Cách thiết lập Port Forwarding trên router Netgear

Router Netgear sử dụng các cổng được đánh số để cho phép hoặc không cho phép những loại lưu lượng truy cập cụ thể vào máy tính. Một số game hoặc chương trình yêu cầu port forwarding (chuyển tiếp cổng) để hoạt động tối ưu. Các cấu hình port forwarding tương tự như những quy tắc trong router Netgear.

Cách thiết lập Port Forwarding trên router Netgear

Bước 1: Đăng nhập vào router Netgear thông qua địa chỉ cổng mặc định.

Đăng nhập vào router Netgear
Đăng nhập vào router Netgear

Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của router (192.168.0.1 theo mặc định) vào thanh địa chỉ. Nhập tên người dùng (admin theo mặc định) và sau đó là mật khẩu (để trống theo mặc định).

Bước 2: Điều hướng đến Port Forwarding/Port Triggering trên thanh điều hướng bên trái và chọn Port Forwarding. Chọn HTTP từ danh sách drop-down Service Name.

Chọn HTTP từ danh sách drop-down Service Name
Chọn HTTP từ danh sách drop-down Service Name

Bước 3: Chọn Add Custom Service.

Bước 4: Nhập thông tin vào các phần Service Name, Starting Point, End Point IP Address. Sau đó, bấm vào Apply.

  • Trong Service Name, nhập một cái tên.
  • Trong Service Type, chọn TCP/UDP.
  • Trong Starting Port, nhập số cổng (Ví dụ: 8090).
  • Trong Ending Port, nhập số cổng (Ví dụ: 8090).
  • Trong Server IP Address, nhập địa chỉ IP (ví dụ: 192.168.1.5).
  • Nhấp vào Apply.
Nhập thông tin vào các phần Service Name, Starting Point, End Point và IP Address
Nhập thông tin vào các phần Service Name, Starting Point, End Point và IP Address

Bạn có thể cần phải khởi động lại router để các thay đổi có hiệu lực.

Bạn có thể kiểm tra cổng đã được chuyển tiếp thành công hay chưa tại:

https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Kiểm tra cổng đã được chuyển tiếp thành công hay chưa
Kiểm tra cổng đã được chuyển tiếp thành công hay chưa

Bây giờ, bạn có thể kết nối với thiết bị của mình thông qua trình duyệt web. Chỉ cần nhập tên máy chủ theo sau là số cổng vào thanh địa chỉ. Ví dụ:

http://hostname.ddns.net:8000

Lưu ý: Nếu đang sử dụng một ứng dụng di động, bạn chỉ cần sử dụng tên máy chủ của mình để kết nối. Ứng dụng sẽ chỉ định cổng khi cố gắng thực hiện kết nối.

Cách vô hiệu hóa Port Forwarding trong router NetGear

Để dừng Port Forwarding, bạn có thể xóa các quy tắc đã định ra. Điều này cho phép router Netgear sử dụng những cài đặt mặc định cho các cổng hoặc bạn có thể chọn vô hiệu hóa chúng và dễ dàng kích hoạt lại trong tương lai.

Bước 1: Khởi chạy trình duyệt web và gõ 192.168.0.1 vào thanh địa chỉ. Nhập tên người dùng và mật khẩu của Netgear để đăng nhập.

Bước 2: Nhấp vào Port Forwarding trong phần Advanced.

Bước 3: Bỏ chọn hộp Enable bên cạnh mỗi quy tắc Port Forwarding bạn muốn vô hiệu hóa. Nếu model Netgear của bạn không cung cấp hộp kiểm Enable, tùy chọn vô hiệu hóa sẽ nằm trong menu Edit Service. Hoặc, chọn quy tắc và nhấp vào Delete.

Bước 4: Nhấp vào vòng tròn bên cạnh quy tắc Port Forwarding bạn muốn vô hiệu hóa và nhấp vào Edit Service. Bỏ dấu kiểm cạnh Enable và nhấp vào Apply. Hoặc, chọn Block Always từ menu drop-down Action.

Bước 5: Nhấp vào Apply Changes để vô hiệu hóa Port Forwarding.

Thứ Sáu, 19/06/2020 08:08
3,33 👨 767
0 Bình luận
Sắp xếp theo