Cài đặt Mac OS X 10.4.3 trên Intel

Quản trị mạngTrong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt Apple Mac OS X 10.4.3 trên các máy tính Intel.

Trước hết bạn cần thực hiện kiểm tra danh sách phần cứng tương thích (HCL - Hardware Compatibility List)

Kiểm tra tại đây nếu bạn dự định cài đặt Mac OS X 10.4.3 trên notebook/laptop/portable.

Kích vào đây để kiểm tra các phần cứng được hỗ trợ cho Mac OS X 10.4.3 trên Intel.

Nếu nghĩ máy tính của mình hỗ trợ chạy Mac OS X 10.4.3, bạn có thể thử nghiệm cài đặt này. Tuy nhiên trước khi cài đặt, bạn cần lưu ý là phải backup các file cần thiết của mình.

Bước đầu tiên trong quá trình cài đặt này là download bộ cài Mac OS X 10.4.3, nó có định dạng .dmg. File được sử dụng sẽ có tên macosx_10.4.3_8f1111_for_dtk_userdvd.dmg và có dung lượng khoảng 2.80GB. Bạn có thể sử dụng công cụ tìm kiếm Google để tìm và download file .dmg này.

Sau khi đã có file download macosx_10.4.3_8f1111_for_dtk_userdvd.dmg, bạn cần chuyển đổi file .dmg này thành file .iso để burn vào CD.

File mở rộng .dmg là file Image Disk Copy Disk của Macintosh OS X File mà Windows không thể đọc nó.

Để chuyển đổi .dmg thành .iso, bạn có thể sử dụng tiện kích UltraISO. UltraISO không chỉ được sử dụng để chuyển đổi .iso thành .dmg, nó còn là một công cụ chuyển đổi, chỉnh sửa, tạo file image ISO để ghi ra CD/DVD, là bộ tạo CD/DVD khởi động, có thể chỉnh sửa trực tiếp file image CD/DVD, bung các file và các thư mục từ nó cũng như tạo các file ISO trực tiếp từ CD/DVD-ROM hoặc ổ cứng của bạn.

Đây là nơi bạn có thể tìm thấy tùy chọn chuyển đổi .dmg thành .iso

Convert   .dmg to .iso

Đây là cửa sổ chuyển đổi .dmg thành .iso

Convert   .dmg to .iso

Chỉ cần duyệt và load file macosx_10.4.3_8f1111_for_dtk_userdvd.dmg tại Input Image Filename(s): và chọn thư mục đầu ra, nơi bạn muốn có file .iso mới của mình ở đó.

Cuối cùng, kích nút Convert và đợi khoảng 10 phút, sau đó bạn sẽ nhận được file .iso đã được chuyển đổi từ file .dmg của mình.

Bạn sẽ có file file macosx_10.4.3_8f1111_for_dtk_userdvd.iso sau khi sử dụng UltraISO để chuyển đổi .dmg thành .iso. Và hoàn toàn có thể burn file .iso này vào DVD, tuy nhiên nó sẽ không làm việc vì vẫn là Apple Mac OS X gốc.

Những gì bạn cần thực hiện để nó có thể làm việc là cập nhật một số file bản vá để có thể khởi động Mac OS X từ DVD.

Quá trình vá có thể khá xộn xộn, bạn có thể tìm file bản vá 1111a.Generic.Patch.v4.2b.zip trên Internet!

Bên trong file 1111a.Generic.Patch.v4.2b.zip, có tổng cộng 5 file.

- JaS 1111a Generic Patch.V4.2b.rtf
- JaS.1111a.Generic.Patch.V4.2b.ppf
- md5summer.exe
- ppf-o-matic3.exe
- PPF-O-Maticv30.dmg.gz

Chạy file ppf-o-matic3.exe bạn sẽ thấy màn hình dưới đây.

PPF-O-Matic

Kích vào biểu tượng đĩa mềm ở dòng ISO File và duyệt đến file macosx_10.4.3_8f1111_for_dtk_userdvd.iso mà bạn đã tạo từ UltraISO.

Để vá, bạn duyệt đến file JaS.1111a.Generic.Patch.V4.2b.ppf

Cuối cùng, kích nút Apply, ban sẽ có một bản vá hoàn chỉnh macosx_10.4.3_8f1111_for_dtk_userdvd.iso và có thể burn nó vào DVD.

Chúng ta có thể sử dụng Nero để burn file .iso vào DVD.

Khởi chạy Nero và kích vào nút Open để load file .iso và burn nó.

Sau khi quá trình burn được hoàn tất, khởi động lại máy tính và thiết lập BIOS cho phép máy tính khởi động từ DVDROM….

Cuối cùng quá trình cài đặt Mac OS X 10.4.3 sẽ bắt đầu… từ đây bạn chỉ cần làm theo các bước đơn giản trong hướng dẫn cài đặt.

Thứ Hai, 19/04/2010 07:13
52 👨 8.415
0 Bình luận
Sắp xếp theo