Cách cài đặt Arch Linux trên Raspberry Pi

Raspberry Pi là một máy tính có kích thước bằng thẻ tín dụng, linh hoạt, có thể được sử dụng cho nhiều dự án điện tử khác nhau. Điều tuyệt vời về Raspberry Pi là bạn có tùy chọn cài đặt nhiều hệ điều hành khác nhau và không giới hạn ở Raspberry Pi OS. Những hệ điều hành này bao gồm Arch Linux, được yêu mến vì sự đơn giản của nó.

May mắn thay, có một phiên bản Arch Linux được thiết kế để hoạt động với bộ vi xử lý ARM. Hãy xem cách bạn có thể cài đặt Arch Linux trên Raspberry Pi qua bài viết sau đây nhé!

Yêu cầu

Trước khi bắt đầu, bạn cần có những thứ sau:

  • Raspberry Pi
  • Thẻ micro SD 8GB (trở lên)
  • Arch Linux ARM
  • Kết nối Internet ổn định
  • Hệ thống máy tính có thể đọc thẻ SD

Chuẩn bị thẻ SD

Trước tiên, bạn sẽ cần phải lập danh sách các thiết bị lưu trữ được gắn vào máy của mình để xác định thiết bị nào là thẻ SD. Thực hiện việc này bằng lệnh sau:

sudo fdisk -l
Lập danh sách các thiết bị lưu trữ được gắn vào máy
Lập danh sách các thiết bị lưu trữ được gắn vào máy

Thẻ SD mà ví dụ đang sử dụng là /dev/sdc.

Bạn cần định dạng thẻ SD. Để thực hiện việc này, hãy chạy lệnh sau, lưu ý rằng bạn sẽ cần thay thế /dev/sdc bằng tên thẻ SD của mình:

sudo fdisk /dev/sdc

Bạn sẽ cần xóa bất kỳ phân vùng nào tồn tại trên ổ. Để thực hiện việc này, hãy nhập o và nhấn Enter trong Terminal.

Nhập p vào Terminal để kiểm tra xem còn phân vùng nào không.

Nếu không còn phân vùng nào, hãy tiếp tục và tạo phân vùng boot bằng cách nhập n, rồi nhập p, tiếp theo là 1 vào Terminal. p là viết tắt của primary (chính) và 1 là viết tắt của phân vùng đầu tiên trên ổ. Bạn sẽ cần nhấn nút Enter sau trình tự này để tiếp tục.

Tạo phân vùng boot
Tạo phân vùng boot

Khi được nhắc về sector cuối cùng, hãy nhập +100M và nhấn Enter.

Nhập t vào Command Prompt, sau đó là c để đặt phân vùng đầu tiên là loại W95 FAT32 (LBA).

Nhập n, tiếp theo là p, sau đó nhập 2 để tạo phân vùng root.

Nhập n, tiếp theo là p, sau đó nhập 2
Nhập n, tiếp theo là p, sau đó nhập 2

Nhấn Enter hai lần để chấp nhận cài đặt mặc định cho các sector đầu tiên và cuối cùng.

Ghi bảng phân vùng và thoát khỏi fdisk bằng cách nhập w.

Bạn cần mount hệ thống file FAT & ext4. Để liệt kê các phân vùng, hãy nhập như sau:

sudo fdisk -l

Thẻ SD sẽ hiển thị và bạn sẽ có thể thấy các phân vùng. Trong trường hợp ví dụ, các phân vùng là /dev/sdb1/dev/sdb2.

Sao chép file Arch Linux vào thẻ SD

Tiếp theo, phân vùng boot và root cần được mount. Thực hiện việc này với một loạt lệnh sau. Hãy nhớ thay thế tên phân vùng trong các lệnh này bằng tên phân vùng của bạn.

sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
sudo mkdir boot
sudo mount /dev/sdb1 boot
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb2
sudo mkdir root
sudo mount /dev/sdb2 root
Sao chép file Arch Linux vào thẻ SD
Sao chép file Arch Linux vào thẻ SD

Bây giờ, hãy đặt file Arch Linux mà bạn đã tải xuống vào thư mục home và giải nén nó vào thư mục root của thẻ SD bằng lệnh sau:

sudo bsdtar -xpf ArchLinuxARM-rpi-2-latest.tar.gz -C root
sync

Các file boot sẽ cần được chuyển đến phân vùng boot của thẻ SD với:

sudo mv root/boot/* boot

Bạn có thể bỏ mount hai phân vùng bằng:

unmount boot root

Gắn thẻ SD vào Raspberry Pi.

Thiết lập ban đầu trên Raspberry Pi

Sau khi lắp thẻ SD vào Raspberry Pi, hãy tiếp tục và kích hoạt nó. Bạn sẽ cần kết nối Internet qua cáp Ethernet hoặc mạng WiFi. Để kết nối qua WiFi, trước tiên hãy đăng nhập bằng tài khoản root mặc định. Tên người dùng cho tài khoản này là root và mật khẩu cũng là root. Bây giờ, hãy chạy lệnh sau:

wifi-menu

Một menu sẽ load và bạn có thể chọn mạng WiFi của mình, sau đó đăng nhập. Bây giờ, hãy hoàn tất quá trình cài đặt bằng cách khởi chạy keyring pacman và điền các key ký gói Arch Linux ARM bằng:

pacman-key --init
pacman-key --populate archlinuxarm

Bạn có thể tiếp tục và cập nhật các gói hệ thống với:

pacman -Syu

Bạn nên thay đổi tên người dùng mặc định. Thực hiện việc này bằng lệnh sau:

usermod -l newusername oldusername

Ngoài ra, hãy thay đổi mật khẩu bằng:

passwd newusername

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu mới và sau đó xác nhận mật khẩu đó. Để thay đổi tên của thư mục home và phản ánh tên người dùng mới, hãy chạy lệnh sau:

usermod -d /home/newusername -m newusername

Bạn cũng nên thay đổi mật khẩu của tài khoản root. Thực hiện điều này với:

passwd

Để cấp đặc quyền sudo cho tài khoản người dùng của bạn, bạn sẽ phải thực hiện các bước sau để cài đặt gói sudo:

pacman -S sudo

Bạn sẽ phải chỉnh sửa file cấu hình cho sudo. Thực hiện điều này với:

EDITOR=nano visudo

Thêm newusername ALL=(ALL) ALL dưới dòng root ALL=(ALL) ALL.

Đóng và lưu file. Bạn đã hoàn tất mọi công việc!

Bây giờ, bạn đã cài đặt Arch Linux trên Raspberry Pi, có rất nhiều thứ bạn có thể làm, bao gồm cài đặt và chơi Minecraft, biến nó thành một NAS hoặc Plex server. v.v...

Xem thêm:

Thứ Sáu, 18/09/2020 08:12
32 👨 414
0 Bình luận
Sắp xếp theo