Cách chạy MS Edge và mở URL từ dòng lệnh

Edge Chromium là trình duyệt mặc định trong hệ điều hành Windows 10. So với Internet Explorer cũ hoặc trình duyệt Edge cũ, trình duyệt mới nhanh hơn và đáng tin cậy hơn nhiều.

Trình duyệt Microsoft Edge hỗ trợ mở nó từ công cụ dòng lệnh như Command Prompt. Đây là lệnh để chạy trình duyệt Edge từ dòng lệnh.

Lệnh chạy Edge từ dòng lệnh

Để mở trình duyệt Edge từ Command Prompt, hãy làm theo các bước bên dưới.

1. Đầu tiên, hãy mở menu Start. Bạn có thể làm điều đó bằng cách nhấn phím Start.

2. Gõ "cmd" và nhấn Enter để mở cửa sổ Command Prompt.

3. Sau khi mở cửa sổ dòng lệnh, sử dụng lệnh "start msedge" để mở trình duyệt Edge.

Sử dụng lệnh "start msedge" để mở trình duyệt Edge
Sử dụng lệnh "start msedge" để mở trình duyệt Edge

4. Để mở một URL từ dòng lệnh trong trình duyệt Edge, hãy thực thi lệnh "start msedge www.example.com". Thay thế URL ví dụ bằng URL thực của trang web.

Thực thi lệnh "start msedge www.example.com" để mở một URL từ dòng lệnh trong trình duyệt Edge
Thực thi lệnh "start msedge www.example.com" để mở một URL từ dòng lệnh trong trình duyệt Edge

Khởi động Edge ở chế độ ẩn danh từ dòng lệnh

Cũng giống như trình duyệt Edge thông thường, bạn cũng có thể mở nó ở chế độ ẩn danh. Điều này đặc biệt hữu ích khi chạy trình duyệt Edge từ các script. Làm theo các bước bên dưới để mở Edge ở chế độ ẩn danh từ Command Prompt.

1. Mở cửa sổ Command Prompt.

2. Sau khi mở nó, hãy thực hiện lệnh "start msedge -inprivate" để mở Edge ở chế độ ẩn danh.

3. Để mở một URL ở chế độ ẩn danh, hãy thực hiện lệnh "start msedge www.example.com -inprivate". Thay thế URL giả định bằng URL thực.

Đó là tất cả những gì cần làm!

Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Bảy, 17/10/2020 12:01
51 👨 967
0 Bình luận
Sắp xếp theo