Cách thêm System Configuration (msconfig) vào Control Panel

Nếu Control Panel và System Configuration là công cụ bạn sử dụng thường xuyên, vậy làm thế nào để thêm msconfig vào Control Panel? Vào Registry, bạn có thể thêm System Configuration vào Control Panel trên Windows 10. Microsoft đã di chuyển hầu hết các tính năng sang Windows Settings. Tuy nhiên, Control Panel vẫn là một phần quan trọng, và nếu thường xuyên sử dụng nó trên máy tính, bạn nên thêm nhiều lựa chọn khác. Thay vì chạy msconfig qua Run prompt, bạn có thể thêm nó vào Control Panel.

Theo cài đặt mặc định trên Windows, System Configuration không có trong Control Panel, như hình dưới đây:

Các tùy chọn mặc định trong Control Panel
Các tùy chọn mặc định trong Control Panel

Công cụ System Configuration sẽ cho bạn biết những thay đổi như Startup selection, Safe boot,... Và đừng quên xuất file Registry và tạo điểm khôi phục hệ thống trước khi thay đổi bất cứ thứ gì trong Registry Editor.

Thêm System Configuration vào Control Panel

Làm theo những bước sau để thêm công cụ msconfig vào Control Panel trên Windows 10

  1. Mở Notepad
  2. Dán giá trị Registry vào đó
  3. Chọn File > Save As
  4. Chọn nơi bạn muốn lưu file
  5. Đặt tên với đuôi là .reg
  6. Chọn All Files từ Save as type
  7. Ấn Save
  8. Click đúp vào file
  9. Chọn Yes trong UAC prompt
  10. Chọn Yes để hoàn thành việc thêm vào

Chi tiết các bước như sau.

Đầu tiên, bạn cần tạo một file đuôi .reg với các giá trị Registry thích hợp. Để làm được việc đó, mở cửa sổ Notepad trên máy và dán các lệnh dưới đây:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C15}]
@="System Configuration"
"InfoTip"="Perform advanced troubleshooting and system configuration"
"System.ControlPanel.Category"="5"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C15}\DefaultIcon]
@="msconfig.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C15}\Shell\Open\Command]
@="msconfig.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\{D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C15}]
@="System Configuration"

Bây giờ, vào File, chọn Save As. Bạn có thể bấm tổ hợp Ctrl + Shift + S để thay thế.

Dán lệnh vào Notepad > File > Save As...
Dán lệnh vào Notepad > File > Save As...

Sau đó, chọn nơi bạn muốn lưu file, đặt tên có đuôi .reg, rồi chọn All Files trong danh sách Save as type, ấn nút Save.

Đặt tên file với phần mở rộng là .reg
Đặt tên file với phần mở rộng là .reg

Tiếp đến, bạn mở file .reg vừa lưu trong máy bằng cách nhấp đúp chuột.

Nhấp đúp vào file .reg vừa tạo
Nhấp đúp vào file .reg vừa tạo

Cửa sổ UAC prompt sẽ hiện lên. Chọn Yes hai lần để các giá trị Registry được thêm vào Registry Editor.

Nhấp Yes trong thông báo UAC và Yes trong hình trên
Nhấp Yes trong thông báo UAC và Yes trong hình trên

Khi hoàn tất và thành công, bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

File .reg đã được thêm vào Registry thành công
File .reg đã được thêm vào Registry thành công

Bây giờ, mở Control Panel ra (nếu bạn đã mở sẵn trước đó, hãy đóng và mở lại), bạn sẽ  nhìn thấy tùy chọn System Configuration đã được thêm vào.

System Configuration đã có trong Control Panel
System Configuration đã có trong Control Panel

Xóa System Configuration trong Control Panel

Trong trường hợp bạn muốn xóa System Configuration khỏi Control Panell, bạn có thể di chuyển đến Registry Editor.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\

Và xóa dãy {D14ED2E1-C75B-443c-BD7C-FC03B2F08C15}.

Click chuột phải vào dãy này, chọn Delete và nhấn Yes để xác nhận.

Hi vọng bài viết hữu ích với bạn, chúc các bạn ngày mới nhiều may mắn!

Thứ Ba, 26/05/2020 14:10
41 👨 473
0 Bình luận
Sắp xếp theo