Cách xóa các hình ảnh cũ khỏi lịch sử màn hình khóa của Windows 10

Như chúng ta đã biết, Windows 10 cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện của màn hình khóa với những hình ảnh được cá nhân hóa trong Settings app. Nó cũng sẽ ghi nhớ năm hình ảnh cuối cùng bạn đã sử dụng. Nếu bạn cảm thấy không thích bất kỳ hình ảnh mặc định nào trong lịch sử, hoặc muốn tạo một hình ảnh mới, bạn có thể xóa các hình ảnh cũ ra khỏi danh sách các hình ảnh được đề xuất.

Lịch sử hình ảnh màn hình khóa của bạn trong Settings app sẽ hiển thị năm hình ảnh mà Windows đã chọn ngẫu nhiên từ một thư mục ẩn trên hệ thống của bạn. Những hình ảnh này bao gồm bất kỳ hình ảnh nào bạn trước đây đã sử dụng để làm màn hình khóa.

Màn hình khóa

Theo mặc định, Windows sẽ hiển thị năm hình ảnh được sử dụng gần đây nhất, vì vậy bạn có thể thêm hình ảnh mới để đẩy các hình ảnh cũ ra khỏi danh sách các hình ảnh đề xuất. Nhưng vấn đề là những hình ảnh đó vẫn sẽ tồn tại trong thư mục chứa hình ảnh màn hình khóa và đôi khi Windows sẽ bị lẫn lộn giữa các hình ảnh này, dẫn đến không thể hiển thị những hình ảnh gần đây nhất. Tuy nhiên, vẫn sẽ có một cách để xóa những hình ảnh này, nhưng bạn sẽ phải mất thêm chút thời gian và thực hiện một vài bước hơi “chuyên ngành” một chút.

Hình nền

Bước đầu tiên liên quan đến việc tìm đúng thư mục mà các hình ảnh bạn muốn xóa được lưu trữ. Windows lưu trữ tất cả các hình ảnh này ở vị trí sau:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\SystemData\User_Account_Security_Identifier\ReadOnly

Phần User_Account_Security_Identifier của đường dẫn này sẽ không giống nhau bởi mỗi tài khoản người dùng trên máy tính đều có một mã định danh bảo mật Security Identifier (SID) khác nhau. Để tìm mã định danh bảo mật của bạn, hãy kích hoạt Command Prompt hoặc PowerShell và gõ lệnh sau tại dấu nhắc:

whoami /user

 Command Prompt

Lưu ý: Mã định danh bảo mật sẽ dài hơn nhiều so với những gì được hiển thị ở trong hình minh họa bên trên. Mã trong hình đã được che gần hết bởi vì đây là một thông tin thuộc về nhận dạng bảo mật.

Bây giờ đến bước thứ hai. Bước này sẽ phức tạp hơn một chút, hãy chú ý! Khi bạn đã lấy được mã định danh bảo mật, bạn có thể điều hướng đến thư mục chứa hình ảnh cần xóa. Tuy nhiên, thư mục System Data này sẽ được bảo vệ bởi Windows. Khi bạn cố mở nó, bạn sẽ thấy Windows gửi thông báo này:

Windows gửi thông báo

Và nếu bạn nhấp vào nút Continue trên thông báo đó, bạn sẽ nhận được một thông báo tiếp theo như sau:

Thông báo tiếp theo

Để giải quyết vấn đề này, bạn sẽ cần đến quyền sở hữu thư mục hệ thống dữ liệu (System Data folder) (và trong khi bạn làm như vậy, hãy đảm bảo bạn chọn tùy chọn thay thế tất cả các quyền đối tượng con để bạn cũng có thể sở hữu các thư mục con). Tham khảo bài viết “Sửa lỗi “you need permission to perform this action” trong Windows 10, 8.1 và 7” của chúng tôi để biết cách lấy quyền sở hữu một thư mục trong Windows, rồi tiếp tục đến với bước tiếp theo sau đây.

Bây giờ bạn đã biết thư mục chứa những hình ảnh mà mình muốn xóa và bạn đã lấy được quyền sở hữu thư mục System Data, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Mở thư mục đó ra và bạn sẽ thấy một vài thư mục con bên trong. Hãy mở một thư mục con khớp với mã định danh bảo mật của bạn và sau đó mở thư mục ReadOnly bên trong thư mục con đó.

Bây giờ, bạn sẽ thấy một loạt các thư mục có tên bắt đầu bằng “LockScreen_” và kết thúc bằng các chữ cái khác nhau.

Bạn sẽ thấy một loạt các thư mục có tên bắt đầu bằng “LockScreen_”

Mở bất kỳ thư mục nào trong số các mục đó để kiểm tra hình ảnh bên trong. Mỗi thư mục sẽ chứa bốn hình ảnh có cùng nội dung nhưng ở bốn độ phân giải khác nhau, bao gồm một phiên bản gốc và ba hình thu nhỏ. Hãy nhấp vào bất kỳ thư mục nào để đảm bảo rằng đó là hình ảnh chính xác mà bạn muốn loại bỏ.

Mỗi thư mục sẽ chứa bốn hình ảnh

Sau khi đã xác định được đây chính xác là hình ảnh mà bạn muốn loại bỏ, hãy sao lưu nó vào thư mục ReadOnly và xóa thư mục chứa những hình ảnh bạn không muốn giữ lại. Nếu bạn muốn xóa tất cả các hình ảnh màn hình khóa trước đó, hãy tiếp tục và xóa tất cả các thư mục “LockScreen_x”.

Đó là tất các bước chúng ta phải làm. Sau khi bạn xóa các hình ảnh khỏi thư mục này, chúng sẽ biến mất khỏi lịch sử trong Settings app. Bạn có thể cần phải đóng và mở lại Settings app để ứng dụng cập nhật các thay đổi. Windows sẽ chỉ hiển thị các hình ảnh mặc định của nó trên trang Settings và sẽ tạo các thư mục bổ sung trong thư mục SID đó khi bạn thêm các hình ảnh màn hình khóa khác.

Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Thứ Hai, 12/11/2018 16:53
4,45 👨 10.950
0 Bình luận
Sắp xếp theo