Cách xem bản chép lời video trên YouTube

YouTube mới cập nhật tính năng xem bản chép lời với thời gian chi tiết và chính xác cho video để bạn có thể theo dõi cùng video. Ngoài ra chúng ta cũng có thể chuyển phụ đề từ tiếng Anh sang tiếng Việt với những video có hỗ trợ phụ đề tiếng Anh. Tính năng xem bản chép lời video YouTube này mới chỉ áp dụng cho bản YouTube nền web và cũng mới chỉ triển khai cho một số video có tính năng phụ đề trên YouTube mà thôi. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn xem bản lời chép video YouTube

Hướng dẫn xem bản chép lời video YouTube

Bước 1:

Trước hết bạn mở video YouTube tiếng Việt rồi chúng ta nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm ngang cạnh chữ Lưu bên dưới rồi chọn Mở bản chép lời như hình dưới đây.

Mở bản chép lời

Bước 2:

Lúc này ở cạnh phải màn hình sẽ hiển thị lời nhạc kèm thời gian chi tiết của lời nhạc đó. Lời nhạc sẽ hiển thị theo video đang phát và được làm đậm hơn so với lời nhạc khác.

Hiện lời nhạc

Bước 3:

Khi nhấn vào biểu tượng 3 dấu chấm dọc tại khung lời nhạc này rồi chọn Chuyển đổi dấu thời gian sẽ ẩn thời gian trong lời nhạc mà chỉ hiển thị lời nhạc mà thôi.

Ẩn lời nhạc

Bước 4:

Với những video đã có thêm phần phụ đề tiếng Anh thì chúng ta cũng có thể chuyển sang phụ đề tiếng Anh bằng cách nhấn vào tiếng Việt rồi chọn tiếng Anh.

Chọn tiếng Anh

Hiện tại tính năng này mới chỉ đang triển khai trên một số video nên vẫn sẽ có video YouTube chưa có. Phần phụ đề tiếng Anh cũng đang được hoàn thiện dần nên đôi khi vẫn chưa chính xác.

Thứ Năm, 08/07/2021 07:56
32 👨 1.609
0 Bình luận
Sắp xếp theo