Cách chạy ứng dụng GUI Linux với WSL2 trên Windows

Windows 11 có rất nhiều tính năng mới, nhưng một tính năng đặc biệt được người dùng chào đón là Windows Subsystem for Linux hay WSL. Người dùng WSL hiện có thể chạy các ứng dụng Linux đồ họa cũng như những chương trình dòng lệnh tiêu chuẩn. Đây từng là một tính năng giới hạn cho các thành viên Windows Insider, nhưng người dùng Windows thông thường giờ đây cũng có thể tận dụng tính năng này.

Nếu bạn vừa nâng cấp lên Windows 11 và muốn dùng thử tính năng này, hãy đọc tiếp bài viết sau.

Cài đặt driver đồ họa

Microsoft cung cấp phần mềm driver cho 3 nhà sản xuất GPU lớn: Intel, AMD và NVIDIA
Microsoft cung cấp phần mềm driver cho 3 nhà sản xuất GPU lớn: Intel, AMD và NVIDIA

Để có thể chạy các ứng dụng GUI Linux được tăng tốc GPU, bạn sẽ phải cài đặt driver video mới nhất cho phần cứng. Microsoft đã hữu ích tạo liên kết đến phần mềm driver cho 3 nhà sản xuất GPU lớn: Intel, AMD và NVIDIA.

Nhấp vào liên kết thích hợp để tải xuống chương trình cài đặt driver đồ họa. Nếu bạn không biết mình có loại phần cứng video nào, hãy mở Device Manager từ Control Panel và nhấp vào Display adapters. Điều này sẽ hiển thị loại card video bạn có.

Khi bạn đã tải xuống file thực thi, hãy chạy file đó để cài đặt driver mới nhất cho hệ thống. Bạn có thể phải khởi động lại máy tính của mình khi quá trình hoàn tất.

Cập nhật phiên bản WSL lên WSL2

Giả sử bạn đã có một bản cài đặt WSL đang hoạt động, bạn chỉ cần đảm bảo rằng mình đang sử dụng phiên bản mới nhất. Để làm điều đó, chỉ cần chạy lệnh này trong cửa sổ PowerShell với quyền admin:

wsl --update

Để buộc khởi động lại, hãy sử dụng lệnh sau:

wsl --shutdown

Mở lại WSL và bây giờ bạn sẽ sẵn sàng chạy các ứng dụng Linux đồ họa trên Windows.

Chạy ứng dụng đồ họa

Chạy ứng dụng đồ họa
Chạy ứng dụng đồ họa

Để chạy các ứng dụng đồ họa, bạn có thể gọi chúng từ dòng lệnh như cách bạn làm trên bất kỳ hệ thống Linux nào khác. Ví dụ, để chạy phiên bản đồ họa của Vim, bạn phải nhập vào shell:

gvim

Thao tác này sẽ khởi chạy Vim trong một cửa sổ. Bạn cũng có thể khởi chạy các ứng dụng GUI của Linux từ menu Start. Chúng sẽ xuất hiện trong một thư mục với tên của bản phân phối bạn đang sử dụng. Ví dụ, với Ubuntu, chúng sẽ nằm trong thư mục "Ubuntu".

Chạy các ứng dụng GUI qua mạng

Chạy các ứng dụng GUI qua mạng
Chạy các ứng dụng GUI qua mạng

Điều tuyệt vời về các chương trình X11 là chúng có thể chạy trên một máy trong khi hiển thị đầu ra trên một máy khác qua mạng.

Để thực hiện việc này với WSL, hãy thực hiện quá trình sử dụng SSH để đăng nhập vào một máy chủ từ xa đã bật tính năng chuyển tiếp X11. Ở phía máy khách, bạn sẽ cần sử dụng các tùy chọn -X hoặc -Y để bật chuyển tiếp X tới máy của mình.

Bây giờ, bạn có thể chạy các ứng dụng GUI Linux trong Windows

Khả năng chạy các ứng dụng GUI của Linux trong Windows là một bổ sung đáng hoan nghênh và làm cho Windows Subsystem for Linux trở nên hữu dụng hơn nhiều, vì bạn không còn bị giới hạn chỉ với các ứng dụng dựa trên văn bản nữa.

Nếu bạn không chỉ muốn chạy một ứng dụng đơn lẻ mà là chạy toàn bộ desktop Linux trên Windows, bạn cũng có thể làm điều đó.

Thứ Hai, 06/12/2021 12:03
51 👨 707
0 Bình luận
Sắp xếp theo