Cách chụp ảnh màn hình trên Raspberry Pi

Cho dù bạn đang sử dụng loại máy tính nào, chắc chắn sẽ có những lúc bạn cần chụp ảnh màn hình. Có lẽ bạn muốn viết hướng dẫn chỉ cho người khác về cách thực hiện một tác vụ hoặc có thể bạn muốn chia sẻ thứ gì đó bạn đã thấy trong một ứng dụng hoặc trang web.

Thật dễ dàng để chụp ảnh màn hình trên bất kỳ model Raspberry Pi nào, ít nhất là nếu bạn sử dụng Raspbian, hệ điều hành Pi chính thức. Các hướng dẫn sau đây được thực hiện trên Raspberry Pi 4 chạy phiên bản mới nhất của hệ điều hành, Raspbian Buster, nhưng chúng chắc chắn sẽ hoạt động trên bất kỳ model nào khác và bất kỳ phiên bản gần đây nào của hệ điều hành.

Chụp ảnh màn hình bằng Scrot và PrtScr

Chụp ảnh màn hình bằng Scrot và PrtScr
Chụp ảnh màn hình bằng Scrot và PrtScr

Công cụ chụp màn hình tích hợp của Raspbian được gọi là Scrot và bạn có thể sử dụng nó để chụp toàn bộ màn hình chỉ bằng cách nhấn phím PrtSc. Sau khi bạn nhấn PrtSrc, Scrot sẽ lưu file đồ họa PNG vào thư mục Home (/home/pi theo mặc định), với ngày và giờ làm tên file.

Tuy nhiên, bạn cũng có thể sử dụng Scrot thông qua dòng lệnh để có được sự linh hoạt bổ sung. Ví dụ, nếu muốn chụp ảnh màn hình sau một độ trễ, bạn có thể mở cửa sổ Terminal và gõ lệnh scrot -d theo sau là số giây trễ. Ví dụ, với độ trễ 5 giây, lệnh sẽ là:

scrot -d 5

Nếu bạn muốn chụp một cửa sổ cụ thể, hãy sử dụng tùy chọn -s và sau đó nhấp vào cửa sổ bạn muốn và nó sẽ được lưu. Tạo -sb nếu bạn muốn đường viền của cửa sổ nằm trong ảnh.

scrot -sb

Và nếu bạn muốn đặt cho file một tên khác, chứ không phải là ngày và giờ, bạn có thể đặt tên file sau từ scrot. Ví dụ, lệnh này sẽ chụp cửa sổ đã chọn và đặt tên là myimage.png:

scrot myimage.png -sb

Sử dụng Gnome Screenshot

Scrot rất tốt cho công cụ dòng lệnh, nhưng sử dụng công cụ chụp màn hình với giao diện đồ họa sẽ dễ dàng hơn. Công cụ chụp màn hình đồ họa chính cho Pi là Gnome Screenshot. Bạn có thể cài đặt nó bằng cách gõ.

sudo apt install gnome-screenshot

Như mọi trường hợp cài đặt phần mềm, bạn sẽ muốn đảm bảo rằng bạn đã cập nhật tất cả các ứng dụng và kho lưu trữ trước khi cài đặt. Vì vậy, nếu chưa thực hiện điều đó gần đây, hãy đảm bảo bạn nhập:

sudo apt update && sudo apt upgrade

Bây giờ, bạn có thể tìm thấy Gnome Screenshot trong menu Accessories, được liệt kê là Screenshot.

Tìm Gnome Screenshot trong menu Accessories
Tìm Gnome Screenshot trong menu Accessories

Khi mở Gnome Screenshot, bạn có tùy chọn chụp toàn bộ màn hình, một cửa sổ hoặc bất kỳ phần nào bạn vẽ hộp xung quanh. Bạn cũng có thể chọn độ trễ và có cho phép con trỏ chuột xuất hiện trong chương trình không (theo mặc định là không).

Các tùy chọn chụp màn hình với Gnome Screenshot
Các tùy chọn chụp màn hình với Gnome Screenshot

Sau khi bạn đã chụp ảnh màn hình, Gnome Screenshot cung cấp cho bạn tùy chọn sao chép vào clipboard, để bạn có thể dán nó vào trình chỉnh sửa hình ảnh như GIMP hoặc lưu nó với tên file bạn chọn.

Gnome Screenshot cung cấp cho bạn tùy chọn sao chép vào clipboard
Gnome Screenshot cung cấp cho bạn tùy chọn sao chép vào clipboard

Tạo phím tắt cho Gnome Screenshot

Một nhược điểm thực sự của Gnome Screenshot là, ngay khi bạn lưu một ảnh, ứng dụng sẽ đóng lại và bạn cần khởi chạy lại nó để chụp tiếp. Sẽ cần rất nhiều lần nhấp chuột nếu bạn chụp nhiều ảnh trong một phiên.

May mắn thay, nếu tạo phím tắt tùy chỉnh cho Raspberry Pi, bạn có thể gán Gnome Screenshot cho bất kỳ tổ hợp phím nào bạn muốn. Trên thực tế, bạn có thể thay đổi cấu hình để PrtSrc khởi chạy Gnome Screenshot thay vì Scrot. Nói tóm lại, bạn cần làm như sau:

1. Mở file /etc/xdg/openbox/lxde-pi-rc.xml để chỉnh sửa.

sudo nano /etc/xdg/openbox/lxde-pi-rc.xml

2. Thêm code sau vào đâu đó trong phần <keyboard>.

<keybind key="C-A-Print]"><action name="Execute"><command>gnome-screenshot --interactive</command></action></keybind>

Gnome Screenshot sẽ được gán cho CTRL+ALT+PrtScr, nhưng bạn cũng có thể ghi đè lệnh PrtSrc thông thường khởi chạy Scrot bằng cách chỉnh sửa nó trong phần này.

Thứ Hai, 06/07/2020 08:08
53 👨 763
0 Bình luận
Sắp xếp theo