Nên chọn switch layer 2 hay switch layer 3?

Nói chung, nếu bạn muốn kết nối tất cả các thiết bị mạng và thiết bị khách trong một mạng, thì thiết bị switch layer 2 là một trong những thiết bị cơ bản mà bạn sẽ cần. Khi sự đa dạng của các ứng dụng mạng tăng lên và việc triển khai các mạng hội tụ phát triển, switch mạng mới, chẳng hạn như switch layer 3, đang phát triển mạnh ở cả trung tâm dữ liệu, mạng doanh nghiệp phức tạp, các ứng dụng thương mại và thậm chí cả những dự án khách hàng cao cấp. Vậy sự khác biệt giữa switch·layer 2 và switch layer 3 là gì?

Switch layer 2 và switch layer 3 là gì?

Các thuật ngữ Layer 2 và Layer 3 xuất hiện từ mô hình Open System Interconnect (OSI), một mô hình tham chiếu để mô tả và giải thích cho quá trình giao tiếp mạng. Mô hình OSI có 7 layer (lớp): Lớp ứng dụng, lớp trình diễn, lớp phiên, lớp truyền tải, lớp mạng, lớp liên kết dữ liệu và lớp vật lý, trong đó lớp liên kết dữ liệu là Layer 2 và lớp mạng là Layer 3. Các thiết bị switch hoạt động trong những lớp này lần lượt được gọi là switch layer 2 và switch layer 3.

Mô hình OSI
Mô hình OSI

Switch layer 2 và switch layer 3 khác gì nhau?

Sự khác biệt chính giữa Layer 2 và Layer 3 là chức năng định tuyến. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất nằm giữa switch layer 2 và switch layer 3.

Switch layer 2 chỉ hoạt động với địa chỉ MAC và không quan tâm đến địa chỉ IP hoặc bất kỳ mục nào của các lớp cao hơn. Switch layer 3, hoặc switch đa lớp, có thể thực hiện tất cả công việc mà switch layer 2 thực hiện. Ngoài ra, nó có thể thực hiện định tuyến tĩnh và định tuyến động. Điều đó có nghĩa là, switch layer 3 có cả bảng địa chỉ MAC và bảng định tuyến IP, đồng thời xử lý giao tiếp nội bộ VLAN và định tuyến gói tin giữa các VLAN khác nhau.

Một switch chỉ bổ sung định tuyến tĩnh được gọi là Layer 2+ hoặc Layer 3 Lite. Ngoài các gói định tuyến, thiết bị switch layer 3 cũng bao gồm một số chức năng yêu cầu khả năng hiểu thông tin địa chỉ IP của dữ liệu đi vào thiết bị switch, chẳng hạn như gắn thẻ lưu lượng VLAN dựa trên địa chỉ IP thay vì cấu hình cổng theo cách thủ công. Switch layer 3 được tăng cường sức mạnh và bảo mật theo yêu cầu.

Để hình dung sự khác biệt giữa switch layer 2 và switch layer 3, bạn nên xem xét nới chúng sẽ được sử dụng. Nếu bạn có domain layer 2 thuần túy (Pure Layer 2 domain), bạn chỉ cần switch Layer 2. Domain layer 2 thuần túy là nơi các máy chủ được kết nối, vì vậy switch layer 2 sẽ hoạt động tốt ở đó. Đây thường được gọi là lớp truy cập trong cấu trúc liên kết mạng. Nếu bạn cần switch để tổng hợp nhiều switch truy cập và thực hiện định tuyến giữa các VLAN, thì cần có switch layer 3. Đây được gọi là lớp phân phối trong cấu trúc liên kết mạng.

Sự khác biệt chính giữa Layer 2 và Layer 3 là chức năng định tuyến
Sự khác biệt chính giữa Layer 2 và Layer 3 là chức năng định tuyến
Tiêu chíSwitch Layer 2Switch Layer 3
Chức năng định tuyếnChỉ địa chỉ MacHỗ trợ khả năng định tuyến cao hơn như định tuyến tĩnh và định tuyến động
Gắn thẻ VLAN dựa trên địa chỉ IPKhông
Định tuyến giữa các VLANKhông
Hoàn cảnh sử dụngDomain layer 2 thuần túyTổng hợp nhiều switch truy cập

Bài viết hôm nay đã giải thích sự khác biệt giữa switch layer 2 và switch layer 3. Việc so sánh các chức năng của chúng cũng được thực hiện (hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc quyết định lựa chọn thiết bị). Không phải lúc nào thiết bị cao cấp hơn cũng tốt hơn. Lựa chọn được thiết bị thích hợp nhất cho một ứng dụng cụ thể mới là điều đúng đắn nhất.

Thứ Hai, 02/08/2021 10:26
3,34 👨 1.753
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Thiết bị mạng