Cách tải và cài đặt Windows Performance Toolkit trong Windows 10

Windows Performance Toolkit là một toolkit trong Windows Assessment and Deployment Kit (ADK), bao gồm các công cụ giám sát hiệu suất, tạo ra profile chuyên sâu về hiệu suất của hệ điều hành và ứng dụng Windows.

Trong bài viết này Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách tải và cài đặt Windows Performance Toolkit để sử dụng các công cụ Windows Performance Recorder, GPUView và Windows Performance Analyzer trong Windows 10.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để tải xuống và cài đặt Windows Performance Toolkit.

Cách tải và cài đặt Windows Performance Toolkit trong Windows 10

Đây là cách thực hiện:

1. Tải Windows ADK tương ứng với phiên bản Windows 10 về máy.

2. Chạy file adksetup.exe vừa tải xuống.

Click đúp vào file .exe

3. Nếu bạn đã cài đặt Windows ADK, hãy chọn Change, nhấp vào Continue và chuyển sang bước 7.

4. Chọn nơi bạn muốn cài đặt Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) và nhấp vào Next.

Chọn nơi bạn muốn cài đặt Windows Assessment and Deployment Kit
Chọn nơi bạn muốn cài đặt Windows Assessment and Deployment Kit

5. Chọn Yes (mặc định) hoặc No để gửi dữ liệu ẩn danh tới Microsoft cho Windows 10 Kits và nhấp vào Next.

Chọn gửi dữ liệu về Microsoft hoặc không

6. Nhấp vào Accept để đồng ý với thỏa thuận cấp phép.

Chấp nhận điều khoản của Microsoft

7. Chọn Windows Performance Toolkit để cài đặt và nhấp vào Install hoặc Change.

Chọn Windows Performance Toolkit để cài đặt
Chọn Windows Performance Toolkit để cài đặt

8. Nếu được UAC nhắc, hãy nhấp vào Yes để phê duyệt.

9. Windows Performance Toolkit bây giờ sẽ bắt đầu được cài đặt.

Đóng cửa sổ cài đặt

10. Khi cài đặt xong, nhấp vào Close.

11. Bây giờ, bạn sẽ thấy Windows Performance Recorder, GPUView và Windows Performance Analyzer từ Windows Performance Toolkit được liệt kê trong menu Start.

Windows Performance Recorder, GPUView và Windows Performance Analyzer được liệt kê trong menu Start
Windows Performance Recorder, GPUView và Windows Performance Analyzer được liệt kê trong menu Start

Windows Performance Toolkit

Windows Performance Toolkit bao gồm hai công cụ độc lập: Windows Performance Recorder (WPR) Windows Performance Analyzer (WPA).

- Windows Performance Recorder (WPR) là một công cụ ghi lại hiệu suất dựa trên Event Tracing for Windows (ETW). Nó ghi lại các sự kiện hệ thống mà sau đó bạn có thể phân tích bằng cách sử dụng Windows Performance Analyzer (WPA).

- Windows Performance Analyzer (WPA) là một công cụ tạo đồ thị và bảng dữ liệu của các sự kiện Event Tracing for Windows (ETW) được ghi lại bởi Windows Performance Recorder (WPR), Xperf hoặc một bản đánh giá được chạy trong Assessment Platform. WPA có thể mở bất kỳ file nhật ký theo dõi sự kiện (ETL) nào để phân tích.

GPUView cũng được bao gồm trong Windows Performance Toolkit. GPUView là một công cụ đọc các sự kiện kernel và video được ghi lại từ file nhật ký theo dõi sự kiện (.etl) và trình bày dữ liệu bằng đồ thị cho người dùng.

Các nhà phát triển video core có thể sử dụng GPUView để xác định hiệu suất của GPU và CPU, liên quan đến quá trình xử lý bộ đệm DMA (Direct Memory Access) (và tất cả các thao tác xử lý video khác) trên phần cứng video.

Các nhà phát triển và nhân viên tester có thể sử dụng GPUView để hiển thị nhiều loại sự kiện khác nhau, có khả năng dẫn đến các tình trạng bất thường, như trục trặc, chậm trễ trong quá trình chuẩn bị và đồng bộ kém.

Xem thêm:

Thứ Năm, 18/03/2021 11:10
53 👨 2.039
0 Bình luận
Sắp xếp theo