - 90 Spins
 • BigShindoGuns! - 90 Spins
 • 25KR3LLCO1NZZ! - 25,000 RELL coins
 • 1YearSL2! - 500 Spins
 • LoopyGomgom! - 90 Spins
 • 10MillEXP! - rewards
 • GOTTAkeepPUSHINGon! - 25 Spins
 • holdMYSELFtogether! - 25 Spins
 • losingLIFE! - Spins
 • ShinBenTen! - 90 Spins
 • ShinRen! - 90 Spins
 • GOTTAkeepGOING! - Free Spins
 • KazeM1na! - Free Spins
 • fightTHEweakness! - Free Spins
 • Minakaze! - 111 Spins
 • PROVEemWRONG! - Free Spins
 • SarachiaAkuma! - 100 Spins
 • work2HARD! - 90 Spins
 • aNewFEELing! - 90 Spins
 • ShindoStorm! - Free spins
 • HaveDeFaith! - Free spins
 • ItsOurTime! - Free spins
 • AlwaysHungryYe! - Free spins
 • NeedToUPmyself! - Free spins
 • Kamaki! - 50 Spins
 • AcaiB0wla! - 90 spins
 • AlwaysLevelingUp! - spins
 • RELLpoo! - spins
 • FindDeGrind! - 25 spins
 • SL2isBack! - spins
 • BookOfHype! - spins
 • blick0ff! - 100 spins
 • Lickman! - 90 spins
 • wakeUpvàSmelldeMoney! - 25 spins
 • ForgedEvent! - Free spins
 • HAHAHAHAwinBOIwin! - 25 spins
 • sleepingOnurSucess! - 25 spins
 • niceEXPdood! - Double EXP
 • HotDogBigDog! - 90 spins
 • chaChingcha! - 90 spins
 • itALLaGrind! - 25 spins
 • 200SPEENS! - 200 spins
 • RELLcoin! - 500 spins
 • DeRELLCoin! - 500 spins
 • SkunkBruv! - Free spins
 • EngLishGalFiona! - Free spins
 • ReUSkunkedMate! - Free spins
 • l00kaTM3Foo! - Free spins
 • sockDropItFans! - Free spins
 • SweeOnlyHvàs! - Free spins
 • DeTINGZZZ! - Free spins
 • BigManBadManTing! - Free spins
 • TaknaP1zza! - 90 Spins
 • TingsYaknow! - 25 Spins
 • DeTingTingsTing! - Free spins
 • YaKnoDeVibezman! - Free spins
 • ThickUpz! - Free spins
 • sickNHealthy! - Free spins
 • shotyofaceFam! - Free spins
 • BigBattyBoi! - Free spins
 • dexp! - a reward
 • LeRELLrad! - 25 spins
 • movingUpWayUp! - 25 spins
 • bidnessfam! - 25 spins
 • CashBad! - 25 spins
 • CCsad! - 25 spins
 • 2Rad! - 25 spins
 • HatersMad! - 90 spins
 • notinPersonal! - 25 spins
 • ChekEt! - Free spins
 • PrideUpBruv! - Free spins
 • weDemBois! - Free spins
 • prayTaGod! - 25 Spins
 • NothingStopYou! - Free spins
 • iAmLegendary! - Free spins
 • zucYamumFam! - a reward
 • FarmerdeMan! - 90 spins
 • GardenFarm! - Free spins
 • FarmingMeLawn! - Free spins
 • PostFarmloan! - Free spins
 • RELLswee200k! - 45 Spins
 • MentallyFarmers! - 90 spins
 • NindoShindo! - 45 spins
 • n3vaN33dedhelp! - 90 spins
 • Pl4y3rsUp! - 45 spins
 • lostThemWHERE! - 2x XP
 • rellEmberBias! - spins
 • dangS0nWearU! - spins
 • yaDUNkno! - spins
 • playShind0! - spins
 • WeRiseB3y0nd! - 90 spins
 • ONLYwS! - 90 spins
 • cryAboutEt! - 45 spins
 • Sk1LLWAP! - 45 spins
 • m0n3yUpFunnyUp! - Free spins
 • HOLYMILLofLIKES! - 500 spins
 • Sk1LLGaWP! - 45 spins
 • AnimeN0Alch3mist! - 90 spins
 • datF4tt! - 45 spins
 • inferi0r! - Free spins
 • BahtMane! - 100 Spins
 • isR3v3n3g3! - 90 Free spins
 • LiGhTweighT! - Free spins
 • M0utH! - a reward!
 • BiccB0i! - Free spins
 • SHINDO50! - Free spins
 • expGifts! - 30 Minutes of 2x XP
 • RabbitNoJutsu! - Free spins
 • Underdog! - Free spins
 • BaconBread! - Free spins
 • Sou1b3ad! - Free spins
 • R341G4M35! - Free spins
 • GlitchesFixes! - Free spins
 • Alchemist! - Free spins
 • BigFatBunny! - Free spins
 • EasterIsH3re! - Free spins
 • EggHaunt! - Free spins
 • AnimeNoAlchemist! - Free spins
 • more3XP! - 2x XP
 • RELLSm00th! - Free spins
 • RELL2xExxP! - 2 hours of 2x XP
 • RELLworld! - 200 spins!
 • RELLw3Lcomes! - Free spins
 • RELLgreatful! - Free spins
 • RELLsh1Nd0! - Free spins
 • Shindai2Nice! - Free spins
 • LagFix! - Free spins
 • RELLbigbrain! - Free spins
 • RELLhOuSe! - Free spins
 • ThanksRELLGames! - Free spins
 • EndLess! - Free spins
 • BigThingZnow! - Free spins
 • SickestDr0pz! - Free spins
 • OneMill! - 500 spins!
 • TopDevRELL! - Free spins
 • Smallgains! - Free spins
 • Shad0rks! - Free spins
 • ReLLm! - Free spins
 • RemadeTailedSpirits! - Free spins
 • YeagerMan! - Free spins
 • EmberDub! - Free spins
 • RiserAkuman! - Free spins
 • m1ndTranzf3r! - Free spins
 • zat5u! - Free spins
 • SixP4thzSpirit! - Free spins
 • VoneFix! - stat reset
 • blockNdoDge! - Free spins
 • NiceEpic! - Free spins
 • Kenichi! - Free spins
 • SirYesS1r! - Free spins
 • BugsCl4n! - Free spins
 • silverfang! - Free spins
 • Mashallah! - Free spins
 • RELLspecsOut! - Free spins
 • st4yw1th3m! - Free spins
 • 5ucc355! -Free spins
 • fiar3W0rkz! - Free spins
 • gri11Burgars! - Free spins
 • 1ceW0rks! - Free spins
 • 2021N3wY3AR! - Free spins
 • 4ndyd4ne! - Free spins
 • Okaybreathair! - Free spins
 • fourFOURfour! - Free spins
 • k1llStr3ak! - Free spins
 • m33ksm3llz! - Free spins
 • r1cecrisp5! - Free spins
 • 12D4yz0fh0tsauce! - Free spins
 • anc1entp00p! - Free spins
 • g1ftz0hgafts! - Free spins
 • c4ndywh00ps! - Free spins
 • B3LLaReR1ng1ng! - Free spins
 • n0n0noooooo! - a STAT reset!
 • PtS3! - a STAT reset!

Cách nhập code Shindo Roblox

Tại màn hình chính khi vào game bạn hãy bấm mũi tên lên xuống để chọn các chế độ. Đến chế độ Edit bạn sẽ được chuyển sang giao diện chỉnh sửa nhân vật.

code shindo life 2

Ở cột bên phải trên cùng bạn sẽ thấy một biểu tượng của Youtube, bấm vào dòng chữ Youtube Code và nhập một trong những code bên trên vào. Nếu code đúng, hệ thống sẽ trao phần thưởng cho bạn.

code shindo life 2

Như đã nói ở trong nhiều bài code khác là những lượt code trong Shindo Life sẽ có thể có code bị giới hạn về lượt nhập hoặc bị giới hạn về thời gian. Cho nên việc cập nhật thường xuyên code sẽ là điều mà bạn cần phải làm nếu muốn có những code Shindo mới nhất.

Xem thêm:

Thứ Ba, 27/09/2022 09:14
4,36 👨 4.570
0 Bình luận
Sắp xếp theo